Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Regiomanager

Apeldoorn

11-12-2017

Regiomanager

Organisatie

Stimenz is een organisatie voor sociaal werk in Apeldoorn en op de Veluwe. Burgers in ons werkgebied kunnen vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van de 180 medewerkers en ongeveer 800 vrijwilligers van Stimenz. Samen maken we werk van het vergroten van welbevinden, burger- en buurtkracht. Dit doen we onder andere door sociale verbindingen tot stand te brengen in wijken, buurten en dorpen, signalen te vertalen in nieuwe initiatieven of de weg te wijzen. Wij doen dit samen met vrijwilligers en actieve burgers vanuit wederkerigheid en betrokkenheid. Het werkgebied van Stimenz omvat de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Renkum. Daarnaast wordt voor diverse projecten en enkele specifieke diensten samengewerkt in andere gemeenten

Onze missie
Wij maken werk van het vergroten van welbevinden, burger- en buurtkracht.

Onze visie
Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale samenleving.

Ons motto: sociaal werkt!

Stimenz maakt door middel van Spiral Dynamics een analyse van de organisatie en haar medewerkers. Iedereen (ver)kent zijn of haar eigen kleurenprofiel. Spiral Dynamics geeft inzicht in drijfveren van mensen, teams en organisaties. 
Stimenz is een financieel gezonde en waarde gedreven organisatie, zij stelt het welzijn van de individuele burger in haar context voorop.

Functie

Per 1 januari 2018 ontstaat er een vacature voor Regiomanager Apeldoorn Zuid. De Regiomanager is een al langer bestaande functie binnen Stimenz. De huidige manager volgt een collega manager op. Naast de Regiomanager Apeldoorn Zuid is er een Regiomanager Apeldoorn Noord en Regiomanager Noord West Veluwe. Er is sprake van een intensieve samenwerking.
De Regiomanager is lid van het MT waar, naast de drie Regiomanagers, ook de Manager Bedrijfsvoering, de Businesscontroller, de Programmamanager Marktontwikkeling en de bestuurder deel van uit maken. De Regiomanager legt verantwoording af aan de bestuurder. Je geeft leiding aan ongeveer 47 professionals (35 fte) verdeeld over verschillende teams. De medewerkers bekleden verschillende functies en rollen, denk aan sociaal werker, buurtregisseur en een organisatiecoach.

De Regiomanager besteedt effectief aandacht aan:
 Verder ontwikkelen en professionaliseren van medewerkers
 Resultaatgerichtheid
 Relatiebeheer
 Verbinding

De Regiomanager is verantwoordelijk voor de vertaling van organisatiebeleid naar concrete doelen, het integraal aansturen van de teams en het extern profileren van de organisatie. Zij draagt bij aan de ontwikkeling van het organisatiebeleid en is verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering.
De Regiomanager draagt bij aan de ontwikkeling van haar medewerkers naar zelfstandige ondernemende professionals (ZOP). De taken van de regiomanager bestaan uit:
1. Zorgdragen voor realisatie van de dienstverlening vanuit de verschillende overeenkomsten. Managen van vorderingen op het gebied van CMO’s en implementatie van Zelfstandig Ondernemende Professionals. Het bijdragen aan visie en innovatie 
2. Het leiding geven aan professionals, hen inspireren, ontwikkelen en sturen met als doel vanuit duidelijke kaders en doelen de dienstverlening te realiseren. 
3. Co-creëren, profileren en netwerken opbouwen
4. Bedrijfsprocessen managen en budget beheren
5. Afstemmen

Wie wij zoeken

Je bent mensgericht, duidelijk, proactief, zakelijk, gedreven en positief, waardoor je in staat bent makkelijk met mensen te verbinden, ongeacht hun functie. Je bent flexibel en kan dus goed schakelen tussen alle verschillende taken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je zet de professional in zijn kracht waardoor de operationele werkzaamheden goed geborgd zullen zijn en van een uitstekende kwaliteit getuigen.
Zoals eerder gezegd hecht Stimenz waarde aan het kleurenprofiel zoals binnen Spiral Dynamics is ontwikkeld. We zoeken een Regiomanager met als primaire drijfveren (Graves) de kleuren Groen-Rood-Blauw. Iemand die zaken afmaakt, prettig samenwerkt en direct (duidelijk) is. De werkdruk in de teams is hoog en dat verlangt overleg, prioritering, keuzes en soms sturing. 
Je bent een dienende leider, je stelt de ontwikkeling van de ander centraal en draagt bij aan een continue verbetering. Je durft vanuit je leiderschap ook grenzen te stellen en koers te bepalen en deze vast te houden. 
Je hebt een WO/HBO+ achtergrond en beschikt over ervaring in het Welzijn. Je hebt affiniteit met de huidige transities in het werkveld. Je bent bekend met het functioneren van de politiek en het gemeentelijk bestuur en je kunt je hierin goed bewegen.
Je wordt er blij van om in een nieuwe en veelzijdige functie te stappen waar nog verder ontwikkeld kan worden. Je onderschrijft de kernwaarden van Stimenz en hebt bovenal passie voor en compassie met de inwoners van je gebied. Het is dan ook een pré als je woonachtig danwel bekend bent met de regio waarin Stimenz haar werkzaamheden verricht.

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Het gaat om een uitdagende zelfstandige functie op WO/HBO+ niveau. De functie wordt gewaardeerd in Schaal 12 CAO Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening (fulltime max €5123,00) en betreft 32-36 uur per week. Stimenz biedt bij aanvang een jaarcontract. De standplaats is Apeldoorn.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het gaat om een uitdagende zelfstandige functie op WO/HBO+ niveau. De functie wordt gewaardeerd in Schaal 12 CAO Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening (fulltime max €5123,00) en betreft 32-36 uur per week. Stimenz biedt bij aanvang een jaarcontract. De standplaats is Apeldoorn.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jolien Kohlmann-Bins (jolien@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek maken wij graag eerst kennis door middel van beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor maandag 8 januari 2018 je motivatie en een actueel CV gericht aan Jolien Kohlmann-Bins, via onderstaand reactieformulier