Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Recruiter

Scherpenzeel, Barneveld, Voorthuizen

15-12-2020

Recruiter

Als innovatieve, nieuwsgierige en vindingrijke Recruiter ontwikkel je mee en draag je direct bij aan onze continuïteit en deskundigheid van zorg


Organisatie

Zorggroep ENA is een kleinschalige, kleurrijke organisatie actief in zorg, welzijn, wonen en behandeling. De Zorggroep is sterk verbonden met de lokale omgeving van Scherpenzeel, Barneveld en Voorthuizen.

Aan ruim 350 ouderen met complexe psychogeriatrische of somatische zorgvragen bieden zij in de woonlocaties, aanleunwoningen en eerstelijnsverblijf, dag en nacht, persoonlijke ondersteuning bij een zinvolle dag, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. In de nabijheid van de locaties bieden wij ook dagopvang en welzijnsactiviteiten aan voor thuiswonende ouderen uit de buurt.

Eigen regie van de cliënt en van de professionele medewerkers staat daarbij voorop. Zorggroep ENA heet iedereen welkom ongeacht geloofsovertuiging of levensvisie.

Bij ENA werken we met circa 420 medewerkers (240 fte) en 540 vrijwilligers. Zorggroep ENA heeft als motto ‘Samen midden in het leven’. We hebben elkaar als gemeenschap nodig om ouderen hun leven zoveel als mogelijk naar eigen inzicht en gewoonte te laten voortzetten. Dit betekent dat we actief de samenwerking zoeken met andere organisaties en nauw samenwerken met bewoners, cliënten en hun naasten.

De dagelijkse leiding van Zorggroep ENA is in handen van de Bestuurder en haar Beleidsteam (BT). De Bestuurder is voorzitter van het beleidsteam.

De lijnstructuur is momenteel volop in ontwikkeling. Hierbij wordt het aantal managementlagen teruggebracht en wordt opnieuw gekeken naar beleid- en besluitvorming. Het past bij onze visie, van eigen regie en geloof in vakmanschap, dat we het denken en doen in onze organisatie niet scheiden. Iedereen kan en moet nadenken, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van zijn eigen taken. Om die taken goed te kunnen blijven uitvoeren moet meegedacht kunnen worden over dat wat raakt aan een taak. Zo worden met elkaar betere en meer realistische plannen gemaakt.

De organisatie kent verder een Ondernemingsraad, een kwaliteitscommissie, een Centrale Cliëntenraad en 3 lokale cliëntenraden.

Vanaf 2021 wordt binnen de Zorggroep een aantal ontwikkelingen samenhangend vertaald in strategisch personeelsmanagement met bijbehorende acties. Eén van die ontwikkelingen die Zorggroep ENA enkele jaren geleden heeft ingezet is de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Daarmee verandert de invulling van het vakgebied, de deskundigheidsniveaus, de rollen van medewerkers en de optimale bezetting van de teams. Een andere ontwikkeling is dat de organisatie een beweging maakt van hiërarchische sturing naar een herverdeling van eigenaarschap.

Bij het realiseren van de ambities en doelstellingen van ENA Zorggroep maken deskundige en gepassioneerde zorgprofessionals het verschil. Voldoende gekwalificeerde mensen aantrekken is een van de grote uitdagingen in de zorg, zo ook voor ENA. Dit is voor de Zorggroep de aanleiding om een Recruiter aan te trekken.


Functie

Als de Recruiter van Zorggroep ENA geef je een kwaliteitsimpuls aan de arbeidsmarktcommunicatie en de werving en selectie met als doel een formatie van zorgprofessionals die aansluit bij de zorgvraag van de cliënten van ENA in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt een stevige uitdaging, maar dankzij de unieke propositie van ENA zeker niet onmogelijk.

Continuïteit en deskundigheid van medewerkers zijn cruciaal voor kwaliteit van zorg. In een krapper wordende arbeidsmarkt en een regio met vergelijkbare zorginstellingen wil ENA zich onderscheidend profileren. Ze richt zich op het aanstellen van medewerkers die zich nu en in de toekomst willen verbinden aan de kernwaarden van Zorggroep ENA. Dat is een vak apart en daarom is gekozen voor het creëren van deze, voor de Zorggroep nieuwe, functie van Recruiter.

Je draagt zorg voor consistentie van de wervingsstrategie en voor een vlot werving- en selectieproces waarbij een positief reëel beeld en een optimale kandidaat ervaring centraal staat. Je draagt zorg voor een consistent proces waarin je betrokken medewerkers meeneemt. Je zorgt ervoor dat iedereen doordrongen is van het belang van vlot goede mensen aantrekken en verbinden en dat daarnaar gehandeld wordt. Indien nodig ondersteun, train en adviseer je collega’s daarin. Social media, het creëren van content (o.a. bloggen, vloggen) en HR-systemen (o.a. Profit van AFAS) zet je effectief in.

Bij aanvang van je dienstverband neem je het huidige werving- en selectieproces onder de loep. Op basis van je bevindingen waardeer je wat goed is en ga je in overleg aanpassen wat beter kan.

De Recruiter ontvangt vooralsnog leiding van de Bestuurder en werkt nauw samen met de teamleiders Zorg, de andere P&O collega’s, Communicatie en Opleidingen. Samen optimaliseer je werkprocessen ten aanzien van werving & selectie, stel je het arbeidsmarktcommunicatiebeleid op en vertaal je de vraag van de teamleiders naar een goed werkproces, aantrekkelijke wervingsprofielen en de juiste wervingskanalen. Je denkt mee over werving & selectie als onderdeel van het strategisch personeelsmanagement.


Wie wij zoeken

Je bent een ervaren Recruiter met een afgeronde HBO opleiding met grote affiniteit voor de zorg. Doordat je nieuwsgierig bent, vragen stelt en je oordeel uitstelt, maak je makkelijk contact met alle medewerkers binnen Zorggroep ENA en ontdek je snel waar het om gaat in de organisatie en bij de verschillende vacatures. Je bent vervolgens in staat om dit soepel te vertalen naar een aantrekkelijk wervingsprofiel waarmee je de juiste kandidaten aanspreekt. Je zorgt er voor dat je kennis up to date is op het gebied van werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie en de (regionale) ontwikkelingen in de zorg.

Je bent in staat om creatief en innovatief nieuwe beroepsgroepen te werven en nieuwe netwerken te benutten. Je vindingrijkheid en verbindend vermogen zet je in om je collega’s binnen Zorggroep ENA hierin mee te nemen. Je hebt lol in je werk en in het ‘steeds een stapje beter’-principe en straalt dat ook uit.

Je werkplezier en trots haal je uit het duurzaam aantrekken en verbinden van voornamelijk helpend, verzorgend en verpleegkundig personeel (niveau 2 t/m 5) voor Zorggroep ENA.

Je boekt resultaat in het spanningsveld tussen de krappe arbeidsmarkt en de optimale formatiemix in de zorgteams nu en in de toekomst. Je weet welke netwerken en samenwerkingspartners daarbij van belang zijn en weet deze te benutten. Je verstaat je vak om jezelf hier in korte tijd op in te werken.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een nieuwe functie met als voordeel dat je veel kan bereiken en de functie binnen kaders naar je hand kan zetten. Je komt te werken in een platte organisatie die volop in beweging is. In opdracht van de Bestuurder en als directe sparringpartner van de teamleiders, P&O-adviseur en de medewerker communicatie, krijg je veel ruimte om vanuit je vakgebied werving, selectie en arbeidsmarkcommunicatie mee te ontwikkelen.

De functie van Recruiter wordt in eerste instantie gewaardeerd in FWG 50 conform de CAO VVT max. €3.707,64 bruto per maand exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (beiden 8,3%).

Nadat de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze nieuwe functie binnen ENA zijn afgestemd, vindt opnieuw een weging en daarmee inschaling van de functie plaats.

Het betreft een functie voor 24 - 28 uur per week voor één jaar met de intentie dit bij succes om te zetten naar onbepaalde tijd.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Kyra Cools is hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag z.s.m. je motivatie en een actueel CV, maar in ieder geval voor 15 januari via het reactieformulier bij deze vacature op de website van VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, ZOOM of WhatsApp).

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Zorggroep ENA draagt de kosten van de aanvraag.