Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Locatiemanagers Heidestede Groenhuysen

Roosendaal

26-10-2018

Locatiemanagers Heidestede Groenhuysen

Deskundige en verbindende locatiemanagers met lef gezocht!

Organisatie

Bij Groenhuysen zetten de mensen zich in voor overwegend ouderen in de regio Roosendaal. Ze bieden hen mogelijkheden om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te halen. Dat doen ze met een brede dienstverlening, variërend van gemak en comfort tot intensieve zorg, zowel in de vorm van thuiszorg als ook in de uitstekend verzorgde woonvoorzieningen. De visie hierbij is: Ouder worden, jezelf blijven!


Zo’n 2300 medewerkers en nog eens 1300 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de 4000 cliënten van Groenhuysen.


Binnen de organisatie staat kwaliteit van leven en zorg voorop. De medewerkers zijn deskundig en enthousiast. Werken bij Groenhuysen is als samen op reis gaan, met als eindbestemming een sprankelende organisatie waar klanten en medewerkers voor kiezen door aansprekende zorg. Dit via:


- Eigenaarschap: betrokkenheid van iedereen vergroten door regelruimte te creëren.

- Innovatie & Lerende organisatie: lef tonen door sociale en technologische ontwikkelingen (ook van buiten de zorg) te implementeren.

- Communicatie & Imago: vertellen wat er gedaan wordt en waardevol zijn door persoonlijke en inspirerende verhalen te delen.

- Gebruiker centraal: processen, systemen en middelen zijn altijd ondersteunend aan het verlenen van de beste zorg door het betrekken van gebruikers bij de ontwikkeling.

- Samenwerken & Netwerken: de behoefte en het belang van de klant wordt het beste gediend door het ontwikkelen tot een netwerkorganisatie.Locatie Heidestede

Centrum voor Wonen & Zorg Heidestede ligt in Sint Willebrord, een hechte gemeenschap waar (bijna) iedereen elkaar kent en familieverbanden nog erg hecht zijn. In het centrum wordt zorg en welzijn geboden in kleine woongroepen aan 108 bewoners met geheugenproblematiek en/of lichamelijke aandoeningen met een passende verpleeghuisindicatie. Daarnaast beschikt Heidestede over 48 mooie en ruime appartementen voor mensen met een zorgindicatie.

In Heidestede heeft een aantal jaren geleden nieuwbouw en renovatie plaatsgevonden. Het resultaat is een prachtige locatie met een mooi restaurant en Grand Café. Elke bewoner heeft een eigen appartement. Het kleinschalige karakter van de locatie straalt veel rust en evenwicht uit. Er worden veel activiteiten georganiseerd, waarbij soms ook de dorpsbewoners graag naar binnen komen of als vrijwilliger bewoners mee naar buiten nemen (bijvoorbeeld voor een kerkbezoek).

Functie

Je bent de verbindende factor tussen cliënten, medewerkers en de rest van de organisatie. Je leiderschap komt tot uiting in jouw stimulerende houding, inspirerende uitstraling, en empatisch vermogen richting medewerkers. Je hebt kennis van en ervaring met het initiëren en begeleiden van organisatieontwikkelingen. Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende niveaus. Je draagt zorg voor een efficiënte en gezonde bedrijfsvoering.


Je bent mede verantwoordelijk voor het zorgconcept binnen de locatie. Vanuit het gezamenlijke referentiekader geef je vorm aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen de locatie. Je geeft leiding aan de teams, waarbij eigenaarschap bij de juiste personen moet liggen. Je weet feilloos te schakelen tussen nabijheid en afstand met als doel de teams te laten doorontwikkelen. Medewerkers moeten hun werk met plezier kunnen doen en zich gewaardeerd voelen.


De locatiemanager:


• Is zichtbaar en benaderbaar, waarbij hij/zij goed weet zaken te prioriteren bij afhandeling, dit omdat het grotere plaatje goed op het netvlies staat.

• Heeft een hands-on mentaliteit.

• Brengt duidelijkheid en structuur, pakt zaken stapsgewijs op.

• Snapt hoe de dynamiek in een hechte gemeenschap werkt en kan zich hier goed in positioneren.

• Geeft op een transparante wijze leiding, waarbij ingrijpende besluiten worden toegelicht en afspraken nagekomen.

• Weet wat er speelt op de werkvloer.

• Heeft ook oog voor de familieleden van de bewoners en weet daarbij eventuele klachten deskundig te adresseren.

• Snapt dat goede communicatielijnen met de rest van de organisatie van cruciaal belang zijn, ook met bijvoorbeeld de cliëntenraad.

• Is mensgericht en kan ook kordaat optreden.

• Kan op een innovatieve manier personeel binden en boeien.

Wie wij zoeken

Wij zoeken twee managers met zorgervaring. Je begrijpt de cultuur in Sint Willebrord.

Je bent positief ingesteld, weet mensen te inspireren en bent in staat samen met de collega locatiemanager een complementair duo neer te zetten. Een duo dat goed op elkaar ingespeeld is en van elkaar wil leren. Zelfreflecterend vermogen is dan ook van belang. De eerste tijd zal de aandacht vooral naar binnen gericht zijn om zaken op orde te stellen, maar daarna is het ook zeker de bedoeling om verbinding te maken met buiten. Samenwerken moet dan ook in je bloed zitten, dit op een laagdrempelige manier. Je bent een aantoonbare verbinder, flexibel in denken en doen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Voor de uitoefening van de functie vragen we een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, en jarenlange managementervaring in de (ouderen-) zorg. De functie is ingeschaald volgens de CAO VVT in FWG 60. Daarnaast biedt Groenhuysen heel aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de wervings- en selectieprocedure.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Selma Koegler is verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. De gesprekken bij Groenhuysen vinden plaats in week 48 en/of 49. Een Assessment Center maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor 23 november een korte motivatiebrief en actueel CV gericht aan Selma Koegler, via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skype naam.