Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris Stichting Geriant - Ingevuld

Heerhugowaard

17-01-2022

Bestuurssecretaris Stichting Geriant
Proactieve bestuurssecretaris. Enthousiaste aanpakker die het grotere geheel ziet en zaken èn mensen aan elkaar weet te verbinden.

Organisatie


Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Geriant begeleidt het gehele proces, van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis. Ouderen met (beginnende of vorderende) dementie worden door de huisarts en andere gecertificeerde verwijzers naar Geriant verwezen. Geriant bestaat ruim 20 jaar en is destijds ontstaan vanuit een samenwerkingsinitiatief tussen GGZ en ouderenzorg als antwoord op snelgroeiende groep mensen met dementie.

Kerntaken


Kerntaken van Geriant zijn diagnostiek, behandeling en casemanagement. Er wordt door vier multidisciplinaire teams gewerkt vanuit vier regio’s (Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland Noord en Zuid, en West-Friesland) die de hulpverlening bij mensen thuis voor hun rekening nemen. Ieder team bestaat uit gemiddeld 35 medewerkers (Specialisten Ouderengeneeskunde (SO), Casemanagers (HBO-V-plus), GZ-psychologen en secretariaten), aangestuurd door een regiomanager in duaal management met een deels vrijgestelde SO als beleidsarts.

De teams werken nauw samen met de Geriant Kliniek in Heerhugowaard, een kort-verblijfsafdeling van zestien bedden voor screening, psychisch onderzoek en kortdurende behandeling voor mensen met dementie en een nood-bed. De teams die de hulpverlening bij mensen thuis bieden, bieden ook behandeling en casemanagement bij diverse zorgorganisaties, zoals verzorgingshuizen en kleine woonvormen voor mensen met dementie in de regio.

Bedrijfsbureau


Geriant is een platte organisatie met een kleine overhead in het hoofdkantoor in Heerhugowaard. De functie van bestuurssecretaris is onderdeel van het bedrijfsbureau van Geriant. In Heerhugowaard zijn naast het bedrijfsbureau en de bestuurder, ook de Geriant Kliniek en een van de ambulante teams gevestigd. De directe hulpverlening wordt gefaciliteerd door het bedrijfsbureau. Het gaat hierbij om: personeelszaken, financiële zaken, communicatie, ICT (kantoorautomatisering en ECD-ondersteuning), kwaliteitsbeleid en directie-ondersteuning. Het bedrijfsbureau wordt aangestuurd door de manager bedrijfsvoering. De regiomanagers en manager bedrijfsvoering worden geleid door een bevlogen directeur/bestuurder.

Functie

De functie van bestuurssecretaris is een brede en veelzijdige functie. Als bestuurssecretaris bij Geriant lever je een inhoudelijke bijdrage aan de beleidsvoorbereiding, de uitvoering, afstemming en evaluatie van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming en geef je strategisch advies aan de directeur/bestuurder, het MT en op verzoek de Raad van Toezicht. Je zorgt voor een vloeiend verloop van alle bestuurlijke processen, zodat koersvorming en sturing kwalitatief, transparant en efficiënt plaatsvinden en Geriant toekomstbestendig blijft.

Hoofdtaken zijn:

• Governance en secretaris RvT;

• Ondersteuning managementteam en beleidsoverleg;

• Kwaliteitsbeheer;

• Functionaris gegevensbescherming (FG).


Zichtbaar, en soms op de achtergrond, zet je processen in gang die je blijft volgen en begeleiden. Daarbij bewaak je dat de informatievoorziening kwalitatief, accuraat en tijdig plaatsvindt. Je stimuleert en coacht betrokkenen om voortgang en kwaliteit te brengen en om discipline te houden in de uitvoering van (strategische) processen en van de PDCA-cyclus. Je draagt bij aan een heldere en open communicatie tussen alle gremia en lagen in de organisatie.

Taken die bij de bestuurssecretaris liggen zijn onder andere: ontzorgen en zaken uit handen nemen van de bestuurder, bijvoorbeeld het ontwikkelen van beleidsstukken en de voorbereiding van RvT-, MT- en BO-vergaderingen door te zorgen voor tijdige en goede stukken, samen met betrokkenen; beleidsmatige ondersteuning van de WZD-functionaris en het goed inbedden daarvan in de organisatie; bestuursverslag van de jaarrekening; meedenken met RvB en MT en (mee)schrijven aan beleidsstukken en zorgen dat deze geborgd worden in de organisatie; meeschrijven aan en borgen van het kwaliteitshandboek en risicomatrix.

Het bedrijfsbureau van Geriant is een klein team, dus niet alle taken zijn specifiek belegd. Als er zaken op jouw bordje komen, dan pak je die op of zorg je dat ze worden opgepakt en worden uitgevoerd op de juiste manier.

Wie wij zoeken


“We zoeken een enthousiaste aanpakker die zaken aan elkaar verbindt en het grotere geheel ziet”
, aldus de manager bedrijfsvoering.

Wij zoeken een proactieve, positieve professional met een opleiding op academisch niveau (bijvoorbeeld Bestuurskunde, Gezondheidswetenschappen of Rechten). Bij voorkeur met ervaring in de zorg en met een vergelijkbare rol.

Wij zoeken iemand die in mogelijkheden denkt, positief optimistisch en alert is, soms net iets anders kijkt en daarmee anderen scherp houdt. Je bent nieuwsgierig, hoort en ziet veel, durft kritische vragen te stellen en staat open voor nieuwe inzichten en brengt zelf ook nieuwe inzichten. Hierbij behoud je richting en ben je vooruitziend, jij bent zaken liever voor. Je haalt informatie op en toetst deze. Je communiceert duidelijk en transparant en formuleert adviezen kernachtig en bondig. Je bent zorgvuldig, zowel op redactioneel als inhoudelijk vlak. Vanzelfsprekend beschik je over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je bent integer en hebt een goed gevoel voor verhoudingen. In diverse rollen, die soms ook spanning met zich kunnen meebrengen, handel je open en rolvast. Je hebt geen formalistische en bureaucratische inslag. Ervaring in FG is een pré, maar niet noodzakelijk.

Geriant heeft de kenmerken van een relatiegericht familiebedrijf met al zijn gevoeligheden daarbij. Je bent een slimme, snelle denker en beweegt makkelijk als gesprekspartner op alle niveaus.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een veelzijdige en verantwoordelijke positie in een ondernemende organisatie die zich wil blijven ontwikkelen naar steeds betere en hoogstpersoonlijke dienstverlening. In deze rol kun je echt invloed uitoefenen en zorgdragen voor een betekenisvolle ondersteuning.

Gestart wordt met een jaarcontract, met zicht op verlenging. Het betreft een vacature voor 32-36 uur per week. De functie is ingeschaald op FWG 65 CAO VVT.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Als je nieuwsgierig bent geworden en deze uitdaging wilt aangaan, ontvangen wij graag jouw reactie (CV en motivatie) via onze website.

Voor aanvullende vragen kun je bellen met Roger Vroemen 06-20884554.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we eerst kennis via beeldbellen (MS Teams, Zoom, Google Meet). Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek.

Gesprekken met VOOR vinden plaats vanaf 24 januari. Selectiegesprekken bij Geriant staan gepland in de eerste helft van maart 2022, of zoveel eerder indien nodig.