Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Senior Accountmanager / Zorgverkoper (Zuid Holland)

Leeuwarden

14-01-2020

Senior Accountmanager / Zorgverkoper (Zuid Holland)

Verbindende schakel tussen de binnen- en buitenwereld van LIMOR. Met gunfactor, accuratesse en hart voor de zorg.

Organisatie

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een trotse en bevlogen organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. In de afgelopen jaren heeft LIMOR een belangrijke plek verworven als specialist in het domein van de Maatschappelijke Opvang (MO) met de methodiek van Situationeel Begeleiden en producten als ‘Housing First’ en ‘Hoarding’.

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. LIMOR wil er voor zorgen dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen voor deze groep mensen.

De doelgroep van LIMOR vraagt een speciale aanpak waarbij er geregeld buiten de kaders moet worden gedacht om aan te sluiten bij de vraag van een cliënt. De medewerkers van LIMOR zijn bevlogen en willen echt verschil maken op persoonlijk niveau. Dat trekt een bijzondere groep medewerkers aan, die hechten aan handelingsvrijheid en creativiteit in het primaire proces rondom de cliënt. LIMOR hecht aan zijn medewerkers en inspraak, dat vraagt van het management dat zij oprecht geloven in de meerwaarde van zelfstandige en vrije medewerkers en weten hoe ze zich daartoe kunnen verhouden. Medewerkers van LIMOR zijn bevlogen, integer, ondernemend en samenwerkend (de kernwaarden van LIMOR). Ook van medewerkers in de organisatie wordt continue aanpassing en doorontwikkeling gevraagd.

Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad en Ondernemingsraad die zich beide kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid. De medezeggenschap is ook buiten de formele inspraakmomenten een belangrijke bron van informatie in de zoektocht hoe het beste aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen en als organisatie adaptief te blijven, terwijl de kwaliteit van dienstverlening onverminderd hoog moet blijven.

LIMOR heeft in de jaren voor de transitie een solide basis opgebouwd waarvan de organisatie nog steeds de vruchten plukt. Dat is terug te zien in de kwaliteit van dienstverlening met relatief hoogopgeleide medewerkers en (deels zelf ontwikkelde) methodieken en op het gebied van de huisvesting (vanuit de visie van LIMOR is juist voor de doelgroep van de MO behoorlijke huisvesting noodzakelijk). Zoals alle organisaties in het sociale domein wordt LIMOR thans ook geconfronteerd met repeterende bezuinigingen en (lokale) beleidswijzigingen en komt de bedrijfsvoering steeds meer onder druk te staan.

De Contourennota van LIMOR geeft antwoord op de steeds veranderende context waarbinnen de organisatie actief is; het situationeel gebonden organiseren. Als lerende organisatie voortdurend aanpassen aan de omstandigheden en omgeving. Voor het leiderschap in de organisatie vraagt dat om persoonlijkheden die dienstbaar zijn en aansluiten bij wat de cliënten, opdrachtgevers en de organisatie van hen vragen.

Door een samenloop van natuurlijk verloop en de impact van de transities in het sociale domein komen in de komende maanden een aantal cruciale posities vrij binnen de topstructuur van LIMOR. Dat gegeven heeft de organisatie aangegrepen om een algemeen en samenhangend beeld te formuleren van gewenste eigenschappen voor functionarissen in de top- en managementstructuur in relatie tot de in- en externe opdracht waar de organisatie voor staat.

Functie

De Accountmanager ondersteunt de Regiodirecteur in het proces van contractering en verantwoording. Je speelt een cruciale rol in het verbinden van in- en extern. Je doet dit door actief kansen en bedreigingen te signaleren in de markt en deze te verbinden aan de realiteit en identiteit van LIMOR (en vice versa). Dat doe je naast en met de medewerkers van LIMOR die in de lokale gemeentes en netwerken zitten: je ontwikkelt en coördineert het relatiebeheer in jouw regio.

Daarnaast ondersteun je het contracteringsproces door het opbouwen en onderhouden van relaties in een voor LIMOR relevant netwerk. Daarbij weet je belangen af te wegen ten behoeve van het beoogde resultaat. Je vertaalt de veelheid aan regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorgverkoop naar strategisch, tactisch en operationeel niveau in overleg en afstemming met de regiodirecteur en je geeft sturing aan de daaruit voortvloeiende activiteiten. Je werk speelt zich af binnen de kaders voor financiering van met name de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (en ook een deel WLZ en Justitie).

Je bent als accountmanager de regisseur van de zorgverkoopcyclus binnen LIMOR. Dit betekent dat je je richt op aanbestedingen, het onderhandelingsproces, het bewaken van lopende contractafspraken en de daarbij horende verantwoording. Je ondersteunt op situationele wijze je regiodirecteur, de teamleiders en de teams in de regio. Je coördineert en draagt mede zorg voor het relatiebeheer met bestaande en nieuwe relaties die passen bij de ambities van LIMOR en het regionale werkgebied. Je zorgt ervoor dat LIMOR dé partner is in de regio die vanzelfsprekend betrokken wordt bij vragen en ontwikkelingen rondom maatschappelijke opvang en rehabilitatie. Je werkt voor de regio en je bent sparringpartner van de regiodirecteuren en teamleiders. Je houdt het overzicht over het hele zorgverkoopproces, je bewaakt de timelines van de financiers (hoofdzakelijk gemeenten) en signaleert tijdig ontwikkelingen bij de financiers en betrekt de interne organisatie daarbij.

Wie wij zoeken

We zoeken tweeaccountmanagers voor LIMOR: voor de regio West (Zuid Holland) en de regio Noord/Oost (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, en Gelderland).

Je bent een ervaren analytische en accurate professional (HBO+ of WO niveau) in de rol van bijvoorbeeld adviseur en/of projectmanager. Je bent commercieel en cijfermatig sterk, met bij grote voorkeur kennis van en ervaring met de transformatie in het sociale domein zoals de WMO. Je hebt een ‘track record’ in de verkoop of inkoop van zorg. Je hebt bijvoorbeeld gewerkt bij een zorgorganisatie, bij een gemeente in het sociaal domein, bij een zorgkantoor, zorgverzekeraar of bij een andere organisatie waar je betrokken was bij zorgverkoopactiviteiten. Hierdoor doorzie je snel juridische en financiële consequenties voor LIMOR (bijvoorbeeld door ervaring met aanbestedingen). Je spreekt de taal van de opdrachtgever en kunt dat ook uitstekend schriftelijk verwoorden in aanbestedingen en verantwoordingen.

Je kunt jezelf moeiteloos positioneren, je bent sterk relatiegericht zowel intern als extern en je hebt een scherp oog voor ontwikkelingen in de markt. Je kunt goed luisteren, kansen signaleren en vraag en aanbod op een slimme en creatieve manier verbinden. Je neemt initiatief en boekt resultaten en laat door je klantgerichte houding als vanzelfsprekend je meerwaarde zien in het verder positioneren van LIMOR als samenwerkingspartner in de regio. Je bent analytisch, kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden en je hebt een planmatige en gestructureerde aanpak waarmee je goed in staat bent om deadlines te behalen. Je hebt affiniteit met de regio en bij voorkeur al een relevant netwerk opgebouwd.

Voor alle leden van topstructuur en het management geldt:

• Je bent dienstbaar aan de maatschappelijke opdracht (met hart voor de cliënten van LIMOR);

• Je hebt oog voor de waan van de dag, maar werkt vanuit de lange termijn & het PDCA denken;

• Je beschikt over een goed evenwicht tussen zakelijkheid – bevlogenheid;

• Je hebt een groot verbindend vermogen (intrinsieke interesse in mensen en hun (groei)potentieel, communicatief sterk en een hoge gunfactor);

• Je hecht aan zelfreflectie;

• Met de druk vanuit de maatschappelijke opdracht is naast hard werken vooral ook een gevoel voor humor welkom.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een organisatie en een regio waar je samen met bevlogen medewerkers het verschil kan maken voor een kwetsbare doelgroep. Een mooie uitdaging om van LIMOR dé partner in de regio te maken voor deze kwetsbare doelgroep.

De functie valt in schaal 11 cao Sociaal Werk. LIMOR biedt daarbij een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR. 

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) a.s. via het onderstaand reactieformulier.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. LIMOR draagt de kosten van de aanvraag.

Bij aanstelling vindt ook een assessment plaats.

Voor vragen en informatie kan je contact opnemen met Philip Backx (philip@voor.nl of 06 40980167) of Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl, 06 41765586).