Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectleider Innovatie

12-10-2019

Projectleider Innovatie

Creatieve vernieuwer en verbinder

Organisatie

Cohaesie is een Huisartsenzorggroep, die staat voor een samenhangend aanbod van eerstelijnszorg, waarover de huisarts de regie voert. Doel is om patiënten zoveel mogelijk in de thuissituatie te ondersteunen in hun gezondheid. Zorggroep Cohaesie is opgericht in 2010 door de regionale coöperatie van huisartsen in de regio Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis. Binnen de aangesloten praktijken zijn circa 85 huisartsen werkzaam. Cohaesie behartigt de belangen van haar leden en creëert, in samenwerking met diverse andere partijen, de voorwaarden voor het kunnen bieden van kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg.

2018 was voor Cohaesie een jaar van (her)bezinning op de vraag waar de aangesloten huisartsen zich op willen richten binnen de sterk veranderende context van zorgvraag en zorgaanbod. Nieuwe lijnen zijn uitgezet om als zorggroep garant te blijven staan voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Samenwerking en innovatie vormen de rode draad bij de aanpak. Niet alleen binnen Cohaesie, maar ook in samenwerking met regionale partners.

Er is door Cohaesie gekozen voor een koers gericht op zeven (zorg)thema’s:

  • chronische zorg: optimale ondersteuning voor mensen met een chronische zorgvraag zoals diabetes, astma, COPD en CVRM
  • ouderenzorg: regie op multidisciplinaire zorg aan de toenemende groep thuiswonende ouderen
  • werkdruk: (HR) innovaties gericht op groeiend tekort aan huisartsen, assistenten en POH’s
  • sterke eerstelijn: Cohaesie zorgt voor verbinding en synergie tussen de huisartsen onderling en met alle andere eerste- en tweedelijns professionals in de regio
  • GGZ: ontzorging van de huisarts door de POH-GGZ, gezamenlijke deskundigsheidsbevordering en heldere heen- en terugverwijscriteria naar zorgverleners uit de basis- en gespecialiseerde GGZ
  • consultatie medisch specialist: kortere lijnen met specialisten en minder onnodige verwijzingen door bekendheid met elkaars werkwijze
  • huisartsenbedden: tijdelijk verblijf, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, voor mensen die kort voor of na een ziekenhuisopname te ziek zijn om thuis te verblijven

Het bedrijfsbureau van Cohaesie is verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van alle werkzaamheden die voortvloeien uit de missie en de bovengenoemde thema’s. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, die rapporteert aan het bestuur van huisartsen en de Raad van Toezicht. Binnen het bureau werken 10 medewerkers. Naast projectleiders, waarvan er 2 ook als consulent werkzaam zijn en regelmatig de praktijken bezoeken, beschikt het bureau over een secretaresse, 2 administratief medewerkers en een adviseur communicatie.

De nieuwe koers geeft het team energie en inspiratie. Het betekent ook dat er meer samenhang en overlap komt tussen de werkzaamheden en portefeuilles van medewerkers. Dat vraagt afstemming en samenwerking, wat nog niet altijd vanzelfsprekend is. Niet alleen binnen het bureau, maar ook tussen de aangesloten praktijken. De nieuwe projectleider stapt in een organisatie en een team waar veel mogelijkheden en uitdagingen voor gezamenlijke groei liggen.

Omdat binnen Cohaesie behoefte is aan meer innovatiekracht vanuit het team, gericht op ondersteuning van huisartsenpraktijken, zijn wij op zoek naar een Projectleider Innovatie om het team te versterken.

Functie

De functie van Projectleider Innovatie is een nieuwe functie. Je bent deels verantwoordelijk voor lopende projecten, zoals het verder implementeren van het buurtzorgpension, pilots voor meekijkconsult en doorontwikkeling van de flexpool. Daarnaast ben je kwartiermaker voor nieuwe projecten en initiatieven. Denk daarbij onder andere aan het bedenken en ontwikkelen van concepten voor de inzet van praktijkmanagement bij de huisartsenpraktijken. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of hiervoor iets gezamenlijks te bedenken is of dat samenwerking gezocht kan worden met andere zorgaanbieders in de regio. Als Projectleider Innovatie verken je nieuwe ontwikkelingen. Je ziet altijd kansen voor vernieuwing en verbetering en weet deze te vertalen naar concrete projecten, die de eerstelijn versterken.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een echte teamspeler. Je zoekt collega’s op en vindt het leuk en belangrijk om samen aan projecten te werken. Je bent nieuwsgierig naar de visie van je collega’s en kijkt altijd breder dan de primaire vraag. Je bent uiteraard ook prima in staat om zelfstandig te werken en je eigen koers uit te zetten. Je communiceert open en duidelijk, zowel mondeling als schriftelijk en hebt affiniteit met ICT en nieuwe digitale mogelijkheden. Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken. Je levert een bijdrage aan het vertalen van ontwikkelingen naar regionaal beleid, bijvoorbeeld als gevolg van de vergrijzing.

Wij zoeken een professional op HBO+/academisch niveau met ervaring als adviseur, projectleider of manager in de zorg. Je hebt affiniteit met innovatie (van zorg) en weet nieuwe ontwikkelingen moeiteloos te vertalen naar kansen en mogelijkheden binnen de eerstelijn. Je denkt groot en creatief en weet dit vervolgens heel praktisch te vertalen naar haalbare acties in de dagelijkse praktijk(en). Je schakelt moeiteloos tussen de rol van strategisch en visionair adviseur en die van praktijk georiënteerde projectleider. Je houdt overzicht en weet in te zoomen waar nodig. Je weet anderen te enthousiasmeren en mee te nemen en weet de toekomst te vertalen naar het ‘hier en nu’. Je begrijpt dat niet iedereen van vernieuwen houdt en vindt het een uitdaging om weerstand om te buigen naar positieve energie. Je bent creatief en volhardend. Analytisch en pragmatisch.

Binnen een relatief klein bureau is het belangrijk dat je breed inzetbaar bent en het vanzelfsprekend vindt om collega’s te ondersteunen als de situatie daar om vraagt. Humor is een eigenschap die zeer gewaardeerd wordt. Het spreekt voor zich dat je de eerstelijn een warm hart toedraagt. Werken met en voor huisartsen betekent dat je ook bereid bent af en toe in de avonden te werken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een uitdagende functie in een organisatie waar gebouwd wordt. Je staat als projectleider middenin de actualiteit van de eerstelijnszorg. Het gaat om een functie voor 32 uur per week. Je krijgt een werkplek op het kantoor aan de Voorstraat 2 te Spijkenisse en je krijgt ook de mogelijkheid om flexibel vanuit huis te werken. Er wordt gestart met een jaarcontract. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg en je ontvangt een goed marktconform salaris. Het maximaal fulltime bruto jaarsalaris bedraagt € 63.273 (inclusief 8% vakantietoeslag en 6,5% eindejaarsuitkering).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Heike Rook en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.

De gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij Cohaesie vinden plaats in de week van 11 november. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en actueel CV via het reactieformulier hieronder. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning.