Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Aanpak Huiselijk Geweld

Delft, Den Haag en Rotterdam

22-05-2023

Directeur Aanpak Huiselijk Geweld

Resultaatgericht vanuit rust en focus. Analytisch en maatschappelijk gedreven.

In verband met de intensieve samenwerking met organisatieonderdeel Arosa en de fusieverkenning met de Kessler Stichting, zijn we voor Stichting Perspektief op zoek naar een Directeur Aanpak Huiselijk Geweld die het primair proces verder kan optimaliseren en daarmee het huiselijk geweld in onze maatschappij terugdringt.

Organisatie

Over Perspektief
Perspektief, inclusief Arosa, staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, die dakloos zijn en die niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Perspektief helpt hen om in balans te komen en het leven (weer) vorm te geven. Perspektief denkt daarbij in mogelijkheden en kansen en werkt vanuit verbinden en ondernemen. Met ruim 450 medewerkers en een omzet van 40 miljoen euro, helpt Perspektief jaarlijks meer dan 2500 cliënten in de regio Den Haag, Midden-Holland, Rotterdam en het Westland. De dienstverlening bestaat uit: Opvang en Begeleiding, Wonen & Zorg en Aanpak Huiselijk Geweld.

“Wij denken niet in hokjes, problemen en doelgroepen. Wij kijken naar wie je wilt zijn en niet alleen naar wie je bent.”
Miriam Heringa, bestuurder Stichting Perspektief

Over Huiselijk Geweld

Sinds 1 januari 2022 werkt Perspektief samen met Arosa als één organisatie aan duurzame veiligheid. Vanuit twaalf locaties biedt zij semimurale en uitgebreide ambulante dienstverlening in de aanpak van huiselijk geweld en mishandeling. Het streven is dat iedere client weer krachtig en zelfbewust in het leven staat. Hiervoor neemt Perspektief slachtoffers in bescherming en hanteert zij in toenemende mate een systemische aanpak. Na de eerste opstartfase, waarbij Perspektief en Arosa terugkijken op een aantal succesvolle initiatieven, ligt de focus de komende tijd op het verder verstevigen van de kwaliteit van de dienstverlening en het optimaliseren van de samenwerking.

Functie

De Directeur Aanpak Huiselijk Geweld (AHG) is integraal verantwoordelijk voor de resultaten binnen de dienstverlening AHG en Arosa. De komende periode ligt de focus op:
• Verder integreren en realiseren van synergie tussen Arosa en productgroep AHG van Perspektief.
• Het omzetten van succesvolle pilots naar uniforme arrangementen. En zorgdragen voor de bestendiging en financiering daarvan.
• Stimuleren van wederzijds leren over het totale werkgebied van Perspektief in de binnen- en buitenwereld.Je geeft coachend en inspirerend leiding aan 6 teamleiders en je bent in totaal verantwoordelijk voor 185 medewerkers die uitvoering geven aan het primair proces, met een omzet van 15 miljoen euro. Je stelt medewerkers in staat om hun werk optimaal te kunnen uitoefenen en faciliteert persoonlijke ontwikkeling. Je zorgt voor structuur, kaders, samenhang en het uniformeren van werkprocessen daar waar mogelijk en nodig. Je brengt rust en continuïteit binnen jouw werkgebied en zorgt voor het terugdringen van het verzuim en vergroten van het werkplezier.

Je rapporteert aan de bestuurder en vertegenwoordigt AHG binnen het Management Team. Naast je primaire verantwoordelijkheid binnen AHG, draag je uiteraard ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de collectieve ambities van Perspektief. Je geeft richting aan de ontwikkeling, positionering en professionalisering van de organisatie.

Je vertegenwoordigt Perspektief samen met de bestuurder in het gemeentelijk/bestuurlijk circuit en relevante netwerken. Je bent hierin actief en zichtbaar en mede hierdoor goed in staat om de positionering van Perspektief en Arosa verder uit te bouwen, samenwerkingsverbanden te versterken. Het realiseren van nieuwe innovaties en ketensamenwerking behoort eveneens tot je verantwoordelijkheid.

De nieuwe directeur levert een cruciale bijdrage in de doorontwikkeling van de dienstverlening en is hierin een inspirerend leider met een heldere visie op de kwaliteit van toekomstbestendige zorg. Samenwerken en samenbouwen, zowel intern als extern zijn hierin cruciaal.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren, coachende leider met een inspirerende visie op de dienstverlening Aanpak Huiselijk Geweld. Je voelt je sterk verbonden met de doelstelling van Perspektief en vertaalt dit naar het vergroten van het welzijn en de veiligheid van onze cliënten. Je stimuleert medewerkers in hun ontwikkeling en versterkt de onderlinge samenwerking binnen en tussen de teams. Je koerst op resultaat en optimalisatie met ruimte aan professionals om hun werk te doen.

Je bent bedrijfsmatig sterk en je bent in staat om in samenspraak de bedrijfsvoering van zorg en de inzet van mensen efficiënt en toekomstbestendig te organiseren. Je hebt veranderkundige ervaring en weet wat er nodig is om mensen in beweging te krijgen en draagvlak te creëren. Je bent koersvast, je stelt prioriteiten en communiceert deze. Je straalt rust uit en neemt transparant beslissingen. Dit doe je op basis van jouw scherpe analyses en doortastendheid. Op deze manier bouw je snel gezag en vertrouwen bij de teams.

Je bent een verbinder, relatiegericht en sterk in de communicatie. Je zet deze kwaliteiten in om gezamenlijk tot successen te komen, zodat iedereen van betekenis kan zijn.

Je beschikt over academisch denkniveau en hebt ruime ervaring als senior manager of directeur in een soortgelijke organisatie. Je hebt kennis van de ontwikkelingen binnen de Wmo en wat er verder nodig is om succesvol te zijn binnen de aanpak van huiselijk geweld.

Je hebt humor, visie en je weet met een goede energie samen met collega’s en medewerkers het beste uit Perspektief te halen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een functie waarin je maatschappelijk het verschil kan maken en een essentiële bijdrage kan leveren aan het terugdringen van huiselijk geweld. Marktconform salaris op basis van kennis en ervaring.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Jan Willem ten Hagen en Smaggy Biekman zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag vóór maandag 12 juni je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom zo snel mogelijk!

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij Perspektief in Delft zijn gepland op maandag 26 juni.

Een referentenonderzoek maakt deel uit van deze procedure. Voor nadere informatie of vragen kan je contact opnemen met Smaggy Biekman via smaggy@voor.nl of 06-10203157.