Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Beleidsadviseur Ambulancezorg a.i.

Nijmegen

27-01-2022

Beleidsadviseur Ambulancezorg a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


‘Ervaren beleidsadviseur a.i. uit de zorg die de afdeling ondersteunt en de weg bereidt voor de vaste invulling van de functie’

Organisatie

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRGZ is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

De VRGZ draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden. In de regio kunnen de inwoners rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

In de veranderende omgeving wil VRGZ zich als partner in het veiligheidsdomein stevig positioneren als verbinder. Als onderdeel van een groter geheel van organisaties die actief zijn binnen het veiligheidsdomein staan de hulpverleners van VRGZ als geen ander midden in de samenleving en signaleren veel. Deze signalen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale veiligheid. VRGZ is daarmee dé partner op het gebied van fysieke veiligheid met oog voor sociale veiligheid.

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid kent de sectoren brandweerzorg, ambulancezorg, meldkamer, crisisbeheersing en bedrijfsvoering. De sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid heeft circa 235 medewerkers, 24 ambulances en 5 zorgambulances. De standplaats voor deze functie is Nijmegen.

Opdracht

Beleidsadviseur Ambulancezorg is een tactische adviesfunctie waarin je met alle gelederen van de organisatie te maken krijgt. Je neemt standaard deel aan het MT Ambulancezorg als adviseur en sparringpartner. Je dagelijkse werkzaamheden varieren van operationeel tot strategisch.

Als beleidsadviseur ben je verantwoordelijk voor het implementeren en planmatig uitvoeren van beleid. Je rapporteert twee wekelijks in het managementteam Ambulancezorg over de voortgang van je activiteiten en brengt beleidsadvies aan hen uit. Je werkt samen met je directe collega’s van de afdeling Kwaliteit en Informatie (kwaliteitsmedewerker, kwaliteitsfunctionaris, BI medewerker) en met het Medisch Team (artsen SEH en PA’s).

Door het aankomende vertrek van de huidige beleidsadviseur komt deze functie op korte termijn en tijdelijk vacant. Jouw opdracht is de essentiele beleidsprocessen binnen de organisatie goed door te laten draaien voor de komende 6 maanden: de kwaliteitskaders, certificeringsaanvragen, contacten met ketenpartners en in algemene zin het kwaliteitsdenken binnen de organisatie.

Je maakt bij voorkeur een start met de HKZ hercertificering die in week 6 plaatsvindt -en die tevens de laatste opdracht vormt van de huidige beleidsadviseur.

Enkele thema’s die voor de komende maanden op de agenda staan:

  • Opvolging van de HKZ hercertificering en evt aandachtspunten uit de audit;
  • Opvolgen van het Meerjarenbeleidsplan, (financiele) jaarplannen en het adviseren van het bestuur daarin;
  • Coordineren van de uitvoering van het Kwaliteitskader Ambulancezorg en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen;
  • Uitzetten, overzicht houden van en rapporteren over verbeteracties uit audits, klachten, risicioanalyses etc.

En indien je ervaring hebt met PRISMA & SIRE: ook de Incidenten en Calamiteiten coordinatie.

Naast deze going concern is het jouw opdracht om gedurende de opdracht een goede basis neer te leggen voor de toekomstig beleidsadviseur en tevens aan het einde van je opdracht het MT te adviseren over de positionering en invulling van de vaste functie van beleidsmedewerker Ambulancezorg.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren beleidsadviseur a.i. met een bewezen trackrecord in de zorg. Kennis van het medische (spoed)proces en de medische terminologie is noodzakelijk: specifieke ervaring met Ambulancezorg, de acute keten of de keten pré-hospitaal is daarbij een pré maar niet noodzakelijk.

Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Je bent analytisch en conceptueel sterk, een aanhanger van het PDCA denken. Daarnaast ben je sensitief en intuitief en weet je snel hoe de hazen lopen binnen de organisatie en in de regio. Je hebt uitstekende (schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid. Je bent een verbinder en weet mensen te stimuleren en enthousiasmeren voor een nieuwe koers.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is zsm: het verdient de voorkeur dat jouw inwerking samenvalt met de HKZ hercertificering in week 6 (die de huidige beleidsadviseur voor haar rekening neemt als laatste opdracht). De opdracht is voor 24 – 36 uur per week. De verwachte looptijd is 6 maanden.

Philip Backx is de verantwoordelijke partner van VOOR voor deze opdracht. Als je belangstelling hebt en aansluit op het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het formulier op de website: https://voor.nl/vacatures/918/beleidsadviseur-ambulancezorg-a-i

Ik maak graag eerst kennis met je via beeldbellen en houd daarna live gesprekken van een uur in de omgeving van Arnhem.

Reactie & informatie

Philip Backx +31 6 40980167