Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Thuiszorg

Rotterdam

05-11-2018

Manager Thuiszorg

De beste manager voor de beste zorg

Organisatie

Aafje is een ouderenzorgorganisatie in Rotterdam e.o, de Drechtsteden en de BAR gemeenten (Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard). Aafje wil graag de beste zorgorganisatie in de regio zijn. ‘Niet omdat zij dat zelf zeggen, maar omdat klanten, mantelzorgers, verwijzers en medewerkers dat zeggen’. Managers zijn ondersteunend aan deze ambitie en worden gevraagd het beste van zichzelf te geven. ‘Er wordt bij ons hard gewerkt en hard gelachen’. ‘De beste zorgverlener word je alleen als je ook de beste werkgever bent.’ zijn uitspraken die kenmerkend zijn. De kernwaarden van de organisatie zijn aandacht (voor klanten en medewerkers), verbindend (tussen en met klant, familie en vrijwilligers), prikkelend (om eigen kracht en zelfredzaamheid te stimuleren) en vakmanschap (door een evenwichtige samenstelling van het team en door opleiding en persoonlijke ontwikkeling).

Thuiszorg maakt het mogelijk dat klanten zo lang mogelijk thuis kunnen leven. Aafje biedt huishoudelijke ondersteuning, personenalarmering, persoonlijke verzorging en (gespecialiseerde) verpleging. De Thuiszorg richt zich steeds op het inzetten en verder ontwikkelen van vakmanschap en is georganiseerd in drie regio’s. Zelforganisatie, verantwoordelijkheid krijgen en nemen en steeds zoeken naar de beste oplossing voor een klant zijn belangrijke uitgangspunten. De invoering van zelforganisatie is uitdagend zowel binnen de interne organisatie als voor de ondersteunende diensten. Dit proces heeft aandacht en tijd nodig. Om dit te ondersteunen is het kader geschetst: het vinden van de juiste balans tussen klant, medewerker en financiën. Vakmanschap is als speerpunt neergezet en rollen die binnen een zelforganiserend teams ingevuld moeten worden zijn opgeschreven en gecommuniceerd. De teams worden in hun ontwikkeling ondersteund door een teamcoach, een trainer on the job en een thuiszorgassistent. De manager thuiszorg geeft leiding aan dit ondersteuningsteam.

Voor deze organisatie zoeken wij een ervaren manager die met de teams in de BAR gemeenten zorgt voor een kwalitatief sterke positionering en de beste omgeving om in te werken.


Functie

Je ondersteunt 14 teams bestaande uit gemiddeld 12 medewerkers, van helpenden tot wijkverpleegkundigen, in het waarmaken van de ambities. Je bent uitgesproken over de koers en geeft de ruimte aan medewerkers om hier invulling aan te geven. Je bouwt met het team aan kwalitatief goede zorg waar klanten tevreden over zijn en zorgt voor een werkklimaat waar medewerkers graag en goed in (willen blijven) werken. Je bent een cruciale schakel in de verbinding van teams, de organisatie en de externe ketenpartners. Je zorgt ervoor dat er in de ‘waan van de dag’ de focus blijft liggen op de juiste balans in de driehoek van klant, medewerker en financiën. Daarnaast zal aandacht nodig zijn in de eerste periode voor de geformuleerde uitgangspunten voor zelforganisatie en de kaders waarbinnen dit plaatsvindt. Dit zal binnen de teams praktisch georganiseerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld het verdelen van de teamrollen onder de teamleden en de invoering van zelfroosteren. Je bent lid van het MT van de thuiszorg. Je werkt nauw samen met de manager thuiszorg Drechtsteden en de manager thuiszorg Rotterdam.

Wie wij zoeken

Om invulling te geven aan deze dynamische managementfunctie zoeken wij een manager met integrale ervaring in de thuiszorg die snel ‘meedraait’ in de organisatie. Je bent bedrijfsmatig sterk. De ambities van de organisatie en de kernwaarden die daarbij horen zijn voor jou vanzelfsprekend. Je vormt je grondig en snel een goed beeld van de situatie in jouw regio en van de verschillende teams. Je hebt ervaring met en een visie op zelforganisatie en kan planmatig met de teams zorgen voor doorontwikkeling hiervan. Je bent gericht op kwaliteit en hebt ervaring met kwaliteitsverbetering. Wij zoeken een manager die weet dat sturing en zelforganisatie heel goed samengaan, zeker in deze fase. Je bent in staat om, ook in een veelheid van dossiers., de rust te bewaren en ruimte te bieden voor ontwikkeling. Je durft keuzes te maken en bent in staat te vertragen om daarna te versnellen. Hierin handel je autonoom en authentiek. Je werkt aan vakbekwame teams en brengt die teams daarmee in een positie waarin zij gezamenlijk afwegingen kunnen maken en besluiten kunnen nemen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie managementrol (32 uur) in een waardegedreven, ambitieuze organisatie. De functie is ingedeeld in FWG 70 CAO VVT.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de invulling van deze functie uit te voeren. Carola Roos en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 7 december via onze site.Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek en een assessmentcenter maken onderdeel uit van de procedure.