Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Schooldirecteur Dynamica XL, speciaal (basis)onderwijs

Zaandam

23-03-2022

Schooldirecteur Dynamica XL, speciaal (basis)onderwijs

Ondernemende schooldirecteur, verbindend, creatief en gericht op ontwikkeling

Organisatie

Als schooldirecteur bij Zaan Primair krijg je ruimte om samen met je team goed en vernieuwend onderwijs neer te zetten, en zo een cruciale bijdrage te leveren aan de toekomst van de Zaanse kinderen” Brigit Schumacher, voorzitter College van Bestuur.

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West- Knollendam tot Zaandam-Zuid. Daarnaast zijn er twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en een voor speciaal voortgezet onderwijs. Met het dienstencentrum vormen zij samen Dynamica XL, het expertisecentrum passend onderwijs. Ook hoort de Kernschool (school voor nieuwkomers) bij de scholengroep.

Op dit moment ontwikkelt Zaan Primair een nieuwe visie, gebaseerd op de 4 pijlers, het kind in de wijk, ambitieus werken (evidence informed), professionele trots en inclusie en kansengelijkheid.

In verband met pensionering en organisatieverandering zoeken wij met ingang van het schooljaar 2022-2023 een schooldirecteur voor Dynamica XL locaties Sportstraat en Tjotterlaan. De schooldirecteur valt direct onder het College van Bestuur en is lid van het Management Beraad dat bestaat uit de CvB leden, de schooldirecteuren en de teamleiders van het bestuursbureau.
Dynamica XL Sportstraat/Tjotterlaan (hierna genoemd Dynamica) bestaat uit twee locaties op 3 plekken. Locatie Sportstraat biedt speciaal basisonderwijs voor 172 leerlingen. Het team bestaat uit 37 medewerkers. Een klein deel van de groepen is gehuisvest in een reguliere basisschool De Gouw. Locatie Tjotterlaan biedt speciaal onderwijs voor 57 leerlingen. Het team aan de Tjotterlaan bestaat uit 24 medewerkers. Vanaf schooljaar 2022-2023 zal er één locatie (nieuwbouw) zijn onder leiding van één directeur en een adjunct-directeur. 

Deze vacature voor directeur wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Functie

Eén visie, één onderwijskundig concept en één professionele cultuur. Dat is de kern van je opdracht als directeur Dynamica en als leidinggevende van de samenvoeging van de locaties Sportstraat en Tjotterlaan naar de nieuwbouwlocatie. Samen met de teams ontwikkel je een onderwijskundige visie, haal je inspiratie van buiten en zorg je dat het onderwijs en de zorgstructuur aansluit bij de ontwikkelingen van deze tijd en dat wat de leerlingen van deze doelgroep nodig hebben. Deze visie is voor jou en je teams het kompas waar je op stuurt en op basis waarvan je prioriteiten stelt.

Je faciliteert je team en stuurt op een continue verbetering van de zorgstructuur en de onderwijskwaliteit. Daarbij hanteer je een PDCA cyclus. Je verbindt de verschillende werelden van beide teams aan elkaar en bouwt aan één team dat verantwoordelijkheid neemt en trots is op haar werk. Daarbij is de verbinding met de Gouw een extra uitdaging. Je daagt de leerkrachten uit en ondersteunt hen in moeilijke situaties. Je werkt samen met het team aan een professionele cultuur op de school. Vanuit je betrokkenheid heb je veel contact met de praktijk en kijk je regelmatig mee in de klas.
Je bent zichtbaar, benaderbaar en je weet wat er leeft bij de kinderen, de ouders, de wijk en de medewerkers van jouw school. Je gaat en staat voor je school en bent samen met het bestuur gesprekspartner voor gemeente en partners in de wijk. Voor de MR ben jij het eerste aanspreekpunt en je neemt hen goed mee in de ontwikkelingen.

Je werkt samen met de andere directeur van Dynamica (SO en VSO) om te bouwen aan het speciaal onderwijs en alles wat daarvoor nodig is, zoals scholing. Zaan Primair breed, werk je samen met je collega directeuren en draag je actief bij aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Je bent mede verantwoordelijk voor de visieontwikkeling en hebt een belangrijke rol binnen één van de expertisegroepen. Je draagt actief de openbare identiteit van Zaan Primair uit en wilt daarmee bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Wie wij zoeken

We streven naar scholen die gericht zijn op ontwikkeling en professionalisering, om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken. We durven daarbij buiten de lijntjes te kleuren.” Ellen Voskuilen, lid College van Bestuur.

Je toont leiderschap en je hebt een visie op speciaal (basis)onderwijs en deze doelgroep. De kwaliteit van onderwijs en een goede zorgstructuur staan bij jou altijd voorop. Je bent ondernemend, brengt vernieuwing en hebt lef. De wereld verandert, kinderen leren anders. Jij weet hoe je hierop inspeelt en wat dit vraagt van het onderwijs. Je durft buiten de gebaande paden te gaan, en kunt aantoonbaar de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs versterken.
Je bent verbindend en weet gezamenlijk tot een goede en inspirerende onderwijsvisie te komen. Ook weet je als geen ander verschillende culturen samen te brengen en verder te ontwikkelen naar één professionele cultuur. Je bent open en transparant in je communicatie en maakt op een natuurlijke manier verbinding met de kinderen, de ouders, het team en je collega’s. Je bent betrouwbaar, duidelijk en consistent. Indien nodig kun je stevig zijn, en -met respect- duidelijke grenzen stellen.
Je motiveert, faciliteert en inspireert professionals in hun werk. Je geeft aandacht, ruimte en vertrouwen aan je team en daagt hen uit eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je bent een teamplayer, die niet alleen voor je eigen school, maar ook voor Zaan Primair breed gaat. Je denkt mee over nieuwe ontwikkelingen, het onderwijs van de toekomst, je werkt samen met collega directeuren en kijkt ook buiten Zaan Primair om inspiratie en ideeën naar binnen te halen.

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en je hebt een relevante opleiding. Daarnaast heb je de schoolleiders opleiding basisbekwaam en vakbekwaam afgerond en heb je brede kennis en ervaring in het onderwijs.
Ofwel je komt niet uit het onderwijs, maar bent bereid de schoolleiders opleiding te volgen en brengt een frisse blik, waarbij je enorm leergierig bent, affiniteit met en inzicht in het onderwijs hebt, uitstekende leiderschaps- en coachingsvaardigheden bezit en ook de dynamiek van een non profit organisatie begrijpt.
Je hebt een sterke affiniteit met en kennis van de doelgroep.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Speciaal (basis) onderwijs biedt iedere dag een nieuwe uitdaging. Hier word je niet alleen uitbetaald in geld, maar ook in kennis, betekenisvol zijn en ontwikkeling.

De functie is gewaardeerd in schaal 13 (max. € 6.125 bruto per maand). Daarbij komt een structurele eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Primair Onderwijs. Zaan Primair hanteert het principe van ‘lerend werken’; scholing, coaching en begeleiding maken structureel deel uit van de aandacht die je als medewerker krijgt. De aanstelling is voor 0,8 of 1,0 wtf en de standplaats is Wormerveer.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze functies uit te voeren. Anne- Marie Kamphuis is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en CV via bijgaand reactieformulier: www.voor.nl/vacatures/938/schooldirecteur-dynamica-speciaal-onderwijs. Wij zijn bereikbaar via anne-marie@voor.nl of 06-11327212.

Reageren kan tot en met maandag 11 april, dus reageer snel!
De selectiegesprekken bij Zaan Primair vinden woensdag 20 april plaats. Een referentenonderzoek en een assessment maakt onderdeel uit van deze procedure, evenals een gesprek met de Benoemings Advies Commissie (BAC) op 16 mei voor de geselecteerde kandidaat. Als voorwaarde voor indiensttreding geldt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).