Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim manager HRM

Apeldoorn

24-12-2023

Interim manager HRM

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Voor HOOG zoeken wij een interim HRM-manager

“HR-visie - samen – positionering - toekomstbestendige huisartsenzorg”

Organisatie

HOOG is de regionale huisartsenorganisatie van en voor huisartsen in Oost-Gelderland (Apeldoorn, Zupthen en Oost-Achterhoek). Bij HOOG zijn 140 huisartsenpraktijken aangesloten, die gezamenlijk aan ruim 430.000 inwoners zorg bieden. HOOG heeft als doel de kwaliteit van de 24/7 eerstelijnsgezondheidszorg te borgen. Dat doet de organisatie middels huisartsenpraktijken en de huisartsenspoedzorg tijdens de avonden, nachten en weekenden. HOOG behartigt de belangen van huisartsen en ondersteunt, verbindt en ontzorgt hen op praktisch, medisch inhoudelijk en organisatorisch gebied. Zodat er voor de huisartsen tijd overblijft over waar het in de kern over gaat: het bieden van toegankelijke, persoonlijke en hoogwaardige huisartsenzorg.

Wil je meer weten over HOOG? In het jaarverslag 2022 lees je het verhaal over HOOG, haar kernactiviteiten en de manier waarop HOOG vorm geeft aan de ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg. 

Over de afdeling HRM
De afdeling HRM kent een onderverdeling naar HR-advisering, HOOG academie en HR-administratie. In totaal werken 11 medewerkers op de afdeling. Het HR-team ondersteunt de aangesloten huisartsen op alle HR-thema’s, zoals verzuim, functioneren, werving en met de ontwikkeling van opleidingsaanbod voor (medewerkers van) de aangesloten praktijkhouders/huisartsenspoedposten en als antwoord op de arbeidsmarktproblemen. De HR-afdeling heeft een belangrijke rol in het werkgeverschap aan de medewerkers die namens HOOG werken in de praktijken van de aangesloten huisartsen.

Opdracht

De opdracht ontstaat wegens het vertrek van de huidige manager HRM. HOOG kiest ervoor de vacature tijdelijk middels een interim opdracht in te vullen. Tijdens deze opdracht wordt het wervingsprofiel voor de nieuwe manager HRM opgesteld en wordt deze geworven.

Als interim manager HRM rapporteer je direct aan de bestuurder en ben je lid van het MT. Je geeft leiding aan de verschillende HR-teams en zorgt daarmee voor continuïteit van het leiderschap aan de teams. En aan de HR-dienstverlening binnen HOOG. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het HRM beleid.

Het zorglandschap verandert, de huisartsenzorg heeft te maken met vergrijzing, arbeidsmarktkrapte en de positie van de huisarts verandert, mede als gevolg van het Integraal ZorgAkkoord (IZA) en regiogericht samenwerken. Met het team HRM ontwikkel je een meerjarige HR-visie en formuleer je de nieuwe standaard voor kwaliteit van de HR-dienstverlening binnen HOOG. Daarmee zet je met het team stappen om de HR-dienstverlening toekomstgericht verder te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de huisartsenzorg.  

Je bent de strategische sparringpartner van de MT-leden en de bestuurder op het gebied van HRM beleidsontwikkeling en advies. Je stuurt op kwalitatief goede dienstverlening die voldoet aan de verwachtingen van de klant en draagt bij aan de doelstellingen van de organisatie.  

Wie wij zoeken

Voor deze opdracht zoeken wij een ervaren interim manager HRM met een duidelijke visie op toekomstgerichte HRM-dienstverlening in een service verlenende organisatie. Je bent vanuit een leidinggevende rol ervaring met visietrajecten. Als veranderkundige heb je succesvol ervaring in de implementatie van dergelijke visietrajecten en de positionering van HR(-teams). Het typeert jou dat je nauw samenwerkt met teamleden, MT en overige stakeholders. Je hebt een positief-kritische houding, bent een stevig gesprekspartner voor MT en bestuurder en bent als coachend leidinggevende laagdrempelig toegankelijk, transparant en inspirerend. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht waarin je uitdagende interim opdracht voor 32-36 uur per week in een bijzondere dienstverlenende zorgorganisatie. De opdracht start uiterlijk 1 februari. De verwachte duur van de opdracht 6 maanden. Hybride werken is mogelijk, waarbij het regiokantoor van HOOG in Apeldoorn de plek is waar jouw teamleden en het MT samenkomen. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Mariët Hofenk is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvang ik graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie en een indicatie van je tarief voor deze opdracht via het reactieformulier op onze website.

De selectiegesprekken met VOOR plannen we samen. De gesprekken bij HOOG staan gepland op vrijdagochtend 12 januari. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.