Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Verandermanager (9 maanden vanaf januari 2020)

01-12-2019

Verandermanager (9 maanden vanaf januari 2020)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

KOERSVASTE VERBINDER MET VISIE OP GROOTS WERKEN VANUIT KLEINE(RE) TEAMS

Organisatie

OVER OLVG
OLVG is in 2015 ontstaan uit de fusie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en heeft de ambitie om een sleutelrol te vervullen in de verbetering van de gezondheid en zorg voor een beter leven in een gezonder Amsterdam. OLVG levert zorg van eenvoudige behandeling tot complexe ingrepen.

Dagelijks is het de uitdaging voor alle medewerkers om de positie als hét toonaangevende stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam verder in te vullen. Door de kwaliteit van zorg, opleiding en onderzoek continu te verbeteren. Dat vraagt om vakbekwame, open, betrokken en nieuwsgierige medewerkers die samen een topprestatie willen leveren.

Na een fusie is het de uitdaging voor alle organisatieonderdelen om samen nòg beter te worden. Ook binnen de IC van OLVG wordt continu gewerkt aan hoge en duurzame kwaliteit. In 2019 is een ontwikkeltraject gestart, voor het vervolgen van de ingezette richting zoeken wij een verandermanager.

OVER DE IC
IC behandelingen worden geleverd op beide locaties van OLVG: in hoofdlocaties Oost aan het Oosterpark en in West aan de Jan Tooropstraat. De IC bestaat uit 33 bed units, verdeeld over beide locaties waarbij locatie Oost ongeveer 3x zo groot is als West. Er werken ongeveer 15 intensivisten en 175 IC-verpleegkundigen. Daarnaast zijn er IC-verpleegkundigen en intesivisten in opleiding werkzaam op de IC. De ambitie van de IC is om toonaangevend en vernieuwend te zijn en te blijven, zowel op medisch- verpleegkundig- als op ICT-gebied.

Een van de intensivisten is unitleider en integraal eindverantwoordelijk voor de IC op beide locaties. Samen met een bedrijfskundig manager,operationeel manager en teamleiders vormen zij het MT van de IC. De IC-verpleegkundigen worden aangestuurd door teamleiders. Door het complexe 24 uurs karakter van IC zorg en de verdeling van zorg over 2 locaties, is de organisatie en planning van medewerkers een hele uitdaging. De ervaring leert dat medewerkers elkaar door de grote omvang van het team, met name op locatie Oost, onregelmatig zien en spreken. Het afstemmen van inhoudelijke en organisatorische zaken en het van elkaar leren is daarom niet altijd optimaal en loopt veelal via de lijn van de teamleiders. Dit legt een grote druk op de teamleiders en geeft hoogopgeleide medewerkers minder autonomie en regie op inhoud en planning van hun werk.

Het MT van de IC is daarom in 2019 gestart met een ontwikkeltraject om condities te creëren waarbinnen kwaliteit van zorg duurzaam hoog blijft en samenwerking en werkplezier groter worden. Het organiseren van de zorg in (vier) kleinere meer autonome teams is de richting die ingezet is. De (verpleegkundige) teams krijgen hiermee meer regie op de inhoud en het organiseren en plannen van hun eigen werkzaamheden onder leiding van een teamleider. Het verder uitwerken en het gezamenlijk uitproberen van deze koers gaat in 2020 plaatsvinden onder begeleiding van de verandermanager die nu gezocht wordt.

Opdracht

De operationeel manager van de IC is recent vertrokken. VOOR is gevraagd om een veranderkundig manager te selecteren om samen met unitleider, bedrijfskundig manager en teamleiders sturing en kleur te geven aan het verandertraject. De teamleiders zullen worden begeleid en gecoacht naar een andere, meer coachende rol.

De verandermanager houdt zich voornamelijk bezig met alle aspecten die bij deze verandering komen kijken en is niet ‘belast’ met reguliere lijnactiviteiten als deze het transitietraject niet dienen. De opdracht richt zich op alle benodigde condities voor een succesvolle verandering. Dit betreft zowel de organisatorische en structuuraspecten (indeling van de teams, benodigde rooster/ICT ondersteuning etc.) als de gedrags,- cultuur en communicatie aspecten van de verandering. Het werken vanuit kleine teams vraagt ander gedrag en vaardigheden van alle betrokkenen. Denk aan: consequente en heldere afspraken maken en elkaar daar ook op bevragen en aanspreken. Direct feedback geven en van elkaar leren. Minder vrijblijvendheid en meer autonomie en vertrouwen. Ook voor de Teamleiders vraagt het een andere manier van werken. Het vraagt commitment, voorbeeldgedrag en kwetsbaarheid om te delen wat er nog niet goed gaat. Meer sturen op resultaat en minder op relatie. Met als doel het verhogen van duurzame en kwalitatief hoogwaardige IC zorg voor patiënten en optimale autonomie en werkplezier voor de medewerkers.

De verandermanager maakt onderdeel uit van het IC MT en rapporteert (samen met de bedrijfskundig manager) aan de unitleider.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren verandermanager die zijn/haar sporen aantoonbaar verdiend heeft bij uitdagende verandertrajecten. Je hebt een heldere visie op veranderen en ben op de hoogte van actuele veranderkundige inzichten. Je beschikt over een breed en adequaat verander repertoire. Je bent koersvast in je aanpak en je sluit tegelijkertijd aan bij dat wat er al is.

Bij voorkeur heb je ervaring met het implementeren van werken vanuit kleinere teams. Je weet wat erbij komt kijken om van groot naar klein te gaan. Je (her)kent de uitdagingen zowel aan de gedragskant als aan de structuur kant en bent creatief in het samen uitproberen van oplossingen die bijdragen aan het gewenste resultaat.

Je schakelt moeiteloos tussen de diverse rollen: van strategische veranderkundige vraagstukken binnen het MT tot het meedenken over praktische consequenties op de werkvloer.

Je bent een betrouwbare (verander)manager. Consequent en koersvast met oog voor collectieve èn individuele belangen. Je toont begrip als het lastig is en steunt bij het uitproberen en leren van nieuw gedrag en oplossingen. Je bent een doorzetter en een optimist. Je benadrukt de voordelen van werken vanuit kleinere teams zonder voorbij te gaan aan knelpunten in de dagelijkse praktijk.

Je hebt ervaring met het werken binnen een hoog complexe ziekenhuisomgeving.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een prachtige en uitdagende opdracht voor gemiddeld 24 tot 32 uur per week gedurende een verwachte periode van 9 maanden (start in januari 2020) in een van de leukste ziekenhuizen van Nederland.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Marieke Sprietsma is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij mogelijk eerst kennis via Skype.

De gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij OLVG vinden plaats vrijdag 20 december tussen 13 en 18 uur in Amsterdam. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag een korte motivatiebrief en actueel CV via onderstaand reactieformulier. Vermeld ook je tarief, je skype adres en eventuele vakantieplanning. https://www.voor.nl/vacatures/612/verandermanager-9-maanden-vanaf-januari-2020

IVM DE ENORME BELANGSTELLING IS REAGEREN NIET MEER MOGELIJK. ALLE REACTIES NA 13/12 WORDEN IN RESERVE GEHOUDEN.