Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Programmamanager 'Anders werken in de praktijk' en Programmamanager GGZ

Hendrik-Ido-Ambacht

20-02-2024

Programmamanager 'Anders werken in de praktijk' en Programmamanager GGZ

Twee stevige, ondernemende en doortastende programmamanagers met een warm hart voor de huisartsenzorg

Organisatie

DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale huisartsenorganisatie, die streeft naar kwalitatief hoogstaande, toekomstbestendige zorg in haar regio. Bij DrechtDokters zijn 117 huisartsen aangesloten, die werken in 89 huisartsenpraktijken in de regio van de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard.

DrechtDokters bestaat uit een coöperatieve vereniging van vrijgevestigde huisartsen, een zorggroep en een huisartsenpost. DrechtDokters heeft ongeveer 294.000 cliënten en de jaaromzet is 23,5 miljoen. DrechtDokters organiseert onder andere de spoedzorg in de ANW-uren en de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Daarnaast ondersteunt de organisatie huisartsenpraktijken bij het werken met het programma ‘Zorg voor ouderen’ en de inzet van POH-GGZ en praktijkmanagement.

Bij de organisatie werken in totaal 90 medewerkers, waarvan ongeveer 60 op de huisartsenpost. Het kantoor van de organisatie bevindt zich in Hendrik Ido Ambacht. Hier werken zo’n 20 mensen, waaronder de Raad van Bestuur, de programmamanagers, de programmaondersteuners en de medewerkers bedrijfsvoering (HR, financiën, ICT/informatiemanagement en communicatie).

DrechtDokters is een organisatie die initiatieven neemt en innoveert. Die ontwikkelingen monitort, ze samen met zorgpartners in de regio omzet in concrete afspraken en acties, en zich daarbij als betrouwbare en relevante partner opstelt. Op die manier zorgt DrechtDokters ervoor dat doelen worden gerealiseerd en dat de aangesloten huisartsen worden ‘ontzorgd’, zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg.

Context

De recent vastgestelde strategie van DrechtDokters geeft richting aan de activiteiten voor 2024-2026. De strategie komt voort uit de visie dat een blijvende goede eerstelijnszorg niet vanzelfsprekend is. De vergrijzing van de bevolking, de groeiende zorgvraag en de tekorten aan personeel zetten dit onder druk.

DrechtDokters staat hiermee voor een grote opgave. Verandering van de eerstelijn is nodig om de zorg in de regio toegankelijk te houden voor mensen die dat nodig hebben. De programma’s en projecten van DrechtDokters zijn hierop gericht. Continuïteit van de huisartsenpraktijken, verminderen van werkdruk en innovatie van de zorg zijn belangrijke thema’s. Ook wordt hard gewerkt aan een integraal zorgprogramma voor chronische aandoeningen en aan populatiegerichte samenwerking tussen partijen op het gebied van preventie, zorg en welzijn.

DrechtDokters is volop in beweging en er liggen veel mogelijkheden en uitdagingen voor ontwikkeling en vernieuwing in de regio. De organisatie heeft de ambitie om te groeien en verder door te ontwikkelen. In het licht hiervan is er behoefte aan versterking van het team. VOOR is gevraagd om te ondersteunen bij de werving van twee stevige programmamanagers. Eén programmamanager zal zich met name richten op het programma ‘Anders werken in de praktijk’. De tweede programmamanager richt zich met name op de doorontwikkeling van het programma voor GGZ.

Kijk op de website om een beeld te krijgen van de programma’s en activiteiten van DrechtDokters.

Functie

Voor beide programma’s gaat het om een zeer zelfstandige rol, met veel verantwoordelijkheid. Je bent integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aansturing en kwaliteit van het programma binnen de organisatie. Je onderhoudt hiervoor actief contact met huisartsen en andere belanghebbenden en brengt partijen uit verschillende domeinen samen. Je luistert goed naar hun wensen en behoeften en vertaalt deze naar projecten en werkbare implementaties voor de huisartsenpraktijken.

Je onderzoekt mogelijkheden voor ontwikkeling en vernieuwing en creëert hiervoor draagvlak bij betrokkenen. Je participeert namens DrechtDokters in diverse (regionale) overleggen en draagt actief bij aan de versteviging van het netwerk en de samenwerking in de regio.

Je signaleert knelpunten en draagt oplossingsrichtingen aan, waarbij je de verbinding legt met partijen in de regio en de andere programma’s van DrechtDokters. Je overziet het speelveld en de richting waarin DrechtDokters zich wil ontwikkelen. Je stemt jouw plannen en activiteiten goed af met collega’s, waarmee je bijdraagt aan integraal programmamanagement en de doorontwikkeling van de organisatie.

Een groot deel van de activiteiten binnen de programma’s betreft de scholing voor huisartsen en (hun) medewerkers. Je werkt hiervoor nauw samen met de coördinator voor opleiden en ontwikkeling. Dit is een nieuwe functie die wordt ingericht binnen DrechtDokters.

Wie wij zoeken

Programmamanager ‘Anders werken in de praktijk’

In het huidige Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP). Het doel is om meer tijd voor patiënten vrij te maken in het spreekuur en werkplezier en kwaliteit van zorg te vergroten. Branchevereniging InEen heeft hiervoor een leidraad ontwikkeld. Dit vraagt om anders werken in de praktijk. Als programmamanager richt je je op dit vraagstuk in de breedste zin van het woord. Arbeidsmarkt problematiek, doorontwikkeling van praktijkmanagement en de ‘praktijk van de toekomst’, zijn onderwerpen waar jij mee aan de slag gaat.

Het programma raakt de bedrijfsmatige kant van de huisartsenpraktijk en hoe deze is ingericht. Het is van belang dat je hier een visie op hebt en hierover het goede gesprek kunt voeren met huisartsen. Kennis en ervaring van ondernemerschap en bedrijfsvoering zijn daarom harde eisen voor deze functie. Bij voorkeur heb je deze opgedaan in de eerstelijn.

Programmamanager GGZ

Chronische aandoeningen, ouderenzorg en GGZ zijn belangrijke thema’s voor de huisartsenpraktijk. DrechtDokters faciliteert de praktijken door de inzet van POH-GGZ. Er is behoefte aan een doorontwikkeling op dit gebied, in de vorm van een volwaardig inhoudelijk GGZ programma.

Als programmamanager bouw je dit programma bij DrechtDokters op. Dat doe je in nauwe samenwerking met de programmanager Inzet POH GGZ, de kaderartsen en het experteam. Het programma heeft een stevige inhoudelijke component. Het is daarom belangrijk dat je kennis en ervaring hebt met programmatische zorg en voldoende affiniteit hebt met het thema GGZ.

Voor beide programmamanagers geldt bovendien dat zij zich herkennen in de volgende kwaliteiten:

 • Je hebt een academisch werk -en denkniveau;
 • Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen in de (eerstelijns)zorg;
 • Je hebt meerdere jaren ervaring als programmamanager of een vergelijkbare rol, bij voorkeur opgedaan in een regionale setting met verschillende belangen;
 • Je bent in staat om zelfstandig een programma op te zetten en aan te sturen, binnen de context van de visie en ambities van de organisatie;
 • Je hebt overstijgend denkvermogen. Je bent goed in het leggen van verbanden, ondernemend en creatief in het bedenken van oplossingen;
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Je bent goed in het opbouwen en onderhouden van relaties met collega’s, huisartsen en andere belanghebbenden. Zij ervaren jou als een waardevolle gesprekspartner;
 • Je hebt een open persoonlijkheid en een flexibele instelling. Binnen een relatief kleine organisatie ben je breed inzetbaar en je vindt het vanzelfsprekend om collega’s te ondersteunen als de situatie daar om vraagt;
 • Het spreekt voor zich dat je de eerstelijn een warm hart toedraagt. Werken met en voor huisartsen betekent dat je ook bereid bent af en toe in de avonden te werken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

 • Een uitdagende functie in een groeiende en ambitieuze huisartsenorganisatie waar je alle ruimte krijgt om te ontwikkelen en mee te bouwen aan een sterke eerstelijn;
 • Een marktconforme waardering binnen de Cao Huisartsenzorg schaal 11 of 12, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • Naast 8% vakantietoeslag ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Een aanstelling van 32 - 38 uur per week;
 • Prima studie- en ontwikkelfaciliteiten, flexibele werktijden en een telefoon en laptop voor zakelijk gebruik;
 • Hybride werken. 2 vaste dagen werk je op kantoor in Hendrik-Ido Ambacht. De overige dagen kun je werken vanuit huis of een andere locatie. Voor thuiswerken geldt een vergoeding;
 • Een werkomgeving waar een gezonde levensstijl wordt nagestreefd en gestimuleerd;
 • Een dynamische, professionele en deskundige werkomgeving in een organisatie die volop in ontwikkeling is!

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacatures uit te voeren. Priscilla de Roo is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen, dan kun je mailen of bellen naar priscilla@voor.nl, tel. 06-43973787. 

Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag voor 11 maart je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onder deze vacature op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. De selectie gesprekken bij DrechtDokters vinden plaats op 25 maart  in Hendrik-do Ambacht.