Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Bestuurder - Ingevuld

Nederland

21-09-2022

Interim Bestuurder

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ervaring in de eerste lijn zorg

Organisatie

Zorgkoepel West Friesland in Hoorn (ZWF) is een koepelstichting die diensten verleent aan huisartsen en hun belangen behartigt in de regio West Friesland en Wieringermeer. Bij de koepelstichting zijn aangesloten de Ketenzorg West Friesland (KZWF),  de Huisartsenpost West Friesland (HAPWF) en het Diagnostisch Centrum West Friesland (DCWF). ZWF werkt nauw samen met de belangenorganisatie van huisartsen in de regio (WFHO).


ZWF ondersteunt de huisartsen in de regio en staat voor optimale eerstelijnszorg in de regio West Friesland en Wieringermeer. Uitgangspunt hierbij is de beste zorg voor de patiënten en het faciliteren van huisartsen. Daarnaast levert ZWF eerstelijns diagnostiek, spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg buiten kantoortijd via de huisartsenpost en multidisciplinaire ketenzorg voor kwetsbare ouderen en bij chronische aandoeningen (Diabetes, Atriumfibrilleren, CVRM).  

De organisatie is gevestigd in Hoorn en heeft 60 medewerkers. ZWF heeft een eenhoofdige Raad van bestuur, een Medisch Directeur en een Managementteam. De Raad van toezicht bestaat uit vijf leden onder wie de voorzitter. De bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van ZWF.

ZWF is op weg naar een stabiele en gezonde toekomst waarin klantgerichtheid, ondernemerschap en professionaliteit centraal staan. Er is een aantal ambitieuze doelen afgesproken waaronder op korte termijn (6-7 maanden) de fusie met WFHO. Het proces dat daartoe moet leiden is gestart en er wordt enthousiast aan de voorbereidingen van de fusie gewerkt. 

Opdracht

In verband met vertrek van de Bestuurder op korte termijn is ZWF op zoek naar een interim Bestuurder die samen met medisch Directeur  Marjolein Zwaan en het Managementteam de komende periode tot aan de fusie met WFHO leiding geeft aan ZWF. Verwacht wordt dat daarbij prioriteit gegeven wordt aan het doorzetten van de afgesproken strategie, waaronder het fusieproces. Verder is de verwachting dat operationele knelpunten, onder meer op het vlak van HRM en ICT, voortvarend aangepakt en opgelost worden. Een goede samenwerking met resultaten voor ZWF vergt een goede persoonlijke match tussen interim Bestuurder, medisch Directeur en Management. Inbreng en overdracht van (bestuurlijke en operationele) kennis en ervaring wordt zeer op prijs gesteld.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een interim Bestuurder met ruime ervaring in de zorg op een eindverantwoordelijke positie. Je ben sterk in bedrijfsvoering en je weet hoe je doortastend kunt sturen op resultaat zonder de kwaliteit en menselijke maat uit het oog te verliezen. Je weet hoe je zorg efficiënt kunt organiseren. 

Je bent bekend met de dynamiek in kleine(re) (eerstelijns-)zorgorganisaties en weet dat je als bestuurder in je directierol handson bezig bent. Je draagt graag bij aan het samen sterker maken van de organisatie. Je komt niet vertellen wat er fout gaat, maar denkt op een constructieve wijze mee over hoe het beter kan.

Je bent een teamspeler en vindt het leuk om anderen te steunen en sterker te maken. Je bent in staat je snel in te werken in de specifieke context van ZWF. Je bent duidelijk en besluitvaardig en straalt rust en overzicht uit. Je weet snel vertrouwen te winnen van alle betrokkenen. Herken jij jezelf in het volgende pofiel, reageer dan snel.

  • Je hebt ervaring als bestuurder of als directeur met de portefeuille bedrijfsvoering in een (zorg)organisatie.
  • Je bezit een dienende en coachende leiderschapsstijl waarmee je ruimte en vertrouwen geeft aan medewerkers om hun werk te doen binnen duidelijke kaders.
  • Je bent verbindend en communicatief sterk en in staat om evenwichtige en op wederzijds respect gebaseerde relaties te onderhouden met in- en externe stakeholders, op alle niveaus
  • Je bent toegankelijk en benaderbaar voor de organisatie, in staat om een goede werkrelatie met (medisch) professionals op te bouwen en in staat om een open dialoog met de ondernemings- en cliëntenraad te voeren.
  • Je staat stevig in je schoenen, bent besluitvaardig en consistent in je gedrag en leiderschap.
  • Kennis van en ervaring met ICT-processen en datamanagement en ervaring met vraagstukken op het gebied van HRM, bij voorkeur van de Eerste lijn.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht in een dynamische en relevante organisatie waar gebouwd wordt aan regionale ondersteuning van huisartsenzorg. 


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvang ik graag met spoed je CV, motivatie, beschikbaarheid en een indicatie van jouw tarief via het onderstaande reactieformulier.. 

Eric de Macker, 06-20494924 of eric@voor.nl