Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Senior Teammanager a.i.

Delft

20-10-2020

Senior Teammanager a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Een verbindende interim teammanager die met beide voeten stevig op de grond staat

Organisatie

Perspektief is een betrokken zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal maatschappelijke problemen. Juist in een tijd dat zorg voor mensen met psychische problemen sterk onder druk staat en een sterke groei te zien is van het aantal mensen met onbegrepen gedrag die niet (meer) in een GGZ-context behandeld worden, helpt Perspektief om in balans te komen en het leven (weer) vorm te geven. Perspektief vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke taak.

Perspektief focust op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. Elke cliënt wordt begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en de mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie. Vanuit de overtuiging dat werk de beste zorg is, worden cliënten begeleid naar betaald of vrijwillig werk. Perspektief richt zich op “de juiste zorg op de juiste plek” in samenwerking met de stakeholders in het veld.

Perspektief, waar meer dan 400 bevlogen medewerkers zich dagelijks inzetten voor de cliënten en met een omzet van meer dan 30 miljoen euro, levert diensten in de regio’s Den Haag, Delft, Rotterdam, Westland en Lansingerland. Perspektief werkt veel samen in netwerken en ketens met partijen binnen zorg, welzijn en de justitiële keten. Perspektief wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, ondersteund door het TMO (de teammanagers), de bestuurssecretaris en de managers van het servicebureau.

Perspektief heeft een roerige en pittige periode achter de rug en staat voor een uitdagende nieuwe fase, waarin volop ruimte is om mee te denken over en vorm te geven aan de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de organisatie.

Opdracht

Eén van de huidige teammanagers gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Ter vervanging is VOOR in opdracht van Perspektief op zoek naar een stevige en ervaren teammanager a.i. die zowel ervaring met bedrijfsvoering heeft als een warm hart voor de zorg. De startdatum voor deze opdracht is voorzien op 1 november 2020.

Als senior teammanager a.i. ben je integraal verantwoordelijk voor 2 (mogelijk 3) locaties met elk een team van ongeveer 15 FTE. Als senior teammanager a.i. vertaal je strategie en visie naar operatie, voer je gesprekken met betrokkenen uit de wijk, werk je aan de doorontwikkeling van het team en ben je nauw betrokken bij de 24/7 zorg voor de cliënten. Je onderhoudt op operationeel niveau contacten met ketenpartners, waaronder GGZ Delftland en de gemeente Delft. Je zorgt dat de bedrijfsvoering op orde is en werkt samen met de overige teammanagers. Je opdrachtgever is de Bestuurder.

Naast de bovengenoemde ‘going-concern’ activiteiten kent de opdracht een aantal speerpunten:

  1. Verder verbeteren van kwaliteit en veiligheid. Je ontwikkelt en stimuleert je teams en vertaalt de kaders uit het teammanagersoverleg om op de juiste manier bij te dragen aan de zorg en het herstel van de cliënten van Perspektief. Je bent daarmee verantwoordelijk voor het leveren van de optimale zorg, waarbij het professionaliseren van de richtlijnen en het uniformeren van de werkwijzen, het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het stimuleren van de medewerker voorop staan.
  2. Voortbouwen aan herstel van vertrouwen. Je werkt met je teams verder aan een solide basis binnen en tussen de teams. Je geeft vertrouwen en ruimte en brengt structuur aan waarbij samenwerken en van elkaar leren centraal staat.
  3. Je bent onderdeel van het team van teammanagers en levert daar een belangrijke bijdrage aan een sfeer van samenwerken en wederzijds leren. In deze rol ben je in staat om te verbinden en je levert direct een zichtbare bijdrage aan het functioneren en uitstraling van dit team naar de medewerkers.

Verder zou een aanvullend speerpunt kunnen zijn dat je vanuit jouw expertise bijdraagt aan de implementatie van een nog nader te definiëren backoffice project.

Wie wij zoeken

De senior teammanager a.i. die wij zoeken is een stevige persoonlijkheid die kennis en ervaring heeft met het werk van Perspektief, met kwetsbare doelgroepen en beschermd wonen (ervaring vanuit GGZ, RIBW, forensische zorg en/of maatschappelijke opvang is een harde eis). In deze drukke en uitdagende opdracht ben je goed in staat om naast de dagelijkse gang van zaken te kunnen handelen op een hoger abstractieniveau. Iedere dag vraagt schakelen tussen operatie en tactisch/strategische vraagstukken, het is dan ook van groot belang dat je daar moeiteloos en met zichtbaar plezier in beweegt. Je bevordert de samenwerking in je teams en zoekt de verbinding. Je hebt kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, beweegt je makkelijk binnen de politiek en de wijken waar je locaties zitten. Je weet je stevig te positioneren in het krachtenveld tussen de wensen van je cliënten, medewerkers, omwonenden, de organisatie en de externe stakeholders. Je communiceert helder en daagt mensen uit om het beste uit zichzelf te halen. Je denkt in uitdagingen en kansen, met humor en relativeringsvermogen zonder prioriteiten en doelstellingen uit het oog te verliezen. Je bent op je best in een omgeving waarin je zichtbaar bij kunt dragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Je voelt je als een vis in het water in de groep collega teammanagers en brengt daarin verbinding, rust en samenhang.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een tijdelijke opdracht waarin je samen met je team een hele mooie bijdrage kan leveren aan mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zitten. Het betreft hier een zwangerschapsvervanging en daarmee een interim-functie voor vermoedelijk 32 uur per week, met een vermoedelijke duur van 3 maanden, met ingang van 1 november 2020.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze interim vacature te doen. Mariëlle de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Ben je geïnteresseerd in deze functie, en beschikbaar per 1 november dan ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onderaan de volgende pagina: https://www.voor.nl/vacatures/703/senior-teammanager-a-i

Voor meer informatie neem je contact op met Mariëlle de Macker.