Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim HR Adviseur

Rijswijk

20-12-2022

Interim HR Adviseur

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Doortastende interim HR adviseur, specialist in verzuim management

Organisatie

Niet iedere jongere staat even stevig in zijn schoenen. Het is soms knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Jeugdformaat begeleiden en ondersteunen gezinnen en jongeren die er op eigen kracht niet uitkomen. Jeugdformaat heeft als doel om de kansen en mogelijkheden van kinderen en hun gezinnen te vergroten. De organisatie bestaat 19 jaar en heeft een uitstekende reputatie in de regio Haaglanden. Jaarlijks levert Jeugdformaat jeugd- en opvoedhulp op maat aan 10.000 jongeren en hun ouders met meer dan 1.000 gepassioneerde professionals, vrijwilligers en 1.100 pleeggezinnen. Met behulp van bijna 40 gezinshuizen, logeerhuizen, ambulante gezinsondersteuning, daghulp, pleegzorg en gespecialiseerde begeleiding op school en kinderopvang.

Jeugdformaat ontwikkelt zich momenteel tot een doel- en resultaatgerichte organisatie waarin professionals meer autonomie en verantwoordelijkheid krijgen om snel en effectief te kunnen doen wat het beste is voor de cliënten. De ondersteunende diensten bewegen mee in die ontwikkeling; zo ook HR. Er is behoefte aan klantgerichte ondersteuning van de organisatie in deze ontwikkeling. Er zijn twee HR adviseurs die samen twaalf integrale zorgmanagers ondersteunen; ieder zes. Helaas neemt één van de twee HR adviseurs per 1 februari 2023 afscheid van Jeugdformaat. Wij zijn op zoek naar een interim HR adviseur.

Opdracht

Als interim HR adviseur stap je tijdelijk in de rol van HR adviseur. Het betreft een opdracht ter overbrugging van de periode die Jeugdformaat nodig heeft om een nieuwe HR adviseur te werven. Je hebt één belangrijk speerpunt: langdurig ziekteverzuim. Er is een taskforce verzuim management samengesteld waarbinnen de zorgmanagers samenwerken met de twee HR adviseurs en een coach voor de langdurig zieke medewerkers. Daarnaast bouw je samen met je collega HR adviseur aan het verder innoveren en actualiseren van het HR-instrumentarium passend bij de visie van Jeugdformaat op het gebied van duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, mobiliteit, strategische personeelsplanning en ontwikkeling. Je rapporteert aan Katrien van Meenen, manager Services.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren HR adviseur met kennis van Afas. Je staat stevig in je schoenen als adviseur: je bent proactief, flexibel en doortastend. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor zowel de zorgmanagers als de directie. Je hebt ervaring met langdurig ziekteverzuim.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit betreft een opdracht voor (naar verwachting) twee tot drie maanden, de periode die nodig is om een nieuwe HR adviseur te werven.

  • Start: zo snel als mogelijk, in ieder geval medio januari 2023
  • Inzet: minimaal drie maar liever vier dagen per week

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag vóór woensdag 28 december je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten zijn gepland op dinsdagmiddag 3 januari 2023 bij Jeugdformaat in Rijswijk. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.