Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim bestuurssecretaris

Borculo

23-12-2023

Interim bestuurssecretaris

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Voor ProWonen zoeken wij per direct een interim bestuurssecretaris.

“Brengt continuïteit, heeft expertise en faciliteert de ontwikkeling 100%.”

Organisatie

ProWonen is als woningcorporatie actief in de regio Achterhoek en richt zich op mensen die op eigen kracht niet kunnen slagen op de woningmarkt.

“Een thuis is voor iedereen belangrijk. Het is de plek waar je jezelf kunt zijn, je veilig voelt en tot rust kunt komen. Het vormt de basis om de regie te hebben over je eigen leven en de mogelijkheid om je verder te ontplooien. De medewerkers van ProWonen zetten zich in voor het woongeluk van haar huurders. Dit doen ze door te zorgen voor goede, betaalbare woningen en mee te werken aan wijken en dorpen waar mensen prettig samenleven. Want, een thuis biedt zoveel meer.”

Bij ProWonen werken ruim 80 medewerkers vanuit de cultuurwaarden: Bewustzijn, Lef, Ontwikkeling, Eigenaarschap en Inlevingsvermogen (BLOEI). ProWonen is als organisatie zelf volop in ontwikkeling. De organisatie bereidt zich voor op de toekomst middels een aantal veranderopgaven. Deze komen voort uit de veranderende en dynamische buitenwereld, de grote vraag naar woningen, wijzigingen in wet- en regelgeving en politieke besluiten die invloed hebben op de woningcorporatie. ProWonen heeft recent haar ambities en doelen voor de komende jaren vastgesteld. Deze zijn weergegeven in 3 doelen: 100% Thuis, 100% Groener en 100% Samen. Haar organisatiestrategie voor de periode 2023-2026 heeft ProWonen vastgelegd in het ondernemingsplan.

Opdracht

In deze opdracht breng je continuïteit en een verdere professionalisering in de ondersteuning van de bestuurder en de raad van commissarissen (rvc). Je hebt een onafhankelijke functie die in verbinding staat met alle onderdelen van de organisatie en bent lid van het MT. 

In nauwe samenwerking met de bestuurder breng je samenhang aan in de werkzaamheden en projecten binnen ProWonen. Je bent bewaker van de governance, zoals is vastgelegd in de Woningwet en de governancecode voor woningcorporaties. Je organiseert de kwalitatieve en procesmatige beleidsvoorbereiding en besluitvorming voor zowel management team als rvc. Je vervult dan ook de rol van secretaris voor de rvc. Je draagt de zorg voor de communicatie over en voor de opvolging van de genomen besluiten. 

In deze opdracht geef je veel aandacht aan de kwaliteit van het bestuurlijk ondersteunend proces. Je draagt bij aan de verdere professionalisering van de bestuurlijke ondersteuning binnen ProWonen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de compliance rol in de organisatie. In nauwe samenwerking met de concerncontroller bewaak je de brede PCDA-cyclus.  

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren, pro actieve interim bestuurssecretaris die zich de organisatie en haar processen snel eigen maakt. Je hebt een duidelijke visie op de inrichting van een transparante en effectieve bestuurscyclus. Je kijkt daarbij zowel naar de strategie en grote lijnen als naar de daadwerkelijke inrichting en implementatie.

Je werkt graag samen en bent een prettig stevige persoonlijkheid. Je hebt lef, communiceert open en vanuit bewustzijn. Je bent slagvaardig en combineert een praktische doelmatigheid met strategisch inzicht. Ervaring in de wereld van woningcorporaties is voor deze opdracht een pré. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een interim opdracht waarbij je direct kunt starten, met een verwachte duur van 6 maanden. De opdracht is voor 32-36 uur per week. Je brengt in deze opdracht continuïteit en kunt een inhoudelijke bijdrage leveren aan de grote ontwikkelstappen die deze woningbouwcorporatie zet. Je kunt in deze opdracht afwisselend werken op het kantoor in Borculo en vanuit huis.  

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Mariët Hofenk is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvang ik graag zo snel mogelijk je CV met een korte motivatie en een indicatie van je tarief voor deze opdracht via het reactieformulier op onze website.

De selectiegesprekken met VOOR plannen we samen. De gesprekken bij ProWonen zijn gepland op donderdagmiddag 11 januari. 
Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.