Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim regiomanager

Hoorn

01-03-2024

Interim regiomanager

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Inspirerende, verbindende en doelgerichte interim regiomanager met ervaring in de dementiezorg

In verband met ziekte van de huidige regiomanager zijn wij per direct op zoek naar een ervaren interim regiomanager voor de regio West-Friesland voor een waarnemingsopdracht van 24 tot 32 uur per week en een periode van minimaal 3 maanden.

Organisatie

Stichting Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel thuiswonende mensen met dementie als hun familieleden of andere naasten. De missie van Geriant is dat mensen met dementie zo lang en zo goed als mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De kernwaarden van Geriant zijn:

  • Persoonlijk en betrokken: samen bepalen wat het beste past bij leven met dementie;
  • Thuis: waar u zich prettig voelt, zo lang als het maar kan;
  • Dementie is kenniswerk: doeltreffende hulp door vakmanschap en kennis;
  • Samen is beter: dementiezorg vergt verbinding met iedereen die kan helpen.

De kerntaken van Geriant zijn: diagnostiek, behandeling en casemanagement. Daarvoor zijn er vier regionale teams actief die de hulpverlening bij mensen thuis voor hun rekening nemen, samen zo'n 6.000 cliënten. Naast deze teams is er ook de Geriant-kliniek, een locatie afdeling met zestien plaatsen en één crisisplaats voor screening en tijdelijke behandeling voor mensen met dementie en gedragsproblematiek. De teams die de hulpverlening bij mensen thuis bieden, bieden ook medebehandeling naast de huisarts in enkele woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Geriant werkt in heel Noord-Holland Noord en heeft vestigingen in Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn en Alkmaar. 

Stichting Geriant is een platte organisatie van circa 185 medewerkers met een kleine overhead en een bedrijfsbureau in Heerhugowaard bij de Geriant-kliniek, het Geriant Kenniscentrum Dementie en het ambulante team Noord-Kennemerland Noord. Het bedrijfsbureau doet het werk voor Geriant dat niet direct hulp aan cliënten betreft, zoals personeelszaken, zorgregistratie, financiële zaken, communicatie en public relations, ICT, kwaliteitsbeleid en directie-ondersteuning. De omzet bedraagt 14 miljoen euro.

Opdracht

Het ambulante en multidisciplinaire team voor de regio West-Friesland heeft een kantoor in Hoorn als uitvalsbasis. Het team telt 43 medewerkers: casemanagers dementie, (GZ) psychologen, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, secretariaatsmedewerkers, een AIOS en stagiaires bij verschillende disciplines. Het werkgebied omvat de regio West-Friesland. Een regiomanager stuurt het team aan, werkt nauw samen met de beleidsarts en is budgetverantwoordelijk. In verband met ziekte van de huidige regiomanager zijn wij per direct op zoek naar een ervaren interim regiomanager.

Als interim regiomanager ben je lid van het managementteam bestaande uit de bestuurder, vier regiomanagers, een kliniekmanager, een manager bedrijfsbureau, een manager kenniscentrum en een bestuurssecretaris. Je rapporteert aan de plaatsvervangend directeur/bestuurder van Geriant: Ineke Laagland Klaassen. Je hoofdopdracht is tijdelijk invulling geven aan de functie van regiomanager waarbij er een nadruk ligt op het behouden van de continuïteit van werk, goede samenwerking, verbinding en productiviteit van het team.

Je werkt vanuit de kernwaarden van Geriant en je organiseert, verbindt en geeft op stimulerende en coachende wijze leiding aan het ambulante team. Van jou wordt verwacht dat je voor het team een goede combinatie weet te maken van sturen op proces en relatie, en borgen op inhoud. Hierbij heb je oog voor de professionele inzet, kennis en vaardigheden van de medewerkers die grotendeels ambulant werken (wel zelfstandig maar niet alleen). Je werkt op basis van geïnformeerd vertrouwen, heldere kadering, balans tussen nabijheid en professionele autonomie en weet zo nodig complexe situaties te ontrafelen en knopen door te hakken samen met de medewerkers. Daarnaast weet je met een goed moreel kompas het team te inspireren en draagvlak te creëren voor organisatiebrede veranderprocessen die een extra impuls krijgen door het meerjarenbeleidsplan. Je hebt ervaring met coachen, prioriteren en sturen van professionals voor een soms veeleisende doelgroep en een steeds ‘bewegende’ zorgomgeving. Je profileert je klantgericht en samenwerkend en kijkt innovatief naar beleid en processen. Als budgetverantwoordelijke combineer je jouw leidinggevende capaciteiten met bedrijfsmatig inzicht en het uitvoeren van beheerstaken.

Wie wij zoeken

Je hebt kennis en ervaring in de ouderenzorg, in het bijzonder de psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie (je bent bekend met de trends en ontwikkelingen). Daarnaast ben je bedrijfskundig goed onderlegd en heb je veel ervaring op het gebied van organisatiesturing en -verandering in professionele organisaties. Je bent koersvast met een servicegerichte opstelling, waarbij zelfstandig en probleemoplossend wordt gewerkt. Je bent betrokken, benaderbaar en in staat tot delegeren, kaderend bij wie welke vraag hoort. Je bent gestructureerd en analytisch met een duidelijke visie op dementiezorg en beschikt over een gezonde dosis humor. Je bent een innovatieve en verbindende gesprekspartner zowel binnen het team West-Friesland als in de samenwerking met het managementteam. Externe relaties worden tijdelijk belegd bij de directeur/bestuurder. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie tijdelijke waarnemingsopdracht voor minimaal 3 maanden, een inzet van 24 tot 32 uur per week en start per direct.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid (per wanneer en voor hoeveel uur per week) en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

David maakt graag eerst kennis via videobellen, voordat hij de best passende kandidaten uitnodigt voor een VOORselectiegesprek. De selectiegesprekken bij Geriant in Heerhugowaard zijn gepland op woensdagmiddag 13 maart 2024. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.