Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Finance & Control

Den Haag

10-01-2020

Manager Finance & Control

Dienstverlenend, klantgericht en organisatiesensitief

Organisatie

KNMP-vereniging
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Nederland telt bijna 6.000 apothekers, van wie ruim 90% lid is van de KNMP. De leden werken onder meer als openbaar apotheker (de grootste groep), als apotheker in een ziekenhuis en in de (farmaceutische) industrie. De KNMP heeft zichzelf als missie gesteld om optimale, wetenschappelijk gefundeerde en innovatieve farmaceutische patiëntenzorg te bevorderen.

De KNMP-vereniging bestaat uit individuele leden en wordt geleid door het KNMP-bestuur. Naast het KNMP-bestuur zijn drie secties actief binnen de vereniging: de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO), de Landelijke sectie Openbare Apothekers (LOA) en de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM).

De maatschappij vergrijst en (de betaalbaarheid van) de zorg staat onder druk. Dit geldt ook voor de farmaceutische zorg. Apothekers staan voor veilig en effectief geneesmiddelengebruik, een cruciale taak binnen de patiëntenzorg. Een wendbare, financieel stevige en op haar taken toegeruste bureauorganisatie is essentieel ter ondersteuning van de KNMP-vereniging als gesprekspartner voor haar aangesloten leden, stakeholders en beleidsmakers.

KNMP-bureau
De KNMP-vereniging wordt ondersteund door het KNMP-bureau. Op het bureau werken 188 (155 fte) voornamelijk hoogopgeleide medewerkers, waaronder een groot aantal apothekers.

De KNMP ondersteunt de individuele apotheker met een breed palet aan specialistische producten diensten en opleidingen en behartigt de gezamenlijke belangen richting de stakeholders en beleidsmakers in de eerste- en tweedelijnszorg. Voor een volledig overzicht van alle producten en diensten: knmp.nl/producten.

Alle KNMP-medewerkers werken vanuit het prachtige centraal gelegen monumentale pand aan de Alexanderstraat in Den Haag, dat goed bereikbaar is per ov en auto.

Functie

Je geeft leiding aan de afdelingen Finance & Control. Je stuurt medewerkers aan, coacht hen en je ondersteunt bij het realiseren van de jaarlijks te definiëren afdelingsdoelstellingen en de persoonlijke ontwikkeldoelen.

Je bent verantwoordelijk voor de financiële continuïteit van zowel het bureau als de vereniging. Je beheer(s)t de volledige Finance & Control-cyclus en het risicomanagement. Ook voer je de financiële en ledenadministratie binnen de KNMP en de aan haar gelieerde rechtspersonen Stichting Farmaceutische Kengetallen en Z-Index. Je analyseert en vertaalt ontwikkelingen naar bedrijfseconomisch beleid en geeft daarmee mede richting aan de strategie van de organisatie. Je adviseert over de invloed en consequenties van besluiten richting organisatie en vereniging: wat zijn de risico’s, financiële doelstellingen, procedures en fiscale aspecten van deze besluiten? Je bewaakt de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van zowel vereniging als bureau en neemt waar nodig maatregelen. Je verzorgt diverse financiële rapportages voor het KNMP-bestuur, het MT en de managers.

Je neemt deel aan het MT-overleg met in totaal zeven leden. Dit zijn naast jou de algemeen directeur, de clustermanager Dienstverlening, de clustermanager Beleid & Ontwikkeling, de bureausecretaris, de manager HR en de manager Communicatie en Public Affairs.

De contributie en de begroting van de vereniging worden jaarlijks door de (verschillende secties van) leden van de vereniging vastgesteld. Je werkt nauw samen met het bestuur en de secties om dit jaarlijkse traject voor te bereiden en uit te voeren. Je bent sparringpartner en adviseur voor directie, de financiële commissie en het MT over financiële en bedrijfseconomische vraagstukken. Je bent daarnaast aanspreekpunt voor het bestuur en sectiebesturen. Samen met je collega’s van Finance & Control draag je mede zorg voor een effectief en efficiënt ingerichte bureauorganisatie.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren manager (academisch werk- en denkniveau) die zijn of haar weg weet in een complexe, bestuurlijke omgeving. Je hebt MT-ervaring in een eindverantwoordelijke finan-ciële functie, waarbij je goed kunt schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau – je steekt waar nodig als meewerkend voorman de handen uit de mouwen. Je hebt eerder succesvol leidinggegeven aan meerdere teams en weet goed het algemeen belang te dienen.

Je bent slagvaardig, resultaatgericht, communicatief en toont leiderschap in een bestuurlijke en academische omgeving. Je hebt een duidelijke visie op Finance én Control en weet de organisatie daar op een natuurlijke manier in mee te krijgen. Je beheerst alle processen binnen de P&C cyclus van het opstellen van een begroting tot het tijdig aanleveren van management- (project-, maand-, kwartaal- en jaar-) rapportages. Je zorgt voor een effectieve accountantscontrole en analyseert en beheerst risico’s waar nodig. Je levert verschillende analyses aan en geeft gevraagd alsmede ongevraagd advies. Dienstverlening zit in je DNA. Je hebt ruime ervaring in een financiële managementpositie, bij voorkeur binnen een vereniging en/of ervaring binnen de (farmaceutische) zorg. Daarnaast beschik je over een ruime mate van organisatie- en omgevingssensitiviteit.

Je bent een herkenbaar voorbeeld bij het realiseren van een transparante en samenwerkingsgerichte cultuur. In je denken en werken stel je het algemeen belang boven deelbelangen. De continuïteit van de vereniging voor de leden staat hierbij centraal.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie als manager Finance & Control van een toonaangevende belangenorganisatie in Nederland. Het betreft een functie voor 32 tot 40 uur per week. Het salaris is marktconform. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gericht op het stimuleren van de vitaliteit van de medewerkers, bijvoorbeeld via de sportvergoeding.

Reactie & informatie

Het doel is de procedure af te ronden voor 1 maart. Gesprekken bij de KNMP vinden half februari plaats. Startdatum is zo spoedig mogelijk. VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv via het reactieformulier bij deze vacature op onze site. Vermeld in je cv ook je Skype-adres en eventuele vakantieplanning. Een referentenonderzoek en een TTISI–Disc-assessment maken onderdeel uit van de procedure.