Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim manager Jeugd - Ingevuld

Surhuisterveen

07-05-2024

Interim manager Jeugd

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ondernemend, betrokken bij medewerkers, creatief en thuis in het zorgverleningsproces

In verband met de aanvaarding van een andere functie binnen de organisatie zoeken wij tijdelijk, ter overbrugging van een definitieve invulling, een interim-manager Jeugd voor minimaal 5 maanden voor gemiddeld 28 uur per week

Organisatie

ZorgInitiatief de Bosk biedt bewoning, behandeling en begeleiding voor jongeren en jong(volwassenen) bij wie het leven niet vanzelf gaat.

“Wij vinden dat iedereen het recht heeft om gelukkig te zijn en de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen in een warme en veilige omgeving”.

De Bosk biedt jongeren een eigen plek, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bevlogen professionals en een huiselijke sfeer. “Dát is waar we ons iedere dag voor inzetten: samen zorgen voor geluk”.

De Bosk is een zorginitiatief dat ruim 20 jaar geleden is gestart door Henk en Jeannette de Graaf met een gezinshuis in Harkema. Zij hebben de basis gelegd van de organisatie. Van een familiebedrijf is ZorgInitiatief de Bosk uitgegroeid tot een hedendaagse professionele zorgorganisatie. De organisatie biedt zorg en ondersteuning aan 150 cliënten op verschillende locaties in de provincies Friesland en Drenthe. Het is een platte organisatie met korte lijnen. Medewerkers handelen zelfstandig op basis van kennis en ervaring. Structuur is daarbij belangrijk, daarom wordt de zorg en de deskundige begeleiding geleverd door vaste gezichten. Het werk gebeurt in nauw overleg met het gezin en andere hulpverleners. Om dit waar te kunnen maken is het nodig dat iedereen samenwerkt en elkaar goed informeert.

De Bosk handelt vanuit de overtuiging dat het leven soms niet vanzelf gaat en niet altijd alleen lukt. Het biedt een eigen plek aan cliënten, waar ze zich kunnen ontwikkelen op een eigen manier en in eigen tempo. De belangrijke kernwaarden zijn: cliëntfocus, samenwerken en resultaatgerichtheid.

Opdracht

Voor de ZorgInitiatief de Bosk zijn we, in verband met het aanvaarden van een andere functie van de huidige manager binnen de organisatie, op zoek naar een ervaren interim-manager voor de gezinsgerichte zorg voor Jeugd. Als interim-manager ben je integraal verantwoordelijk voor de zorg op een zestal kleinschalige locaties in Friesland en Drenthe. Deze locaties kunnen een woonvoorziening en/of trainingshuis omvatten. Op deze locaties verblijven bij volledige bedbezetting 46 cliënten en werken 38 medewerkers.

Op elke locatie wordt de dagelijkse zorg en begeleiding verleend door begeleiders, met nauwe betrokkenheid van een gedragswetenschapper. Meewerkend teamcoördinatoren staan hen hierin bij. Het betreft in hoofdzaak het continueren van het management van dit onderdeel waarbij je in overleg met de teamcoördinatoren en medewerkers op de locaties naar creatieve en praktische oplossing zoekt.

Je vertaalt enerzijds de strategie van het bestuur naar beleid en bent verantwoordelijk voor het door jou toegekende budget. Je draagt er zorg voor dat geldende wet – regelgeving en kwaliteitseisen worden vertaald naar jouw onderdeel. Je bent integraal verantwoordelijk voor de in -en uitstroom van cliënten, de bezetting van de huizen en voldoende toegerust personeel. Er is een staf voor basisondersteuning vanuit het kantoor van de Bosk in Surhuisterveen. Je bent lid van het MT en legt verantwoording af aan de bestuurder.

Het is net als de meeste instellingen ook een uitdagende tijd voor de Bosk om, binnen de toenemende zorgvraag en zwaarte van cliënten, de financiële kaders en de schaarste op de arbeidsmarkt, een goede en veilige woonomgeving te bieden voor cliënten en de randvoorwaarden van een prettig werkklimaat voor medewerkers.

Het beoogde resultaat van de opdracht is:

  • Je hebt gezorgd dat de zorg is geleverd binnen de afgesproken kaders v.w.b. kwaliteit en budget;
  • Er is een goede balans tussen de gewenste bezetting van de locaties, de gevraagde zorg voor cliënten en de daarvoor benodigde personeelssterkte;
  • Er zijn stappen gezet om de medewerkers verder toe te rusten voor cliënten met een toenemende zorgvraag en om de bezetting op orde te krijgen;
  • Je hebt een advies uitbracht over de doorontwikkeling van jouw onderdeel aan de bestuurder.

Wie wij zoeken

Je hebt ervaring opgedaan in het werkveld van aansturen van groepen medewerkers op meerdere locaties in de Gehandicaptenzorg, GGZ of b.v. in de Jeugdzorg. Je hebt ervaring als leidinggevende. Je bent stevig, consistent, verbindend en hebt een heldere wijze van communiceren. Je bent goed thuis in de onderliggende processen van zowel de zorg als de bedrijfsvoering. Je bent goed bereikbaar en aanspreekbaar voor het team en coördinatoren en weet wanneer jouw ondersteuning wordt gevraagd. Je bent creatief, ziet kansen en bent ondernemend in het benutten ervan. Je beschikt over tenminste een HBO werk -en denkniveau.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je werkt voor een doelgroep die de juiste ondersteuning verdient. Je krijgt de ruimte om je opdracht succesvol in te vullen. Je bent regelmatig op de verschillende locaties.

Een opdracht voor de duur van 5 maanden, met een optie tot verlenging naar 7 maanden, van gemiddeld 28 uur per week. Start per 1 juni aanstaande. Vanwege de aard van de opdracht is beschikbaarheid van eigen vervoer noodzakelijk.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, Tim de Jong is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid (per wanneer en voor hoeveel uur per week) en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder. 

Tim maakt graag eerst kennis via videobellen, voordat hij de best passende kandidaten uitnodigt voor een VOORselectiegesprek op maandag 13 mei tussen 11.00 en 16.00 uur omgeving Dwingeloo. De selectiegesprekken bij De Bosk, Kuipersweg 5 Buitenpost, zijn gepland op woensdag 15 mei 2024 tussen 13.30 en 17.00 uur. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.