Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Zorg & Welzijn

Malden (Gelderland)

07-05-2021

Interim Manager Zorg & Welzijn

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Bedreven in het vertalen van kwaliteit en bezettingsvraagstukken naar concrete oplossingen

Organisatie

Malderburch is een VVT organisatie in de gemeente Heumen (provincie Gelderland). De hoofdlocatie is gevestigd in Malden en in Overasselt is een kleinschalige woonvoorziening. Malderburch profileert zich als een organisatie die flexibel is, maatwerk levert, waar kwaliteit van zorg gewaarborgd is en waar de cliënt zich thuis voelt.

Malderburch wil, in co-creatie en samenwerking met verschillende partijen, de inwoners van de gemeente Heumen een toekomstbestendig centrum voor welzijn, wonen en zorg bieden. Zij staat hierbij garant voor een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare burgers uit de gemeente Heumen.

In april 2021 zijn een nieuwe Bestuurder en een nieuwe Manager Bedrijfsvoering gestart. Samen met de Manager HRM en de Manager Zorg & Welzijn vormen zij het MT. Ze worden ondersteund door de directiesecretaresse, de kwaliteitsfunctionaris en een controller. In verband met vertrek van de manager Zorg & Welzijn zijn wij op zoek naar een interim manager die samen met het genoemde (deels nieuwe) MT bouwt aan een slagvaardig MT.

Zorg & Welzijn bij Malderburch omvat een breed pakket van diensten op het gebied van welzijn, wonen en Zorg. De capaciteit van Malderburch is 124 plaatsen: 100 op de locatie in Malden en 24 op de locatie De Lage Hof in Overasselt. Er is een klein onderdeel thuiszorg, er zijn 12 plaatsen voor cliënten met VG-problematiek. Ook is er voor cliënten de mogelijkheid om bij welzijnsvragen thuis een adviseur ouderenzorg komt. De 200 medewerkers (100 FTE) en 150 vrijwilligers binnen Zorg & Welzijn worden aangestuurd door 4 teamleiders en een vrijwilliger coördinator.

Zorg & Welzijn heeft de volgende vier prioriteiten:

Recent is nieuw roosterbeleid ingevoerd en roosteren de teams zelf. Dit is nog onvoldoende geïmplementeerd en leidt tot een grote inzet van uitzendkrachten en discontinuïteit. In juni zal een gespecialiseerde adviseur een analyse maken en advies uitbrengen.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het verbeteren van de kwaliteit. In 2019 stond Malderburch onder verscherpt toezicht. Vanuit Waardigheid en Trots is er een coach betrokken bij de verbetering van kwaliteit. Het verscherpt toezicht is in november 2020 ingetrokken. In juni worden opnieuw WOL scans uitgevoerd.

Door wisselingen in het management en COVID hebben de teamleiders onvoldoende sturing en coaching ontvangen zowel individueel als in teamverband. De organisatie wil zich ontwikkelen naar resultaatverantwoordelijke eenheden met bijbehorende kpi’s en naar een lerende cultuur.

Malderburch werkt nauw samen met huisartsen, vrijgevestigde therapeuten, apothekers en de gemeente. Vanuit efficiency is het noodzakelijk om op korte termijn te doorgronden hoe die samenwerkingsprocessen lopen en welke afspraken nodig zijn om tot een optimaal aanbod en bijbehorende financiering van cliënten te komen.

Opdracht

Als interim manager Zorg & Welzijn geef je direct sturing aan vier teamleiders, een medewerker zorgbemiddeling, een administratief medewerker, een geestelijk verzorger, een vrijwilligers coördinator en indirect aan 100FTE zorgmedewerkers en 150 vrijwilligers.

Je rapporteert aan de bestuurder. Je maakt voor de periode van de opdracht onderdeel uit van het MT. Je werkt daarin nauw samen met de manager Bedrijfsvoering en de manager HRM.

De opdracht bestaat grofweg uit 4 (hoofd)onderdelen:

  • Zet acties in, gebaseerd op de analyse en het advies van de expert, om de bezetting structureel, kwalitatief en financieel op orde te brengen en te houden met oog voor de cliënt.
  • Geef, in samenwerking met de coach van Waardigheid & Trots en de kwaliteitsfunctionaris, sturing aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg.
  • Breng de leiderschapsvragen van de teamleiders individueel en als team in beeld en formuleer samen met hen een plan van aanpak voor ontwikkeling.
  • Doorgrond hoe (externe) samenwerkingsprocessen lopen en welke afspraken nodig zijn om tot een optimaal aanbod van Zorg & Welzijn en bijbehorende financiering voor cliënten te komen. Maak afspraken met de samenwerkingspartners.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een interimmanager Zorg & Welzijn die relevante ervaring heeft met de geschetste kwaliteits-, bezettings-, leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken. Die de opgave waar Malderburch voor staat vanuit de rol van (interim)manager in vergelijkbare organisaties gezien heeft en aantoonbaar succesvolle bijdragen heeft geleverd.

Je weet waarover je spreekt, hebt actuele kennis over formatie, bezetting en roostersystematiek, het kwaliteitskader binnen de VVT en VG, leiderschapsontwikkeling en samenwerken vanuit diverse wetgeving en financieringsvormen. Je verdiept je vlot in de specifieke situatie bij Malderburch.

Je houdt overzicht in de veelheid van aspecten die hierbij komen kijken. Je bent in staat te adviseren over diverse vraagstukken en deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Je weet een goede balans te vinden tussen analyse en implementatie.

Je hebt plezier in het starten van je opdracht in een nieuw MT, met een nieuwe bestuurder en levert graag jouw bijdrage aan een effectief en succesvol MT.

Je bent organisatie-sensitief en bent een coachend leider. Je geeft het goede voorbeeld en weet teamleiders en medewerkers te committeren op de nodige (verbeter)acties. Bij weerbarstige situaties houd jij je hoofd koel en je hart warm en pak je door.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een leuke en brede opdracht in een organisatie en MT in opbouw waar je een bijdrage kunt leveren aan een open en lerende cultuur. Het betreft een opdracht voor gemiddeld 24-32 uur per week waarbij de eerste maanden een inzet van 32 uur per week gewenst is. De verwachtte duur is 9 tot 12 maanden m.i.v. 1 juni a.s.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij deze opdracht op onze site. Vermeld in je reactie ook eventuele vakantieplanning en je tarief.

Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 14 mei. VOORdrachtsgesprekken bij de opdrachtgever in Malden vinden plaats op 18 mei in de middag.