Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Beleidsmedewerker Farmaceutische Zorg

Den Haag (hybride)

06-10-2023

Beleidsmedewerker Farmaceutische Zorg


Mooie positie voor starter of ervaren kandidaat, die niet enkel inhoudelijk en procesmatig sterk is, maar in alle drukte en hectiek ook sterk op de relatie zit.

Organisatie

Apothekers en apotheken: daarvoor staat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) al sinds 1842. De KNMP behartigt de belangen van meer dan 5.000 leden, zet zich in voor de apotheken waarin zij werken, en stimuleert uitmuntende farmaceutische patiëntenzorg. Dat doet de KNMP tegen de achtergrond van de toegenomen en complexere zorgvraag van patiënten. De vereniging KNMP wordt ondersteund door het KNMP-bureau, waar ongeveer 180 medewerkers werken.

Farmaceutische Zorg, Onderzoek & Innovatie
De afdeling Farmaceutische Zorg, Onderzoek & Innovatie (FZO&I) heeft als doelstelling het bevorderen en bestendigen van de innovatie, de zorg en de wetenschappelijke onderbouwing van de beroepsuitoefening van de openbaar apotheker.

Met veertien collega’s ontwikkelt FZO&I in de rol van netwerkregisseur beleid en behartigt het de belangen van de openbaar apotheker. Daarnaast ontwikkelt de afdeling gericht producten en diensten, waarmee de openbaar apotheker en zijn team worden ondersteund bij hun (toekomstige) zorgverlening in de eerste lijn. Belangrijke beleidsthema’s zijn realisatie van het onderzoeksbeleid, het ontwikkelen en actualiseren van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg en de innovatie (van zorg) in de apotheek.

Functie

Goede zorg is de zorg verleend door de openbaar apotheker, zoals vastgelegd in de Professionele Standaard. In de ontwikkeling daarvan ga je uit van de behoeften van de patiënt, de beroepsgroep van apothekers en het Nederlands zorgbeleid. Je draagt bij aan het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen en toont actieve betrokkenheid bij verschillende beleidsdossiers. Je voert je werkzaamheden uit in een complex speelveld, waarin jij goed met de belangen van verschillende stakeholders om kunt gaan. Intern werk je nauw samen met collega’s om synergie te bereiken tussen verschillende dossiers. Vanuit de vereniging ondersteun je de bestuurders en leden. Extern werk je nauw samen met de verschillende beroepsgroepen (bv. NVZA, NHG, LHV, FMS), het Ministerie van VWS, patiëntenfederaties en gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars, regionale apothekersverenigingen en contracteerpartijen.

Wat ga je doen?

  • Je ontwikkelt beleid op één of meer beleidsmatig afgebakende complexe beleidsterreinen;
  • Je bent in- en extern expert op de eigen beleidsterreinen en levert een bijdrage aan de meerjarenvisie van de organisatie op de eigen beleidsterreinen;
  • De effecten van jouw werkzaamheden zijn meerjarig en het effect van beslissingen zijn beperkt voorspelbaar;
  • Je creëert draagvlak voor, draagt beleid uit en verdedigt (intern en extern) het beleid en de projecten;
  • Je voert tactisch/strategisch overleg met diverse in- en externe gremia, waaronder stakeholders, belangenorganisaties, koepels en leden;
  • Je verstrekt inhoudelijke toelichting (intern en extern) op het beleid;
  • Je fungeert als secretaris van een commissie en/of bestuur.

Wie wij zoeken

Wij zoeken kandidaten die aan het begin van hun loopbaan staan of die reeds ervaring hebben met beleidsprogramma’s of -projecten in het zorgveld. Een medische of farmaceutische achtergrond kan daarbij een voordeel zijn, maar is geen ‘must’. Bovenal zoeken wij kandidaten die zich met hart en ziel proactief willen inzetten voor het uitbouwen en borgen van goede farmaceutische zorg.

Je hebt een goede pen, analytisch vermogen en een uitstekend ontwikkelde antenne binnen politiek-bestuurlijke omgevingen. Je begrijpt de dynamiek van de omgeving waarin de KNMP acteert en weet ‘hoe de hazen lopen’ – je bent organisatiesensitief.

Je kunt goed zelfstandig werken en tegelijkertijd zoek je de samenwerking op, zowel binnenshuis als buitenshuis. De juiste kandidaten beschikken over een brede, conceptuele blik gecombineerd met een pragmatische hands-on mentaliteit.

Je bent in staat te verbinden, te overtuigen en te sturen. Je bent een netwerker die op een natuurlijke wijze participeert in diverse interne en externe overleggen. Je bent creatief en stressbestendig.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Als Beleidsmedewerker binnen de KNMP werk je aan de bevordering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg en aan het voor apothekers mogelijk maken om die kwaliteit te kunnen leveren. Werken bij de KNMP gebeurt in teamverband, in een informele sfeer, waarbij voor iedereen ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling.

Het betreft een functie voor 28 tot 40 uur per week. De inschaling van de functie is afhankelijk van de kennis en ervaring die je meebrengt. Neem zeker contact op om dit verder te bespreken. De KNMP kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een fietsplan, opleidingsmogelijkheden, vitaliteitsregeling, arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisicoverzekering, en een uitstekende pensioenregeling.

Alle KNMP-medewerkers hebben de mogelijkheid om hybride te werken vanuit kantoor en huis met bijbehorende faciliteiten, zoals een thuiswerkplek en een gecombineerde reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Data van kennismakingsgesprekken bij de KNMP worden nader bepaald. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv via onderstaande reactieformulier. Als sluitstuk in de procedure nemen wij contact op met enkele referenties.