Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider Opleidingen

Den Haag

12-05-2022

Teamleider Opleidingen

Bouwen aan de kwaliteit, continuïteit en groei van de opleidingen tot openbaar apotheker en kaderapotheker

Organisatie

KNMP vereniging
De wereld van de farmacie is volop in beweging. Tegen de achtergrond van de toegenomen en complexere zorgvraag van patiënten richt de apotheker zich op zorgverlening.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Nederland telt bijna 6.000 apothekers, van wie ruim 90% lid is van de KNMP. De leden werken onder meer als openbaar apotheker (de grootste groep), als apotheker in een ziekenhuis, in de (farmaceutische) industrie of bij verzekeraars of overheden (Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij).

De KNMP heeft zichzelf als missie gesteld om optimale, wetenschappelijk gefundeerde en innovatieve farmaceutische patiëntenzorg te bevorderen. Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle apothekers en apotheken.

KNMP-bureau
De vereniging KNMP wordt ondersteund door het KNMP-bureau. Een wendbare, financieel stevige en op haar taken toegeruste bureauorganisatie is essentieel ter ondersteuning van de KNMP-vereniging als gesprekspartner voor haar aangesloten leden, stakeholders en beleidsmakers. Binnen het bureau werken ongeveer 185 (155 fte) voornamelijk hoogopgeleide medewerkers, waaronder een aantal (openbaar) apothekers. Voor een volledig overzicht van alle producten en diensten van de KNMP: knmp.nl/producten.

Wij zijn nu op zoek naar een Teamleider Opleidingen – op basis van duaal management – de afdeling Opleidingen aanstuurt en inhoudelijk een bijdrage levert aan de vervolgopleidingen tot openbaar apotheker en de kaderopleiding.

Functie

De farmaceutische zorg maakt deel uit van een dynamisch krachtenveld. Kwaliteitszorg, externe verantwoording, bedrijfseconomische vraagstukken en IT bepalen de agenda van de professionals die werkzaam zijn binnen deze sector. Dat hoogwaardige farmaceutische kennis en vaardigheden hierin de belangrijkste factoren zijn, mag duidelijk zijn. Binnen de (eerstelijns) farmaceutische zorg bekleden de openbaar apotheker (erkend specialisme) en de kaderapotheker een prominente rol.

De afdeling Opleidingen van de KNMP leidt postacademisch op tot openbaar apotheker (opleiding Openbare Farmacie) en tot kaderapotheker. Voor de kwaliteit van farmaceutische zorgverlening zijn de kennis, vaardigheid en houding van aankomend openbaar apothekers en kaderapothekers van essentieel belang. Hoe zorgen wij ervoor dat zij volgens moderne maatstaven opgeleid worden om samen met hun toekomstig team aan de steeds complexer wordende zorgvraag te kunnen blijven voldoen? Hoe zorgen we ervoor dat beide opleidingen bijdragen aan de maatschappelijke profilering en positionering van deze professionals?

Uitdaging is om op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt een juiste balans te vinden tussen kwalitatief goed opleiden enerzijds en voldoende arbeidsplaatsen anderzijds. Van belang is te onderzoeken wat de markt nodig heeft en hoe de toekomstig openbaar apotheker en kaderapotheker opgeleid moeten worden om hieraan bij te dragen. Essentieel daarbij is dat zij in staat worden gesteld om het ‘DNA’ van hun vak en rol in volle omvang te ontwikkelen.

Als Teamleider Opleidingen geef je – op basis van duaal management - operationeel leiding aan vijf medewerkers van de afdeling Opleidingen. Je bent mede integraal verantwoordelijk voor budgettaire, afdelingsmatige en HR gerelateerde zaken. Ook lever je mede een bijdrage aan het ontwikkelen van de strategie, inclusief budgettaire bijdrage.

Naast het aansturen van de afdeling fungeer je als meewerkend voorman/-vrouw en ben je verantwoordelijk voor de opleidingscoördinatie van beide vervolgopleidingen. Ook ben je sparringpartner voor, en plaatsvervanger van, de Directeur Opleidingen. Het team van de afdeling bestaat naast jouzelf uit een Directeur Opleidingen die met name extern acteert, een coördinator uitvoerend onderwijs, een coördinator kwaliteit en wetenschap en drie opleidingsondersteuners.

Wie wij zoeken

Kandidaten hebben een academisch werk- en denkniveau en hebben daarnaast aantoonbare affiniteit met de inrichting en organisatie van (post)academisch onderwijs. Affiniteit met de zorgsector in het algemeen en de farmaceutische sector in het bijzonder is vanzelfsprekend. Belangrijk is dat je de taal spreekt van de verschillende interne en externe stakeholders waartoe je je verhoudt.

Je hebt bij voorkeur ervaring met het leidinggeven aan zelfstandige, hoogopgeleide professionals. Bovenal beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden en een sterk ontwikkelde antenne binnen politiek-bestuurlijke omgevingen. Je bent in staat te verbinden, te overtuigen en te sturen. Je bent een netwerker die op een natuurlijke wijze participeert in diverse interne en externe overleggen. Je draagt bij aan het goede imago van de beide opleidingen, zowel intern als extern. De juiste kandidaten zijn ambitieus, resultaatgericht, pragmatisch, vernieuwend, tonen lef en doorzettingsvermogen en beschikken over een gezonde dosis professionele humor.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Als Teamleider Opleidingen binnen de KNMP werk je aan de bevordering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg en aan het voor apothekers mogelijk maken om die kwaliteit te kunnen leveren. Werken bij de KNMP gebeurt in teamverband, waarbij voor iedereen ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. De diverse teams staan in nauw contact met elkaar. Ervaren krachten en jonge talenten werken op de vele boeiende dossiers binnen de farmacie in een goede sfeer samen voor de vereniging van apothekers.

Het betreft een functie voor 32 uur per week. Het salaris is marktconform en in overeenstemming met de zwaarte van de functie en werkervaring. De KNMP kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een fietsplan, vitaliteitsregeling, arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisicoverzekering, en een uitstekende pensioenregeling.

Alle KNMP-medewerkers hebben de mogelijkheid om hybride te werken vanuit kantoor en huis met bijbehorende faciliteiten, zoals een thuiswerkplek en een gecombineerde reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Data van kennismakingsgesprekken bij de KNMP worden nader bepaald. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv via het reactieformulier op onze website. Als sluitstuk in de procedure nemen wij contact op met enkele referenties.