Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg

Oirschot (ZO Brabant)

06-03-2020

Manager Zorg

Verbindende en veerkrachtige manager met veranderkracht

Organisatie

Joris Zorg is een ambitieuze ouderenzorgorganisatie in Oirschot en omgeving (ZO Brabant), die zich richt op verzorging en verpleging van ouderen met somatische en psychogeriatrische problematiek. Joris Zorg beschikt over 5 zorgcentra, waar 220 cliënten wonen. Ook wordt zorg aan huis geboden (ruim 200 cliënten), huishoudelijke hulp (circa 250 cliënten) en kunnen ouderen in 6 zorgboerderijen terecht voor dagbesteding. 525 medewerkers, waarvan 480 (240 fte) werkend in het primair proces, zetten zich dagelijks in voor warme, liefdevolle zorg. Zij geven persoonlijke aandacht, waardoor cliënten en verwanten zich gezien weten en zich gesterkt voelen in het nemen van eigen regie. Structuur, cultuur en systemen binnen de organisatie moeten elkaar versterken om deze missie van Joris Zorg te kunnen realiseren en om het werkplezier en vakmanschap van medewerkers te vergroten.

Joris Zorg heeft te maken met een steeds complexer wordende cliëntengroep. Voormalige verzorgingshuiszorg is verpleeghuiszorg geworden. Daarbij staat kleinschalig wonen en leven voorop en is specifieke aandacht voor deskundige teams, zinvolle dag, cliëntvriendelijke omgeving en eten en drinken.

Teams en medewerkers ontwikkelen zich steeds meer richting zelfstandigheid en professioneel eigenaarschap en worden opgesplitst om kleinschalig werken mogelijk te maken. Zij krijgen meer regie over en verantwoordelijkheid voor de zorg rondom de eigen cliënten. Er is een ondersteuningsstructuur van teamcoaches, regieverpleegkundigen en coördinerend verpleegkundigen opgezet om de teams te begeleiden bij deze transitie. Ondersteunende diensten worden dienend aan het primair proces ingericht.

Bij deze ontwikkeling past ook een andere rol van het management. De managers Zorg gaan zich meer op afstand bewegen en verleggen hun focus van operationele aansturing naar leiderschap op meer tactisch en strategisch niveau. Het MT staat voor de uitdaging om, op basis van verbinding, vertrouwen en vakmanschap, processen te optimaliseren om de best mogelijke zorg te kunnen leveren. Het MT, bestaande uit de bestuurder, de 2 managers Zorg, de manager HR, de manager Bedrijfsvoering en de beleidsmedewerker staan samen aan het roer van het veranderproces.

Joris Zorg vindt samenwerking met andere partijen en verbinding met de maatschappij van essentieel belang. In het VVT Platform ZO Brabant maken partijen in zorg en welzijn zich sterk voor de meest kwetsbare ouderen in de regio. Het motto is: samenwerken om de zorg op de juiste plek te kunnen geven, nieuwe ingewikkelde vragen voortvarend aanpakken en medewerkers blijven boeien en binden. Er wordt ruimte gecreëerd voor anders opgeleiden, medewerkers met diverse achtergronden en lerende netwerken. Een mooi voorbeeld is ook de samenwerking met Zorgcoöperatie Hoogeloon, waar bewoners van de gemeente hun krachten bundelen om de zorg in hun dorp zelf te organiseren.

Functie

Als manager Zorg geef je leiding aan circa 125 fte, verdeeld over (uiteindelijk) circa 16 intramurale en extramurale teams; een combinatie van Wlz gefinancierde zorg en zorg conform de WMO. Je bent verantwoordelijk voor het leveren van de best mogelijke zorg in een veilige en plezierige werkomgeving. Belangrijke speerpunten zijn ontwikkeling van deskundigheid en eigenaarschap en optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Als manager geef je richting en faciliteer je medewerkers om in hun kracht te komen. Je coacht en geeft ruimte en vertrouwen om de organisatie brede transitie te vertalen naar de eigen teams en medewerkers. Als manager ben je “nabij op afstand”. Als MT lid lever je een bijdrage aan het verder handen en voeten geven aan het transitieplan en ben je samen verantwoordelijk voor het totale beleid van Joris Zorg. Je rapporteert aan de bestuurder en vertegenwoordigt Joris Zorg in externe netwerken.

Wie wij zoeken

Je bent bij voorkeur academisch opgeleid en hebt ruime ervaring als leidinggevende. Je kent de ouderenzorg en bij voorkeur ook de wereld van de WMO. Op het gebied van verandermanagement ben je een expert. Je kunt goed analyseren en adviseren en brengt structuur. Methodisch en planmatig werken is jou op het lijf geschreven. Je bent sterk in (zelf)reflectie en beschikt over competenties om het MT en de teams op een opbouwende wijze een spiegel voor te houden en de dialoog aan te gaan. Je levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het creëren van een lerende organisatie.

Door kritische vragen te stellen en in samenwerking oplossingen te zoeken, begeleid je de teams om zich verder te ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare teams. Je doorbreekt, zo nodig, oude gedragspatronen in teams. Daarnaast leg je verbindingen tussen afdelingen en teams om de onderlinge samenwerking en bedrijfsvoering te verbeteren. Je hebt kennis van en ervaring met het optimaliseren van processen, bijvoorbeeld doordat je bekend bent met de Lean methodiek.

Daadkracht, oplossingsgerichtheid en overtuigingskracht kenmerken jouw handelen. In roerige tijden geef je richting, houd je overzicht en creëer je rust. Je schakelt makkelijk tussen operationeel en tactisch-strategisch niveau en bent in staat strategisch beleid om te zetten naar concrete plannen.

Je houdt van diversiteit in werk én in mensen. Jouw organisatie-sensitiviteit zorgt ervoor dat je snel situaties doorgrondt, waarbij je oog hebt voor posities en belangen. Je bent toegankelijk en wint snel vertrouwen. Je confronteert als dat nodig is en blijft overeind bij tegendruk. Communicatief ben je vaardig. Tenslotte beweeg je je gemakkelijk in externe netwerken. Bij voorkeur heb je ervaring in samenwerking met gemeenten en met bestuurlijke processen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Ben jij een creatieve denker, een leidinggevende met lef, die anderen in beweging zet en weet te enthousiasmeren om elke dag het beste van zichzelf te geven en daarbij de cliëntenzorg centraal te stellen, dan nodigen we je uit om te reageren.

Joris Zorg biedt een uitdagende functie (32-36 uur per week) in een organisatie in ontwikkeling, waar je mooie resultaten kunt boeken. Er wordt gestart met een jaarcontract met de intentie om na een jaar te verlengen voor onbepaalde tijd. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. Je ontvangt een goed, marktconform salaris in FWG 70 (CAO VVT).

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt en aansluit op het gevraagde profiel, ontvangen wij graag jouw reactie voorzien van een korte motivatie en CV via het reactieformulier hieronder.

De gesprekken met VOOR vinden plaats in de week van 23 maart 2020. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR maken wij eerst kort kennis via Skype. De voordracht bij Joris Zorg is op 17 april 2020. Een referentenonderzoek en een assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor aanvullende vragen kun je bellen met Heike Rook, partner bij VOOR (06 24 51 56 62). Mailen kan ook: heike@voor.nl