Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Transitie directeur Herstelzorg en Revalidatie a.i.

Zuid Holland

07-06-2023

Transitie directeur Herstelzorg en Revalidatie a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Ervaren transitie directeur a.i., sterk in bedrijfsvoering en met een moderne visie op Passende Zorg, Herstelzorg, Revalidatie en Ketenzorg’


Organisatie

Zorgpartners Midden-Holland is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die zij bieden. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseren zij de dienstverlening in kleine teams, dichtbij de klant.

Zorgpartners Midden-Holland is actief voor haar cliënten dankzij de inspanningen van 3.000 medewerkers en 1.600 vrijwilligers. Omdat mensen verschillend zijn, heeft ieder zijn eigen wensen en eisen als het gaat om wonen, welzijn en zorg. De dienstverlening is hierop ingesteld. Of de cliënt zelfstandig woont of in één van de centra; de behoefte van de cliënt staat centraal.

De organisatie werkt in de regio Midden-Holland waar de organisatie nog meer kansen wil benutten en de opgebouwde expertise over de zorg en behandeling van ouderdomsaandoeningen wil delen met anderen. Zorgpartners wil zich inzetten om de relatie met samenwerkingspartners te versterken om zo gezamenlijk de uitdagingen in de ouderenzorg aan te gaan.

Zorgpartners Midden Holland heeft een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. Een van de speerpunten is herstelzorg in de brede zin van het woord. Dit moet worden uitgewerkt en vertaald naar nieuwe arragementen voor clienten, welke ook bedrijfsmatig verantwoord zijn.

De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur (voorzitter Marianne Straks en Dick van Duijn) en een team van directeuren die elk een van de 13 locaties aansturen en met elkaar het directeurenoverleg vormen.

Opdracht

Voor een locatie waar tijdelijke revalidatiezorg wordt geleverd wordt een transitie directeur a.i. gezocht. De transitie heeft als doel te komen tot een state of the art vorm van herstelzorg.

Jouw opdracht is:

Ontwikkel samen met collega’s een uitwerking op de visie op herstelzorg die is afgestemd op (voorziene) ontwikkelingen bij de lokale ketenpartners en op de laatste inzichten vanuit het vakgebied en betrek daar de andere relevante geledingen binnen Zorgpartners bij;

  • Breng in kaart welke producten en diensten er in de komende jaren gaan ontstaan in de herstelzorg, waaronder GRZ, die Zorgpartners Midden-Holland in het zorgaanbod kan opnemen, dan wel verder kan doorontwikkelen;
  • Breng in samenwerking met de manager Vastgoed een uitvoerbaar advies uit over het vastgoed waarop op dit moment de Geriatrische Revalidatie wordt uitgevoerd;
  • Vertaal een en ander in een business case en werk uit wat er moet gebeuren om de juiste zorg op een efficiente manier te verlenen (inclusief impact op zorgverlening, bedrijfsvoering, inkoop en huisvesting);
  • Realiseer ondertussen in nauwe samenwerking met het management een gezonde bedrijfsvoering van de locatie en leg in- en extern verantwoording af.

Je bent als transitie directeur a.i. gekoppeld aan de locatiedirecteur van Ronssehof en de directeur revalidatie en behandeling. Het is belangrijk dat je met elkaar een goed team vormt en zorgvuldig onderling afstemt op een optimale samenwerking voor GRZ en de locatie. Je hebt als transitie directeur a.i. een onafhankelijke functie en legt direct verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Je onderhoudt nauwe banden met diverse ziekenhuizen en collega instellingen. Ook participeer je in en initieer je netwerken rondom de revalidatie ketenzorg.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren transitie directeur a.i. in de zorg, bij voorkeur met ervaring in de ouderenzorg en cure. Ervaring in de samenwerkingsverbanden van de (geriatrische) revalidatie is een pré.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met het samenwerken met hoogopgeleide professionals. Je bent uitstekend onderlegd in de bedrijfsvoering. Je hebt ervaring met het onderhouden van relaties met ziekenhuizen, collega instellingen en huisartsen. Je hebt aantoonbare ervaring met het doorvoeren van innovaties in de zorg. Je kunt je uitstekend vinden in onze visie op Passende Zorg en je hebt ideeen over het operationaliseren daarvan.

Binnen Zorgpartners wordt gewerkt met gewaardeerde, pro-actieve en cooperatieve professionals: de RvB gunt hen een empatische, verbindende, genuanceerde én doortastende directeur a.i.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is zsm. De opdracht is voor 24 – 36 uur per week. De verwachte looptijd is 6 – 12 maanden.

Op woensdag 5 juli in de ochtend vinden selectiegesprekken plaats bij de opdrachtgever in Gouda.

Reactie & informatie

Philip Backx is de verantwoordelijke partner van VOOR voor deze opdracht. Als je belangstelling hebt en aansluit op het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het formulier op onze website: https://voor.nl/vacatures/1216/transitie-directeur-herstelzorg-en-revalidatie-a-i

Ik maak graag eerst kennis met je via videobellen en houd daarna live gesprekken van een uur in de omgeving van Utrecht of Arnhem.