Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager HAP Nieuwegein en Zeist, UNICUM Huisartsenspoedzorg - Ingevuld

Nieuwegein, Zeist, Bilthoven

14-01-2022

Interim Manager HAP Nieuwegein en Zeist, UNICUM Huisartsenspoedzorg

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Ervaren en resultaatgerichte eerstelijnszorg manager a.i. (24 - 32 uur p/w)’

Organisatie

UNICUM is de regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). Huisartsen in deze regio’s gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie. De werkorganisatie UNICUM Huisartsenzorg bv heeft het doel om de aangesloten huisartsen, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

In juli van 2020 nam UNICUM de huisartsenspoedposten in Nieuwegein en Zeist over van Stichting Primair Huisartsenposten. De overname van de posten kwam voort uit de wens van huisartsen om meer regie te nemen over de ANW-zorg in de eigen regio’s Lekstroom en Zuidoost-Utrecht. Meer regie over de richting waarin de spoedzorg zich ontwikkelt én meer regie over de processen en triage op de posten. 

De organisatie van UNICUM Huisartsenspoedzorg kent een algemeen directeur, twee medisch directeuren, drie teamleiders en twee managementassistenten. Het team wordt ondersteund vanuit het bureau van UNICUM (HR, kwaliteit, financiën, communicatie en administratie). Als manager HAP geef je direct leiding aan de teamleiders en managementassistenten van de huisartsenspoedposten en indirect aan de triagisten, baliemedewerkers en NAW-medewerkers. Je vormt een managementteam met de medisch directeuren van de spoedposten. Je legt direct verantwoording af aan de algemeen directeur en maakt deel uit van het MT van UNICUM huisartsenzorg.

De functie van manager HAP huisartsenspoedposten is nieuw binnen UNICUM. Momenteel worden deze taken uitgevoerd door de algemeen directeur en de teamleiders.

Opdracht

Als manager HAP a.i. ben je samen met de medisch directeuren verantwoordelijk voor het tactisch en organisatorisch management van de spoedposten. Je coördineert de dagelijkse organisatie van de spoedposten, zodanig dat wordt voldaan aan actuele wet -en regelgeving en aan de  wensen en behoeften van interne en externe stakeholders. Je voert diverse beheers- en beleidsmatige werkzaamheden uit voor de spoedposten, teneinde de huisartsen en medewerkers in staat te stellen zo effectief en efficiënt mogelijk in de zorgvraag te kunnen voorzien. Beleids- en ontwikkelingsvoorstellen worden vormgegeven, aangepast en geïmplementeerd in overleg met de directeur. Je doet voorstellen ten aanzien van het te voeren beleid op het gebied van financiën, organisatie, bezettingscapaciteit, kwaliteit en personeelszaken. Je werkt planmatig en gestructureerd en denkt mee hoe de personeelstekorten op korte termijn opgelost en opgevangen kunnen worden. 

Je geeft leiding aan de toegewezen medewerkers, zodat zij in staat zijn zichzelf te ontplooien alsmede de eigen functie zo optimaal mogelijk conform de overeengekomen verwachtingen te vervullen. 

De primaire (zorg)processen lopen goed: jouw bijdrage is met name nodig op het gebied van tactische organisatorische en bedrijfsmatige professionalisering zodat de directeur zich meer kan focussen op strategisch niveau. Je legt in overleg met diverse stakeholders een goede basis en taakomschrijving neer voor de toekomstige manager en geeft tevens concrete handvaten mee hoe dit te behouden na jouw afscheid.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren leidinggevende a.i. met een bewezen track record in de eerstelijns zorg: ervaring binnen een (acute) Huisartsenpost is daarbij een pré. Je hebt kennis van het beleid van de organisatie, globale werkprocessen en werkwijzen binnen de huisartsenspoedpost en de functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van relevante contactpersonen. Je hebt ervaring met het brede terrein van financieel, facilitair, kwaliteit en personeelsbeleid.

Je beschikt bij voorkeur over Hbo plus werk- en denkniveau op het gebied van de gezondheidszorg, aangevuld met een managementopleiding op (post)Hbo-niveau

Je bent een stevige flexibele persoonlijkheid, vanuit natuurlijk coachend leiderschap, en je bent sensitief naar je omgeving. Je beschikt over compassie en benadert mensen volwaardig: je spreekt mensen aan op hun kracht. Je bent zichtbaar, laagdrempelig beschikbaar en voelt je betrokken bij het werk en welzijn van je teams. Je brengt verbinding tussen de posten en de werkorganisatie. Vanuit de juiste analyse los je problemen en conflicten op de juiste manier op. Je weet collega’s te enthousiasmeren en met jouw humor en relativeringsvermogen weet je medewerkers op een positieve manier mee te nemen en te ontwikkelen. Je creëert een sfeer van saamhorigheid en verbondenheid, waarbij realisatie van de organisatiedoelen voorop staan.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie uitdagende opdracht in een inspirerende omgeving. Een organisatie die ruimte biedt voor ontwikkeling van de medewerkers en die bijdraagt aan goede eerstelijnszorg. Startdatum is zo snel mogelijk. De opdracht is voor gemiddeld 24 - 32 uur per week. De verwachte looptijd is 6 - 9 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Werkzaamheden vinden plaats in Bilthoven (kantoor UNICUM), Nieuwegein en Zeist.

Reactie & informatie

Stefan van den Oever, partner van VOOR is verantwoordelijke voor deze exclusieve opdracht. Heb je vragen? Stefan is bereikbaar op: 06-51705362 of stefan@voor.nl. Als je belangstelling en ervaring aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag zo snel mogelijk je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid, eventuele vakantieplanning en een indicatie van je uurtarief via het reactie formulier onder deze vacature op onze website of via deze link:https://voor.nl/vacatures/912/interim-manager-hap-nieuwegein-en-zeist-unicum-huisartsenspoedzorg

De voorselectiegesprekken zijn zo snel mogelijk. De presentatie van geschikte kandidaten is eind januari bij UNICUM. VOOR volgt uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Vanuit VOOR worden voor de opdrachtgever een tweetal referenties ingewonnen over de gekozen kandidaat.