Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Contractmanager Zorg en Welzijn - Ingevuld

Rotterdam

09-08-2021

Contractmanager Zorg en Welzijn


Analytisch, cijfermatig sterk en pro-actieve teamspeler


Het aantal contracten dat binnen de zorg – en dienstverlening van Pameijer wordt afgesloten, is de afgelopen jaren fors gestegen. Pameijer is daarom op zoek naar een nieuwe collega Contractmanager die het team komt versterken.

Organisatie

Pameijer is er voor mensen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Zij ondersteunen kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Pameijer helpt hen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. In dit filmpje is te zien hoe ze dat doen op een vindingrijke manier. 


“Waar Pameijer voor staat – iedereen mee laten doen in de samenleving – is écht een statement. Dat proef je, dat adem je, dat is altijd je focus.”


Pameijer is één van de grootste zorgorganisaties van de regio Rotterdam met circa 200 locaties, 2.900 medewerkers, 700 vrijwilligers en 6.000 cliënten. Pameijer werkt nauw samen met veel andere partners en aanbieders om voor iedere cliënt optimale en innovatieve ondersteuning te bieden.

In de dienstverlening aan haar cliënten heeft Pameijer te maken met veel verschillende wetten en financieringsstromen binnen zorg en het sociaal domein zoals Wmo, Wlz, Zvw, diverse subsidies, Forensische Zorg en de Jeugdwet. In de praktijk betekent dit dat veel opdrachtgevers, zoals ruim 60 gemeenten waar Pameijer mee samenwerkt, via aanbesteding of inkooptraject een opdracht uitzetten.

Pameijer is een ‘platte’ organisatie met een driehoofdige Raad van Bestuur en ruim 30 managers als enige managementlaag. De werksfeer is sociaal en informeel, de organisatiestructuur is gericht op het werken in zelf - organiserende teams. Zorg voor en ontwikkeling van medewerkers is bij Pameijer net zo belangrijk als de zorg voor en de ontwikkeling van cliënten.

Pameijer stelt zichzelf als missie om ‘ de oplossingskracht in de organisatie te versterken zodat iedereen kan bijdragen aan de bedoeling: het ondersteunen van mensen, ook de meest kwetsbare bij het versterken van hun kracht en het omgaan met belemmeringen’. Om deze missie waar te maken en regie over de uitvoering van de plannen en resultaten te houden, ontwikkelt elk team in de organisatie een teamplan waarmee de teams en iedere individuele medewerker kleur kan geven aan zijn/haar bijdrage aan het eigen team en Pameijer als geheel.


Over de afdeling Control en Administraties en het team Control

De afdeling Control en Administraties bestaat uit meerdere teams zoals de Personeelsadministratie, de Financiële administratie, de Cliëntadministratie, control op kwaliteit, productieverantwoording en het team Control. De vacature is in het team Control. In dit team zijn 6 contractmanagers, 6 business controllers en een coördinator werkzaam. Samen met de accountmanagers van de afdeling Verkoop zijn de contractmanagers verantwoordelijk voor het managen en beheren van contracten met o.a. gemeenten (60) en zorgkantoren in het gebied waar Pameijer werkzaam is.

Voor de contracten met de diverse financiers zijn er met regelmaat aanbestedingen of inkooptrajecten. Soms kan zo’n aanbesteding zomaar een fors deel van een jaar in beslag nemen. Per contract werken een accountmanager en een contractmanager nauw samen. Zij vormen een cruciaal duo voor het binnenhalen en in control houden van contracten voor de zorg- en dienstverlening van Pameijer. De focus van de accountmanager ligt op extern relatiebeheer met de contracterende partijen. De focus van de contractmanager ligt op het analyseren en voorbereiden van alle relevante financiële en niet financiële/kwalitatieve informatie voor dit contract.

Binnen het team Control is samenwerking en continuïteit in kennis belangrijk. Daarom zijn er (minimaal) twee collega’s verantwoordelijk per financieringsvorm (zoals Wmo, Wlz, en Zvw) en ook zijn er twee collega’s per contract verantwoordelijk. Er is veel diversiteit in contracten en beleidsregels. Zo kent de Wlz veelal landelijke afspraken terwijl binnen de Wmo per gemeente maatwerkafspraken gemaakt worden. Dit vraagt maatwerk, creativiteit en flexibiliteit.

Recent is ervoor gekozen om Businesscontrol (interne focus op kosten en ondersteunend aan de lijnmanagers) en Contractmanagement (externe focus op omzet en beheer contracten) in twee aparte functies te organiseren. De uitdaging voor het team is (om samen met de recent aangestelde team coördinator) deze functiedifferentiatie in de praktijk verder vorm te geven.

Het team is de afgelopen periode wat onderbezet geweest. Als het team met de aanstelling van de nieuwe collega contractmanager qua formatie op sterkte is, kan er meer tijd besteed worden aan het verder optimaliseren van de werkprocessen van contractbeheer en het optimaal en slim uitnutten van alle nieuwe en bestaande (beleids)regels. Medewerkers uit beide functies dragen ook bij aan Pameijer-brede Control producten zoals de begroting, maandrapportage, kostprijzen etc.

Functie

Als contractmanager ben je een belangrijke speler in het zelf- organiserende team Control. Een team dat de organisatie ondersteunt en faciliteert vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Je zorgt er met elkaar voor dat de organisatie ‘ in control is’ op het gebied van Zorgverkoop. Je hebt de hele scope van een contract in beeld en monitort of binnen de kaders van geld en tijd de resultaten worden behaald. Samen met de business controller zorg je met de output van jouw rapportages dat de betrokken leidinggevenden tijdig kunnen (bij)sturen in het primair proces.

Je bent als contractmanager verantwoordelijk voor meerdere contracten en werkt per contract nauw samen met een accountmanager waarmee je een vast duo vormt. Jullie bereiden samen inkoop trajecten inclusief eventuele marktconsultaties voor. Waarbij jij als contractmanager inkoopdocumenten beoordeelt op inhoud en tarieven en er voor zorgt dat alle financiële en kwalitatieve informatie aanwezig is om samen goede productieafspraken voor Pameijer mogelijk te maken. De spelregels binnen de contracten veranderen jaarlijks; voor de Contractmanager een uitdaging om hier slim op in te spelen. De veranderende markt vraagt scherpte en creativiteit in het interen denken.

Na afsluiting van de contracten monitor en analyseer je verschillen tussen afspraken en realisatie. Je stelt hiervoor verantwoordingsrapportages samen voor de opdrachtgever en voert hierover samen met de accountmanager het gesprek. Op basis van actuele wet- en regelgeving stel je mogelijke scenario’s op en toets je ontwikkelingen op mogelijke (financiële) consequenties voor Pameijer. Denk aan zaken zoals de overheveling van een deel van de GGZ vanuit de Wmo naar de Wlz per 1 januari 2021 of de wijzigingen in de financiële plafonds van de Jeugdwet. Je vertaalt dit naar toepasbaar beleid voor de verschillende onderdelen binnen de organisatie.

Je voert bedrijfseconomische analyses uit en levert input voor het opstellen van beleidsplannen en projectplannen. Jaarlijks stel je scenario's op voor de contracten waar jij verantwoordelijk voor bent en je draagt bij aan begroting en kostprijzen. Je levert een belangrijke bijdrage aan de (door-) ontwikkeling van het team en houdt de bedoeling van de organisatie scherp voor ogen.

Wie wij zoeken

Je voelt je betrokken bij de missie van Pameijer en wilt bijdragen aan het succes van het zelf – organiserende team. Je bent een slimme en snelle denker. Je houdt van cijfers die kloppen en vindt de complexiteit en diversiteit van diensten, financieringsvormen, wetten en regelingen binnen Pameijer een uitdaging om je tanden in te zetten.

Met je analytische vermogen ben je in staat om goed overzicht te houden, verbanden te leggen, trends te zien en weet ze ook te vertalen naar (details in) de praktijk. Je bent gericht op (samen)werken en houdt de focus op doelen en resultaten van het team en van jezelf. Je bent opbouwend kritisch én waarderend en je communiceert makkelijk. In deze rol laat je een zorgvuldige én slagvaardige werkwijze zien. Je bent een toegankelijke en stevige persoonlijkheid met een flexibele en nieuwsgierige houding. Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden en maakt zaken ter verbetering bespreekbaar. Je bent vasthoudend als het moet en flexibel als het kan.

We denken aan meerdere profielen voor de nieuwe collega. Wellicht heb je een vergelijkbare functie uitgevoerd in een kleinere (of vergelijkbare) organisatie of in een andere sector in de zorg. Mogelijk ben je werkzaam geweest in een (zorg)inkoop of control functie bij een opdrachtgever zoals gemeente of zorgverzekeraar. Of je hebt ervaring als controller met contractmanagement bij toonaangevende bedrijven buiten de zorg en wil je met jouw kennis en ervaring graag van betekenis zijn voor de cliënten en medewerkers van Pameijer. Bij voorkeur heb je een heldere visie op goed contractmanagement en vind je het een uitdaging om samen met het team contractbeheer verder te professionaliseren.

Je hebt minimaal een relevante hbo -opleiding en academisch werk- en denkniveau. Kennis van relevante wetgeving en trends of gemeentelijke organisaties is een pré. Je hebt gevoel voor systematiek bij het opstellen van meerjarenbeleid en projectplannen. Je werkt makkelijk met verschillende (financiële) systemen zoals Exact en PowerBI en je bent bedreven met Excel. Je bent collegiaal en behulpzaam en houdt van Rotterdamse humor.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een brede financiële control/contractmanagement functie in een collegiale organisatie met een prachtige maatschappelijke opgave. Een functie met volop ontwikkelruimte. Het werk als contractmanager is veelzijdig en biedt je afwisseling en uitdaging in een vindingrijke organisatie. De sfeer binnen het team is informeel en goed. Je krijgt vertrouwen en waardering. Er is een uitgebreid inwerkprogramma en er is tijd om Pameijer te leren kennen. Zodra de Corona richtlijnen het toelaten ga je ook locaties bezoeken om de cliënten en medewerkers van Pameijer goed te leren kennen. De collega’s kijken uit naar je komst!

Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week (FWG 60 CAO Gehandicaptenzorg). Flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden naar eigen wens in te vullen en een eindejaarsuitkering.

De locatie is het prachtige Brouwershuys aan de Crooswijksesingel 66 aan het gezellige Noordplein aan de rand van het centrum van Rotterdam. De locatie is per OV goed te bereiken. Uiteraard wordt er nu, en wellicht in de toekomst, veel thuisgewerkt.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Esther Mouwe en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens uitgebreid kennis in een persoonlijk live* gesprek. Deze gesprekken vinden plaats in augustus en september.

De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op donderdag 23 september.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.

*bij alle live gesprekken worden de RIVM richtlijnen gevolgd.