Wij zijn VOOR.

Ingevuld

interim coördinator Zending en Diaconaat

Utrecht

12-02-2019

interim coördinator Zending en Diaconaat

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

Onze opdrachtgever, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is een toonaangevende organisatie op het gebied van wereldwijd ontwikkelingswerk. De Dienstenorganisatie van de PKN werkt in opdracht van het bestuur aan het realiseren van haar missie. Bij de Dienstenorganisatie zijn ongeveer 200 FTE (veelal parttime) medewerkers werkzaam vanuit 5 clusters. Binnen het cluster Zending en Diaconaat zijn 3 teams werkzaam.

Het cluster Zending & Diaconaat maakt ‘geloven en delen’ concreet door wereldwijd honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Europa te ondersteunen, ongeacht geloof, politieke overtuiging of nationaliteit.

Voor het team Zending zijn wij (i.v.m. ziekte) op zoek naar een interim coördinator. Als interim Coördinator Zending stap je in een dynamische wereld, waar verschillende netwerkpartners zich inzetten voor missionair-diaconaal werk. De onderlinge samenwerking binnen jouw team en met de lokale externe partners zijn in belangrijke mate bepalend voor het succes van de projecten.

Opdracht

Je stuurt een team van 10 hoog opgeleide professionals aan (HBO / WO zoals een antropologische of theologische achtergrond), die als ‘relatiebeheerder’ met passie werken aan hen toegewezen projecten in de verschillende landen.

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het faciliteren van de medewerkers. Je coördineert de inzet van mensen en middelen en adviseert, coacht en motiveert medewerkers bij het realiseren van projecten. Je faciliteert en focust op het proces en op samenwerking. De inhoud van de werkzaamheden binnen de projecten laat je over aan de professionals in het team die daar veelal al jarenlang ervaring mee hebben. Je stimuleert onderlinge samenwerking en afstemming tussen de teams binnen het cluster en daarbuiten. Je bent klankbord en spin in het web.

PKN heeft te maken met een teruglopend aantal leden en heeft recent een nieuwe strategische koers bepaald. Waarbij gekeken wordt naar consequenties voor het landenbeleid en waarbij gewerkt wordt aan een meer programmatische aanpak. Dit betekent o.a. meer integrale samenwerking tussen projecten en landen. Als interim Coördinator ben je verantwoordelijk voor de implementatie van deze transitie binnen jouw team.

Als interim Coördinator Zending stem je nauw af met de collega’s binnen andere teams en clusters zoals communicatie en fondsenwerving. Je geeft sturing aan het proces van aanvragen van financiële middelen voor internationaal werk en coördineert de afstemming met andere betrokkenen binnen de organisatie. Je werkt samen met twee collega coördinatoren en je rapporteert aan de clustermanager Zending en Diaconaat.

Wie wij zoeken

We zoeken een interim manager die in staat is snel hoofdlijnen te zien èn in de dagelijkse praktijk handson zaken oppakt om medewerkers te faciliteren in hun werk.

Je hebt bij voorkeur ervaring het werken in een (kerkelijke of goede doelen) organisatie met projecten over de hele wereld. Je bent een verbindende leider met een coachende en motiverende stijl van leiding geven. Je bent integer en mensen werken graag met jou samen. Je stimuleert medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Samen met de medewerkers ga je op zoek naar nieuwe wegen en samenwerkingsvormen om de recent geformuleerde strategische koers te vertalen naar teamdoelen. Je bent een bruggenbouwer en in staat een klimaat te creëren, waarin leren, reflecteren, ontwikkelen en samenwerken centraal staan.

Je bent laagdrempelig, zichtbaar en hebt aandacht voor medewerkers. Met jouw hands-on mentaliteit zorg je ervoor dat processen op de afdeling soepel lopen en dat acute vraagstukken snel en daadkrachtig worden opgelost. Je straalt rust uit, behoudt overzicht en bent stressbestendig. Je werkt planmatig en doelgericht en hanteert een open en transparante communicatiestijl. Je faciliteert de medewerkers om de vertaling te maken naar een veranderende werkelijkheid. Je houdt mensen op een prettige manier een spiegel voor. Je bent vaardig in de Engelse taal (spreken en lezen). Je hebt waardering en respect voor het werk van de PKN en voldoende affiniteit met het Christelijk geloof en de Protestantse Kerk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht bij een bijzondere organisatie met prachtige projecten. De opdracht start zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 15 februari 2019 en bedraagt gemiddeld 20 uur per week, verdeeld over 3 dagen per week. Standplaats Utrecht. De duur van de opdracht is naar verwachting 6 maanden.

Ben je geïnteresseerd dan ontvangen wij graag op korte termijn jouw motivatie en CV, inclusief een (bescheiden) tariefindicatie via het onderstaande reactieformulier . Op 29 en 31 januari en 1 februari worden gesprekken gevoerd met VOOR in Rotterdam. Vervolgens zullen op dinsdagmiddag 5 februari gesprekken plaats vinden bij de opdrachtgever.

Reactie & informatie

Heike Rook en Marieke Sprietsma zijn verantwoordelijk voor deze opdracht Reageren en vragen stellen kan via het onderstaande reactieformulier. Eventuele vragen kan je kwijt in het veld 'Motivatie/Tarief/Beschikbaarheid'.