Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teammanager - Ingevuld

Regio Zwolle - Deventer

07-04-2023

Teammanager

‘Stapt met teams en samenwerkingspartners in de wijk en realiseert zo vraaggerichte zorg.’

Organisatie

RIBW Overijssel biedt ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, bij hun dagelijks leven. De mensen van RIBW Overijssel geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen en waarin mensen omzien naar elkaar. Voor de medewerkers van RIBW Overijssel betekent dit dat je de ander gelijkwaardig behandelt en helpt als je kunt. In de begeleiding van cliënten en in de wijze waarop RIBW Overijssel haar medewerkers en stakeholders benadert spreekt een belangrijk thema: het verlangen van ieder mens om zich te ontwikkelen en in beweging zijn om te worden wie je bent.

RIBW Overijssel biedt als grote zorgaanbieder een breed aanbod op het gebied van beschermd- en begeleid wonen (860 plaatsen). Daarnaast worden ruim 1500 cliënten ambulant begeleid. Dat doet RIBW Overijssel met zo’n 900 medewerkers in 25 gemeenten. De cliënt- en medewerkerstevredenheid is hoog. RIBW Overijssel mag zich tot de excellente werkgevers rekenen (bron: Effectory).

In haar werkgebied is RIBW Overijssel toonaangevend op het gebied van de maatschappelijke GGZ. De organisatie heeft veel invloed en nauwe samenwerkingsrelaties met o.a. gemeenten en het zorgkantoor. Werken bij RIBW Overijssel betekent dan ook dat je in staat bent om impact te maken. Een voorbeeld van zo’n toonaangevend programma is ‘Stap in de Wijk’. RIBW Overijssel verandert met Stap in de Wijk van een aanbodgerichte werkstijl naar vraaggericht werken. Dat doet de organisatie in actieve samenwerking met cliënten en samenwerkingspartners. Voor medewerkers betekent dat dat zij worden uitgedaagd om de vraag van de cliënt écht voorop te laten gaan. 

Functie

Voor het werkgebied Zwolle - Deventer zoekt RIBW Overijssel een teammanager. In deze functie geef je leiding aan 4 teams in de regio (ongeveer 50 medewerkers) die werken op MBO- en HBO-niveau. Jij zorgt ervoor dat jouw medewerkers optimaal bezig kunnen zijn met hun werk: het ondersteunen van cliënten in hun herstel. Jouw opgave bestaat uit het volgende:

Je geeft leiding aan de medewerkers van jouw team en bent vanuit die rol hun eerste aanspreekpunt rondom bedrijfsvoering en werkgeverschap. Met jouw verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering vertaal je organisatiebeleid en strategie naar jouw teams. Je neemt de medewerkers mee in ontwikkelingen in de organisatie en in zaken die hun dagelijks werk raken. Je zorgt ervoor dat ze daar invloed op kunnen uitoefenen en stimuleert een werkomgeving waarin op een plezierige wijze en vanuit vertrouwen wordt samengewerkt. Ook als het soms spannend is of als er veranderingen plaatsvinden in het werk.

Je bent in nauw contact met opdrachtgevers en samenwerkingspartners op het tactisch niveau over thema’s als financiering, samenwerkingsafspraken en vernieuwing van de zorgverlening. Denk daarbij aan onderwerpen als Stap in de Wijk, aanbestedingen en de decentralisatie van de zorg.

Je zorgt uiteraard voor een gezonde bedrijfsvoering. Alleen daarmee kun je een goede voortgang van de dienstverlening aan cliënten garanderen.

Je bent lid van het regioteam, bestaande uit 6 teammanagers, adviseurs uit de ondersteunende afdelingen en de regiomanager. Bij RIBW Overijssel wordt veel waarde gehecht aan vakmanschap. In deze regio kiest het regioteam er daarom voor om bij de verdeling van de aan te sturen teams en de verdeling van de werkzaamheden, keuzes te maken op basis van de expertises van de teammanagers. Met jouw komst in het regioteam wordt daarom samen bepaald welke teams onder jouw verantwoordelijkheid komen te vallen.

Je werkt samen met meerdere Vakinhoudelijk Teamondersteuners die de teams op inhoud begeleiden.

Wie wij zoeken

RIBW Overijssel zoekt voor deze rol een ervaren leidinggevende. Je begrijpt wat de maatschappelijke waarde is van goede ondersteuning die gericht is op het herstel van het gewone leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Je hebt een afgeronde HBO opleiding en deze eventueel aangevuld met management- of bedrijfskundige trainingen. Je bent ervaren in het leiding geven aan meerdere teams. Expertise in het vakgebied GGZ is geen vereiste, ervaring in de zorg is een pré.

Leidinggevenden bij RIBW Overijssel kenmerken zich door authenticiteit en autonomie. Je bent op een natuurlijke wijze in staat een veilige woon- en werkomgeving te bieden voor cliënten en medewerkers. Dit doe je onder andere door op adequate wijze vertrouwen te bieden: je geeft vertrouwen passend bij de verantwoordelijkheid die de ander kan dragen. Je staat te poppelen om op de vooroprijdende trein vol ontwikkelingen te springen en anderen mee te nemen op die trein.

Je hebt ervaring met de implementatie van ontwikkelingen en beleid. Je weet hoe je veranderingen op een effectieve manier laat landen in jouw teams. Je geeft ruimte aan medewerkers voor medezeggenschap. Daarbij weet je de balans te vinden tussen ruimte geven en sturing bieden. Affiniteit met capaciteitsmanagement helpt jou veranderingen in de dienstverlening en de pieken en dalen goed op te vangen met je teams. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een baan bij één van de beste werkgevers in deze sector. In een organisatie die vanuit een duidelijke visie vooroploopt en die intrinsiek gedreven is om met jou een stap verder te zetten in te worden wie je bent. RIBW Overijssel investeert volop in de ontwikkeling van haar personeel. In deze functie merk je dat o.a. door het leiderschapstraject dat al enige jaren loopt en wordt gecontinueerd. Je maakt deel uit van een actief regioteam dat graag met en voor elkaar werkt.

De functie is gewaardeerd in schaal 60 van de CAO GGZ (max. € 4981,- per maand). RIBW Overijssel biedt daarbij, naast de aanvullende voorwaarden uit de cao, een Individueel Ontwikkel Budget, GGZ-ecademy, thuiswerkfaciliteiten en -vergoeding en ondersteuning bij vitaliteit. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Mariët Hofenk en Kyra Cools zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onder de vacature op onze website. 

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. 

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Vanuit VOOR vragen we standaard twee referenties op. Een TMA Talenten-analyse maakt, vanuit ontwikkelingsperspectief, deel uit van de procedure.