Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager MVG 's Heeren Loo

Monster (Gemeente Westland)

24-12-2018

Interim Manager MVG 's Heeren Loo

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Verbindende, veranderingsgerichte manager

Organisatie

’s Heeren Loo biedt in het hele land zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking.

’s Heeren Loo stelt alles in het werk om cliënten, verwanten en professionals samen sterk te maken zodat cliënten hun dromen kunnen realiseren. Dat doen ze door het werken in de driehoek cliënt-verwant-medewerker altijd en overal centraal te stellen.

Het functioneren en het faciliteren van de zorgteams staat centraal in de Koers. Die is vertaald naar drie beloftes, namelijk goed leven voor cliënten, mooi werk voor professionals en een duurzaam gezonde organisatie.

Over de locatie
In Monster (gemeente Westland) bevindt zich het ’s Heeren Loo woonzorgpark Het Westerhonk. Hier vind je zowel dagbestedingslocaties als woonlocaties.

Opdracht

’s Heeren Loo heeft alle specialismen in huis om mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) te begeleiden en te behandelen. Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag hebben recht op een zo normaal mogelijk leven, met de dagelijkse routines die daarbij horen. Daarom werkt 's Heeren Loo volgens de Triple C methode: Cliënt-Competentie-Coach. De begeleiders en andere zorgprofessionals kijken naar iemands mogelijkheden en werken toe naar herstel van het normale leven op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en zorg.


Als interim Manager MVG heb je drie hoofdtaken:

- Het zijn van een ambassadeur om cliënten en verwanten die hulp nodig hebben, de weg naar ’s Heeren Loo te wijzen. Hiervoor moet de manager goede externe contacten opbouwen en “warm houden”.
- Het verder professionaliseren en op peil brengen van het team MVG, wat leidt tot een optimale klanttevredenheid.
- Het ontwikkelen van, en zorgdragen voor, eigentijdse en innovatieve zorgconcepten. Met als primaire doel om meer cliënten de gewenste zorg te kunnen bieden met behoud van een “gezond huishoudboekje”.

De vijf Managers MVG maken een derde uit van het totale managementteam. Volgend jaar wordt gekeken wie welk specifieke aandachtsgebied krijgt toebedeeld binnen de organisatie. Er wordt van je verwacht dat je in de korte periode dat je werkzaam zult zijn in deze functie hier al constructief over meedenkt en de samenwerking tussen de vijf managers faciliteert en stimuleert.

De complexiteit van de zorg neemt toe en dit vraagt ook een andere benadering van de teams. Waar een paar jaar geleden begonnen was met zelforganisatie, is dit nu losgelaten binnen ‘s Heeren Loo. Wel wordt ingezet op eigenaarschap en regelruimte binnen de teams.

Wie wij zoeken

Je bent een veranderingsgerichte manager met oog voor resultaat en mens. Een manager die op sturende en stimulerende wijze leiding weet te geven. Je kunt je snel inwerken in de uitdagingen die er liggen en hier mee aan de slag gaan. Dit vraagt flexibiliteit en enthousiasme. Je beschikt over een relevante HBO/WO opleiding. Je hebt ruime, aantoonbare ervaring als manager binnen de complexe zorg. Ervaring met de doelgroep is een pré. Je hebt bijzondere betrokkenheid met mensen met complexe gedragsproblematiek.

Je bent samenwerkings- en resultaatgericht en hebt oog voor medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Je motiveert en stimuleert je medewerkers en maakt hen verantwoordelijk voor de uitvoering en controle van hun eigen werkzaamheden. Je weet als geen ander wanneer een situatie vraagt om optreden of juist terugtreden, je bent omgevingssensitief. Je bent in staat om je medewerkers ook op een coachende manier te begeleiden. Je hebt oog voor meer dan je eigen locaties en zoekt verbinding, zowel intern als extern. Binnen deze functie ben je veelal in contact met ketenpartners. Dit vraagt om sterke communicatieve vaardigheden en ondernemerschap.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht (ter overbrugging naar een vaste invulling van de functie) per 1 februari 2019, voor tenminste 2 maanden, fulltime.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt, beschikbaar bent en aansluit bij het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie (CV en een onderbouwing van je relevante ervaring) per mail. Deze kun je sturen naar Edo Lagendijk (edo@voor.nl). Geef daarin ook je tariefindicatie en eventueel geplande vakanties.

Reacties graag voor 14 januari 2019.