Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg Intermezzo - Ingevuld

Dieren

10-12-2021

Manager Zorg Intermezzo

Versterkt tevredenheid en trots van cliënten, hun naasten en medewerkers door optimalisatie van functiedifferentiatie en leerklimaat

Organisatie

Attent Zorg en Behandeling is een zorgaanbieder met diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral ouderen in de brede regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. Er werken ongeveer 1500 medewerkers en 700 vrijwilligers op en vanuit 11 locaties en/of het servicecentrum. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 80 miljoen. Attent levert een breed palet aan zorg en behandeling, zoals eerstelijnsbehandeling, thuiszorg en hulp bij huishouden, revalidatie en kortdurend verblijf, zorg met verblijf, crisisopname, palliatieve zorg, dagbesteding, psychogeriatrie en gerontopsychiatrie. Binnen de ouderenzorg heeft Attent van oudsher expertise opgebouwd in de complexere en meer gespecialiseerde ouderenzorg, zoals gerontopsychiatrie.

Attent doet een sterke belofte aan al haar cliënten en hun naasten. Ze wil zorg en behandeling bieden die cliënten als 'vertrouwd en dichtbij' ervaren. Het is namelijk nogal wat, als je de zorg voor jezelf of voor iemand van wie je houdt aan iemand anders moet toevertrouwen. Daarvoor moet je hen kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen wil Attent winnen door het vakmanschap van hun medewerkers én door hun bewoners en cliënten te begrijpen. Gezien en gehoord worden, 'Ik zie je, ik hoor je’, dát is wat onze cliënten en medewerkers willen. Hoe Attent daaraan werkt zie je in deze infographic:Attent biedt haar diensten regionaal aan met medewerkers die lokaal georiënteerd zijn en in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, omdat ze ervan uit gaan dat dit aansluit bij de wensen en de vertrouwde omgeving van de cliënt. Zij noemen dat community care of gemeenschapszin.


Over Intermezzo
De locatie Gelders Hof van Attent is oorspronkelijk een gecombineerd verpleeghuis. Een aantal jaar geleden zijn binnen deze locatie twee organisatorische eenheden ontstaan: Hofstaete en Intermezzo.

Intermezzo was bedoeld voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en Kortdurend Verblijf . Gaandeweg is vanwege o.a. product-eisen besloten GRZ te centraliseren op een locatie van Attent in Arnhem. Daarmee zal de komende jaren de doelgroep verder verschuiven naar de langdurige zorg. De verwachting is dat Dieren e/o vooral een appèl zal doen op de zorg en behandeling van complexe psychogeriatrische zorg.

Uniek binnen de regio is de leerafdeling binnen Intermezzo. De zorg aan 19 cliënten met cognitieve stoornissen op deze afdeling, wordt volledig verzorgd door 24 leerlingen (MBO- en HBO-Verpleegkundigen en een Verzorgende IG) en hun begeleiders. Doel van deze leerafdeling is om hoogwaardige kwaliteit van zorg en van opleiding te bieden. Deze afdeling wil steeds meer ook een broedplaats zijn voor innovaties.

Vanwege het vertrek van de huidige manager Zorg is Attent op zoek naar een manager Zorg voor de locatie Intermezzo.

Functie

Als Manager Zorg Intermezzo ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de afdelingen en het organiseren van de werkprocessen in en in relatie tot de zorgteams. Uitgangspunt van handelen is de driehoek tevreden cliënt, tevreden medewerker en de daarbij horende gezonde bedrijfsvoering.

Vanuit de thema’s van het kwaliteitsplan, is jouw opgave als de manager Zorg op Intermezzo:

  • Leiding geven aan de medewerkers naar steeds betere persoonsgerichte zorg
  • Sturen op een optimale inzet van deskundigheidsniveaus, eigenaarschap en vakbekwaamheid
  • De leerafdeling verder benutten als broedplaats voor kwaliteit en innovatie

Je ontvangt leiding van de directeur Zorg en Behandeling. Je werkt samen met verschillende collega’s, zoals de facilitair manager, medici en collega managers Zorg aan goede kwaliteit van zorg en een prettige woonomgeving.

Je geeft leiding aan twee afdelingen met ieder een eigen team. De teams bieden elk aan 20 cliënten zorg. Het ene team is het leerteam bestaande uit gemiddeld 24 studenten (MBO/HBO/VIG), 3 HBO-Verpleegkundigen/coaches, 3 MBO-verpleegkundigen/coaches, 1 senior HBO-Verpleegkundige en 2 Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden.
Het andere team bestaat uit 20 medewerkers in een mix van Verpleegkundigen en Verzorgenden (IG), helpenden, medewerkers Wonen en een aantal leerlingen. Daarnaast werkt het team nauw samen met paramedici zoals een fysio- of ergotherapeut of logopedist, psycholoog/gedragscoach, geestelijk verzorger, vaktherapeuten, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, familiebegeleider en maatschappelijk werk.

Wie wij zoeken

Je geeft leiding vanuit kennis, ervaring en een diep besef van wat nodig is in zorg voor cliënten en de verschillende zorgproducten.

Jouw hart gaat sneller kloppen van het ontwikkelen van medewerkers. Je weet het beste te halen uit de rol die medewerkers hebben, hun persoonlijke talenten en hoe ze daar optimaal gebruik van kunnen maken (functiedifferentiatie).

Door jouw kennis en ervaring met opleiden, bouw je de leerafdeling uit tot een bruisende broedplaats voor kwaliteit, leren en innoveren. Met jouw visie op de arbeidsmarkt in de zorg weet je medewerkers en studenten te boeien en binden.

Je bent betrouwbaar, toegankelijk, zichtbaar, sterk in sfeer en relatie voor bewoners, medewerkers en samenwerkingspartners. Voor jou is zelfstandig werken en samenwerking zoeken vanzelfsprekend.

Je hebt kennis van en ervaring met leidinggeven in -bij voorkeur- de zorg. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding op het gebied van zorg en management.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager Zorg bij Intermezzo is een spilfunctie in een platte organisatie met een goede reputatie op het gebied van kwaliteit en tevredenheid. Door een optimale span of control kun je cliënten, hun naasten en medewerkers regelmatig zien en horen en van daaruit hun trots en tevredenheid verder versterken. Vanuit de leerafdeling draag je bij aan hoge kwaliteit en innovatie voor het brede Attent.

De functie van Manager Zorg kent een aantrekkelijke marktconforme waardering conform de CAO VVT. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Kyra Cools zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats 22 februari 2022.


Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.

Voor vragen is Kyra bereikbaar op 06-52336480.

*Bij alle gesprekken worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.