Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Ambulant LVB+|GGZ - Ingevuld

Amsterdam

04-02-2022

Manager Ambulant LVB+|GGZ

Stuurt op teambuilding, groei en wijkgerichte ontwikkeling van Amsterdamse, specialistische ambulante begeleiding

Cordaan is een aanbieder voor gespecialiseerde begeleiding van Amsterdammers met GGZ|LVB+ problematiek en zet in op inclusie en wijkgericht werken. In 2021 is een transitie gerealiseerd waarbij een deel van de ambulante medewerkers is gaan werken in de Buurtteams. Met deze transitie kan het Zorgdomein GGZ en LVB+ van Cordaan zich specifiek richten op complexere begeleidingsvragen en op het delen van hun expertise in de Buurtteams. Het appèl op Cordaan voor de specialistische begeleiding in de wijk wordt groter en de huidige manager gaat emigreren. Daarom is Cordaan op zoek naar een manager Ambulant LVB+|GGZ die het gespecialiseerd, wijkgericht begeleiden verder op de kaart zet en doet groeien.

Organisatie

Cordaan GGZ|LVB+ biedt ondersteuning aan Amsterdammers in de wijk met een hulpvraag op het gebied van wonen, werken, welzijn, vrije tijd of leren. Altijd bedoelt om bij te dragen aan een waardevol leven. De hulpvraag ontstaat vaak mede vanuit psychiatrische problematiek, een licht verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek (LVB+).

Niet de diagnose staat centraal, maar het stimuleren van ieders mogelijkheden. Inclusie bij Cordaan krijgt vorm doordat je kunt zijn wie je wilt zijn en dat onderstrepen ze met dit filmpje.Niemand blijft onopgemerkt en moet zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat hij of zij wenst. Liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving. En als dat niet meer kan, op een veilige en gastvrije woonzorglocatie.

Cordaan zet in op inclusie en wijkgericht werken. Aan de ene kant betekent het dat cliënten vaker (zelfstandig) in de wijk wonen en minder gezamenlijk op een voorziening. Aan de andere kant betekent het dat medewerkers de wijk als hun werkplek gaan zien. Eén van de managers vat dit mooi samen: ”Wijkgericht moet in je hoofd zitten. In plaats van dat je een gebouw ziet met een cliënt erin, moet je een stad zien met een Amsterdammer.” Eind 2021 is een manager Wijkgericht werken gestart. Middels een projectmatige aanpak zal zij het wijkgericht werken vanuit de LVB+|GGZ teams van Cordaan verder vorm en inhoud geven.

Binnen het Zorgdomein GGZ|LVB+ zijn de diverse teams onderdeel van zorg- en welzijnsnetwerken in de stad voor verschillende doelgroepen en betrokken bij de doorontwikkeling van de ondersteuning van mensen met een beperking. Twee teams binnen het domein LVB+|GGZ geven specialistische begeleiding: team Sup en team HBH OGGZ. De Manager Ambulant LVB+|GGZ stuurt deze twee teams aan en maakt deel uit van het MT Domein LVB+|GGZ en werkt daarin samen met 20 collega managers. Het MT wordt ondersteund door een HR adviseur, een controller, twee beleidsmedewerkers, een programmamanager een en projectleider.


Over Team Sup / HBH OGGZ
In april 2021 is een transitie gerealiseerd waarbij een deel van de ambulante medewerkers is gaan werken in de Buurtteams die zijn ondergebracht in een aparte organisatie. In de Buurtteams worden (ondersteunings-) vragen van buurtbewoners in Amsterdam beantwoord. Met deze transitie kan het Zorgdomein GGZ en LVB+ van Cordaan zich specifiek richten op de complexere begeleidingsvragen en op het delen van expertise in de Buurtteams.

Cordaan heeft voor de verschillende doelgroepen de aanvullende individuele ondersteuning aanbesteed, zoals GGZ, LVB, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en ouderen. Het appèl op Cordaan voor specialistische begeleiding in de wijk wordt groter en Cordaan verwacht een groei van de dienstverlening. Daarnaast zal de huidige manager gaan emigreren. Cordaan is nu op zoek naar een manager Ambulant LVB+|GGZ die het gespecialiseerd, wijkgericht begeleiden verder op de kaart zet en doet groeien.

Functie

Als manager Ambulant ben je een belangrijke schakel, vanuit team SUP/HBH OGGZ, met de andere teams binnen Cordaan, in de wijken en in de stedelijke netwerken rondom hulpvragen van cliënten met LVB+|GGZ.

De manager Ambulant wordt aangestuurd door de directeur. Je maakt deel uit van het MT Domein GGZ|LVB+ waarin je samenwerkt met 20 collega managers waaronder de manager Wijkgericht Werken. Op termijn kan er in overleg besloten worden tot een andere verdeling van portefeuilles.

Je zorgt voor een positief kwalitatief en financieel resultaat van de specialistische begeleiding voor de groeiende groep cliënten door team SUP/HBH OGGZ. Als manager Ambulant geef je direct sturing aan team Sup (20 fte) en team HBH OGGZ (6 fte) met daarin HBO+ opgeleide casemanagers en begeleiders. De professionals werken in hoge mate zelfstandig en geven, naast individuele specialistische begeleiding, ook trainingen en zijn te consulteren als experts voor hun samenwerkingspartners.

De medewerkers in dit team coach en faciliteert je individueel om het beste uit zichzelf en het team te halen. Jij houdt medewerkers voortdurend op de hoogte en haalt relevante informatie op om de samenwerking met de gemeente en andere partijen efficiënt en doelmatig te maken.

Je versterkt en ontwikkelt netwerken en samenwerken met buurtteam organisaties en binnen Cordaan. Je neemt deel aan en bewaakt de voortgang van Amsterdam brede externe netwerken rond LVB/NAH en GGZ samen met beleidsmedewerker.

Je zorgt voor input voor de stuurinformatie: Vanwege de (terugkerende) aanbestedingen en de daarbij horende verantwoording, is het van belang om stuurinformatie helder te krijgen. Je wordt daarbij ondersteund door de inkoper van Cordaan.

Tenslotte draag je actief bij aan domein- en Cordaanbrede beleidsontwikkeling op het gebied van ambulantisering.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren manager die zijn sporen heeft verdiend in het opstarten, laten groeien en/of door ontwikkelen van zelfstandig werkende teams binnen de context van ambulante, gespecialiseerde begeleiding zowel vanuit de WLZ als WMO.

Je hebt hart voor en ervaring met de problematiek van LVB+ en/of GGZ met de hectiek/dilemma’s die dit kan geven in de begeleiding en in de wijken.

Samen met de Manager Wijkgericht werken en de Managers WLZ binnen LVB+|GGZ breng je de beweging naar wijkgericht werken in- en extern op gang.

Je versterkt en ontwikkelt netwerken. Vanuit visie en overtuiging, heb je resultaat behaald in wijkgericht werken (community building en wijkinterventies). Je pakt de voortrekkersrol in het faciliteren van zo lokaal mogelijke oplossingen. Daarbij denkt je niet in gebouwen, organisaties of doelgroepen maar in netwerken. Die netwerken weet je effectief te betrekken of op te bouwen in de wijk, rekening houdend met financieringsvormen en verantwoordingseisen.

Tenslotte weet je anders zijn effectief te maken. Vanuit visie en overtuiging ben je gericht op inclusie. Of het nu een cliënt, een medewerker of een samenwerkingspartner is: je gaat de verbinding aan, weet verschil te benutten en bereikt samen het hoogst haalbare doel. Je ziet geen cliënt met een diagnose maar een buurtbewoner van Amsterdam die een begeleidingsvraag heeft rond zijn gedrag. Je denkt niet in organisatie, domeinen of doelgroepen maar in het netwerk in Amsterdam. Zodat Amsterdammers met een vraag zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

Jouw warme, verbindende persoonlijkheid zet je daarbij in. Je brengt daadkracht en duidelijkheid om samenwerking te versterken of te initiëren. Out of the box denkend en pionierend. Je bent zichtbaar, toegankelijke en betrouwbaar in Cordaan in de breedste zin vertegenwoordigen in het netwerk.

Je hebt minimaal een HBO-Managementopleiding Zorg en/of Sociaal Domein en 3 jaar werkervaring in een leidinggevende en veranderkundige rol.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een essentiële functie in een organisatie die vanuit inclusie, wijkgericht verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen van specialistische begeleiding in Amsterdam en omstreken. Een functie met volop ontwikkelruimte. Het werk als manager Ambulant is afwisselend. Je kunt de verbindingen gaan leggen tussen recent ontstane teams en organisaties en nieuw op te zetten netwerken.

De roots van Cordaan liggen in Amsterdam: een kleurrijke stad met mensen van verschillende nationaliteiten. Iedereen kan bij Cordaan terecht wat de achtergrond, voorliefde, kleur of beperking ook is. Dat geldt voor de Amsterdammers die een begeleidingsvraag hebben maar ook voor de Amsterdammers die bij Cordaan werken. Cordaan streeft ernaar dat medewerkers een afspiegeling zijn van die diversiteit. Ze biedt alle ruimte voor verschillen en vindt het belangrijk dat je jezelf kunt zijn.

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week met uitzicht op een vast contract. De functie is ingedeeld conform de cao Gehandicaptenzorg, kent een vakantie- en eindejaar toeslag en wordt markconform ingeschaald afhankelijk van je kennis en ervaring.

De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao en omvatten onder andere een uitstekende pensioenregeling, eindejaarsuitkering, reiskosten en een fietsenplan. Er zijn ruime mogelijkheden voor opleidingen en ontwikkeling.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 23 maart aanstaande.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Een selectie-assessment maakt deel uit van de procedure.

*Bij alle live gesprekken worden de RIVM richtlijnen gevolgd.