Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager VIC - Ingevuld

Zwammerdam

02-09-2022

Interim Manager VIC

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Hands-on manager met ervaring in de intensieve gehandicaptenzorg

Organisatie

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid Holland voor mensen met een verstandelijk beperking. Op 400 locaties in Zuid-Holland helpen bijna 6000 medewerkers en 2500 vrijwilligers in totaal 5000 cliënten die hier wonen, werken, leren en recreëren. Het Jostiband Orkest dat deel uitmaakt van Ipse de Bruggen is wereldberoemd.

‘Ieder mens is bijzonder en heeft het recht op een goed leven. Dat betekent zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat belangrijk voor je is.’ Zo opent het Manifest, het visiedocument waarmee Ipse de Bruggen verwoordt waar ze voor staat. Bijzondere zorg bieden aan cliënten (jeugd en volwassenen) met een verstandelijke beperking en hen ondersteunen bij het leiden van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in de samenleving.Landgoed Hooge Burch (Zwammerdam)
Landgoed Hooge Burch is gelegen aan de rand van Zwammerdam, tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. In een groene omgeving wonen hier 480 cliënten in verschillende woningen. Op het landgoed is ook een behandelkliniek voor mensen met een lichte verstandelijke handicap en een gedragsstoornis. En er zijn volop mogelijkheden voor dagbesteding en recreatie.

Een drietal woningen op het adres Oosteinde 111 is ingericht voor kleine groepen van volwassen cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking die Very Intensive Care (VIC) nodig hebben. Ze hebben naast de verstandelijke beperking vaak andere problemen, zoals epilepsie en psychiatrische problematiek (onder andere autisme). Ook zelfbeschadiging en agressie komen voor. Een vaste dagindeling en zeer intensieve begeleiding is belangrijk voor deze cliënten.

Opdracht

Er staat een vacature open voor een zorgmanager in Zwammerdam die een aantal teams kan aansturen. De ideale kandidaat is nog niet gevonden. Omdat de teams op Oosteinde 111 nu aandacht en nabijheid nodig hebben van een betrokken zorgmanager, heeft Ipse de Bruggen besloten om een interim manager VIC aan te stellen die goed bekend is met de intensieve zorgvraag van deze cliënten en begrijpt wat medewerkers nodig hebben aan coaching, ondersteuning en instructie. Het gaat om 3 woningen in totaal, 18 cliënten en 40 fte personeel.

In Zwammerdam werk je samen met vier collega zorgmanagers en lever je een bijdrage aan het realiseren van het beleid. Hierbij bewaak je de samenhang tussen de zelforganisatie van de teams vanuit de uitgangspunten die Ipse de Bruggen beschreven heeft in het Manifest. 
Ilse van Esch, directeur Volwassenenzorg, is je opdrachtgever.

  • Je geeft coachend leiding aan de teams van de drie woningen op Oosteinde 111. Qua bedrijfsvoering stuur je op resultaten en de juiste personeelsbezetting.
  • Je ondersteunt, faciliteert en stimuleert de ontwikkeling van de teams in hun samenwerking met de driehoek cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger, het eigen sociale netwerk van de cliënt en professionals. De begeleiders zijn erop gericht de behoeften van de cliënt te verstaan en te ondersteunen en om contacten met de wettelijk vertegenwoordigers van cliënten te onderhouden.
  • Je geeft ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid aan medewerkers, binnen de organisatorische- en kwaliteitskaders, zodat de medewerkers op een betrokken en professionele manier hun werk kunnen doen. Het daarbij opdoen van succeservaringen, hoe klein soms ook, geeft de bewoners en de begeleiders meer zelfvertrouwen en plezier in het leven van alledag.

Wie wij zoeken

Je hebt ervaring opgedaan als manager binnen de gehandicaptenzorg met cliënten die een intensieve begeleiding nodig hebben. Je hebt toewijding, inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen en bedrijfskundig inzicht. Je steekt je handen graag uit de mouwen en je bent in staat om medewerkers en teams te motiveren, te begeleiden, te ondersteunen en (bij) te sturen. Op de manier breng je de kwaliteit van zorg naar een hoger plan in samenwerking met collega zorgmanagers, begeleidingsteams, vertegenwoordigers en ondersteunende diensten. Je kan conflicten hanteren, tegenstellingen overbruggen en veranderingen begeleiden. Je geeft coachend leiding aan de medewerkers en stuurt op eigenaarschap door te motiveren, coachen en verbinden.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit betreft een langdurige opdracht van 12 maanden, te starten zo snel als mogelijk. De gewenste inzet is 32 uur per week waarvan minimaal 3 dagen op locatie in Zwammerdam.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten bij Ipse de Bruggen zijn gepland op maandag 12 september in Zoetermeer. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.