Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim verandercoach/teammanager ouderenzorg - Ingevuld

Zeeland

26-01-2022

Interim verandercoach/teammanager ouderenzorg

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Voor Zorggroep Ter Weel in Zeeland met een hoge waardering op de zorgkaart zoeken wij per direct een ervaren interim verandercoach/teammanager voor een locatie (De Batsen Toren in Rilland). De aanleiding voor deze opdracht is bestaan van enkele vacatures in de rol van zorgcoördinator gecombineerd met stevige zorginhoudelijke opgaven. Daarom wordt ervoor gekozen om tijdelijk een interimmanager (ZPer) in te zetten om het team te ondersteunen en versterken.

Organisatie

Zorggroep Ter Weel biedt zorg en welzijn in het hart van Zeeland. Belevingsgerichte zorg en welzijn in een kleinschalige setting aanbieden aan (kwetsbare) ouderen (en hun familie) staat elke dag centraal. De organisatie werkt vanuit 9 locaties. De zorggroep heeft in 2021 besloten om de organisatie platter in te richten en meer regie en verantwoordelijkheid in de zorgteams te leggen. De functie van teamleider is opgeheven, locatiemanagers sturen meerdere locaties aan en zorgcoördinatoren geven samen met collega teamleden invulling aan de uitvoering en organisatie van de zorg aan bewoners.

Deze verandering vraagt het nodige van de teams en de rol van zorgcoördinator is belangrijk voor de ontwikkeling van de teams. In verband met de vacatures bij zorgcoördinatie en een aantal uitdagingen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren zoeken wij voor locatie De Batse Toren in Rilland tijdelijk versterking voor het team. Op deze locatie wonen 18 cliënten in drie groepen met dementie en wordt verpleeghuiszorg met behandeling geboden. Het team Batse Toren bestaat uit 25 tot 30 medewerkers (verzorgenden, helpenden en huiskamer ondersteuners).

Opdracht

De kern van je opdracht is de medewerkers op de werkvloer te ondersteunen en coachen bij verdere implementatie van zelforganisatie in de dagelijkse praktijk . En tegelijkertijd samen met het team te werken aan inhoud en kwaliteit van de zorg. Je verkent samen met het team en je opdrachtgever wat er nodig is om de gewenste verandering in beweging te zetten.

De bedoeling is dat het team zonder jou kan en coördinerende werkzaamheden deels overgedragen kunnen worden zodra de zorgcoördinatoren geworven zijn. Je rapporteert aan de locatiemanager.

Het betreft een opdracht voor de duur van 4 tot 6 maanden, met eventueel de mogelijkheid tot een verlenging voor 24 tot 32 uur per week.

Wie wij zoeken

De ZPer die wij zoeken heeft ruime ervaring met het werken met zorgcoördinatoren en heeft ervaring als teamleider/operationeel manager in de PG/ouderenzorg. Bij voorkeur heb je een verpleegkundige achtergrond. In ieder geval hebt je ervaring met de zorginhoudelijke aansturing en ondersteuning van een zorgteam in de VVT. Je hebt ervaring met zelforganisatie, bent bekend met het concept van belevingsgerichte zorg en weet wat belangrijk is bij de ondersteuning van een team hierin. Je hebt een coachende en ondersteunende stijl van leidinggeven en daar waar de situatie erom vraagt ben je duidelijk en direct. Het is jouw kracht om een team te stimuleren om steeds beter en zelfstandiger te worden en om met jouw visie het vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid op de werkvloer te vergroten. Je weet teams te ondersteunen in hun groei. Je coacht, je stimuleert persoonlijke ontwikkeling en tegelijkertijd ben je duidelijk en direct en stel je grenzen als de situatie daarom vraagt. Je hebt een heldere veranderkundige visie en aanpak, je overziet wat er nodig is en weet makkelijk aan te sluiten bij de werkvloer. Je bent een interimmanager met hart voor belevingsgerichte kleinschalige ouderenzorg

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een opdracht waar je daadwerkelijk iets kunt betekenen voor medewerkers en bewoners. Zowel ‘handson’ als tactisch in het hart van de Zeeuwse ouderenzorg. Het betreft een opdracht per direct voor de duur van 4 tot 6 maanden voor tussen de gemiddeld 28 uur per week. Met mogelijke optie voor een verlenging.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt voor deze opdracht ontvangen we graag je reactie (motivatie en CV) via onderstaand reactieformulier. Geef bij je reactie ook je beschikbaarheid aan en een indicatie van je tarief.

Op 1 februari uur vinden VOORselectie gesprekken plaats in Rotterdam. Op woensdag 2 februari tussen 15.00 en 18.00 uur vinden selectie gesprekken plaats op locatie bij de opdrachtgever. Voor nadere informatie kun je terecht bij Tim de Jong, tim@voor.nl /06-40297285.