Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Unitmanager a.i. werkgebied Velp/Doetinchem

nederland

08-11-2018

Unitmanager a.i. werkgebied Velp/Doetinchem

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Een verbindende, ondernemende en faciliterende manager

Organisatie

Wie slechthorend of doof is, kan bij Koninklijke Kentalis terecht voor brede ondersteuning. Ook is de organisatie er voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of mensen die niet goed horen én niet goed zien (doofblindheid). Voor hen - en uiteraard hun ouders, familieleden en andere betrokkenen – biedt Kentalis zorg, onderwijs, onderzoek, diagnostiek, onderwijsondersteuning en werkbegeleiding. De hulp voor leerlingen en cliënten is veelal dichtbij huis met locaties verspreid over het hele land. Daar werken zo’n 4500 onderwijs- en zorgprofessionals die er alles aan doen om te zorgen dat leerlingen en cliënten kunnen communiceren met anderen, begrepen worden en met zelfvertrouwen kunnen meedoen aan de samenleving.

Om de leerlingen en cliënten zo goed mogelijk te helpen, werken Kentalis-medewerkers actief aan hun eigen ontwikkeling. Zo helpen ze de kwaliteit van het onderwijs en de zorg verder te verhogen. Daarnaast doet de organisatie wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten, onderwijs- en zorgorganisaties en koepelorganisaties. Kentalis deelt kennis met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Door met elkaar samen te werken en door kennis uit te wisselen kan Kentalis kinderen de juiste ondersteuning bieden. Met als doel: een gelukkig en zelfstandig leven voor hen.

Kentalis bevindt zich momenteel in een dynamische periode waarin de organisatie opnieuw wordt opgebouwd. Er is gekozen voor een organisch ontwikkelingsproces, waarin samen met de verschillende stakeholders in de organisatie stapsgewijs wordt veranderd. Om de wendbaarheid te vergroten en de verbinding te optimaliseren is het aantal leidinggevende lagen tussen het primair proces en het bestuur verminderd; alleen coördinatieschakels daar waar het nodig is.

Opdracht

Vanwege het vertrek van de Unitmanager in het werkgebied Arnhem/Doetinchem en de veranderende omgeving binnen Kentalis is behoefte aan een tijdelijke interim invulling van de rol van Unitmanager. De Unitmanager geeft sturing aan de teams (ca. 40 FTE). Deze multidisciplinaire teams worden inhoudelijk aangestuurd door de behandelcoördinatoren. Daarnaast zijn er teamleiders die de teams ondersteunen. De Unitmanager weet hen te inspireren, te faciliteren en in hun kracht te zetten, zodat professionele zorg geleverd kan worden aan de cliënten. Dit binnen de gestelde kaders van vastgestelde behandelprogramma’s. Je hebt zicht op en vertaalt organisatiekeuzes en -doelstellingen naar operationele, organisatorische en strategische processen en je betrekt daarin de teams waardoor je de verbindende schakel bent met de organisatie. Als Unitmanager ben je eindverantwoordelijk voor de afgesproken resultaten van de teams op gebied van bedrijfsvoering en procesinrichting.

De Unitmanager is zichtbaar in het gebied om samen met Kentalis onderwijs, zichtbaar te zijn in de keten. Je maakt binnen de organisatie, samen met de collega Unitmanagers Zorg deel uit van het Managementteam die verantwoording aflegt én rechtstreeks rapporteert aan de bestuurder. Tevens leg je en onderhoud je namens Kentalis de contacten met externe instellingen/instanties in het kader van de samenwerking én ten behoeve van zorg- en onderwijsvernieuwingsprojecten. Ook draag je (pro)actief bij aan de positionering van Kentalis.

Wie wij zoeken

Voor deze interim opdracht zijn we op zoek naar een Unitmanager die de visie, koers en ambitie van Kentalis begrijpt. Je bent bekend met het fenomeen behandelprogramma’s, de doelgroep én je snapt wat er nodig is om deze unieke cliënten en de medewerkers in het primair proces daadwerkelijk in regie te krijgen. Je beschikt over veelzijdige veranderkracht en ervaring in de zorgsector en bent in staat om creatief, analytisch en conceptueel op WO-niveau te denken en werken. Daarnaast heb je gedegen kennis van bedrijfsvoering(processen), cultuurprocessen en organisatieveranderingen binnen (zorg)organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je weet de hoogopgeleide professionals te verbinden en te inspireren in de richting van de ingezette koers. Tegelijkertijd ben je een échte teamspeler en communicatief vaardig als gesprekspartners op elk niveau. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel in brede zin en je bent in staat om snel met beperkte gegevens te oordelen en dit om te zetten in concrete acties en beslissingen. Je bent van nature ondernemend, stressbestendig, resultaat- en klantgericht.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Bij deze mooie interim opdracht draag je bij aan de efficiencyslag en verandering van de organisatie. De opdracht start per direct en vraagt om een inzet van 3 dagen per week (24 uur). De opdracht duurt minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt, per direct beschikbaar bent en naadloos aansluit op het gevraagde profiel ontvang ik graag een recent CV en een korte motivatie. Vermeld ook je eventuele vakantieplannen en geef een indicatie van het tarief dat je voor deze opdracht verwacht per mail (melanie@voor.nl). Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 14 november (mogelijk vindt dit plaats via Skype) en de gesprekken bij Kentalis staan gepland op 16 november.