Wij zijn VOOR.

Ingevuld

2 Adviseurs Opleiden & Ontwikkelen

Terneuzen

23-03-2023

2 Adviseurs Opleiden & Ontwikkelen

Een betrokken adviseur die strategie vertaalt naar de operatie.

Organisatie

ZorgSaam is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten en biedt ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en ambulancezorg. Met deze verschillende onderdelen is ZorgSaam in staat om naadloos op elkaar aansluitende zorg te verstrekken, afgestemd op de behoefte van patiënt, bewoner of cliënt. Voor op elkaar aansluitende ketenzorg werkt ZorgSaam nauw samen met andere zorgverleners, zowel in binnen- als buitenland, om goede zorg in heel Zeeuws-Vlaanderen te bieden.


Bij ZorgSaam werken circa 3500 medewerkers en 1000 vrijwilligers die zich samen inzetten voor de beste zorg. ZorgSaam is een van de grootste werkgevers in de regio, maar heeft door de verschillende zelfstandige organisatieonderdelen het karakter van een kleinschalige organisatie. Medewerkers stralen dat ook graag uit. “We kennen elkaar, de lijntjes zijn kort, we zetten er met elkaar de schouders onder, zijn loyaal aan elkaar en voelen ons verantwoordelijk om de beste zorg te geven aan onze cliënten”, aldus een van hen.

 

In 2021 was het imago van ZorgSaam het sterkste van de algemene ziekenhuizen in Nederland.

ZorgSaam kent een 3-hoofdig bestuur dat zijn portefeuille heeft verdeeld over de verschillende bedrijfsonderdelen ziekenhuis, thuis- en ouderenzorg en zorgsupport. De verschillende bedrijfsonderdelen kennen clustermanagers die rechtsreeks rapporteren aan de raad van bestuur.


ZorgSaam wil een begripvolle en inspirerende werkgever zijn die zijn mensen ziet, in hun ontwikkeling voorziet en richtinggevend vooruitziet. De ontwikkeling van medewerkers is een strategisch speerpunt om te komen tot een wendbare en op de toekomst gerichte organisatie. Een belangrijk motto van ZorgSaam is daarom: “Aandacht voor medewerkers”.

Voor het team Opleiden & Ontwikkelen (O&O) betekent dit dat zij een klimaat faciliteert en stimuleert, waarin medewerkers, teams en studenten zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dit jaar is gestart met een ZorgSaam breed programma “Aandacht voor medewerkers”. Het programma is gericht op het vinden, verwelkomen, laten groeien en bloeien van huidige en nieuwe collega’s. Het programma kent vier programmalijnen; één daarvan is de programmalijn leren, ontwikkelen en mobiliteit. Voor deze programmalijn is de manager O&O verantwoordelijk. Het team O&O maakt onderdeel uit van het cluster HRM. Binnen dat cluster behoren ook de teams Recruitment, Loopbaancentrum, HR business partners en Werk en Gezondheid. In het team O&O werken 12 medewerkers onderverdeeld naar een leidinggevende, het team TOZ (thuis- en ouderen zorg), het team Ziekenhuis, beleidsadviseurs en een e-learning specialist.

Functie

Als O&O adviseur neem jij diverse rollen voor jouw rekening. Je zet jouw deskundigheid in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen jouw team. Dat doe je als sparringpartner voor je leidinggevende, jouw collega’s en voor de overige leidinggevenden aan wie jij adviseert. Je stelt opleidingsplannen op en adviseert het management bij hun jaarplannen. Je zet nieuwe innovatieve leermethoden en technieken op de agenda, je adviseert bij leer- en ontwikkelvragen en schrijft verbetervoorstellen en beleidsnotities. Je neemt actief deel aan of bent kartrekker van project- en werkgroepen binnen ZorgSaam, maar ook binnen de diverse samenwerkingsverbanden in de regio. Je bent gesprekspartner van verschillende opleidingsinstellingen en coacht de (praktijk)opleiders bij begeleiding van hun studenten.

Wie wij zoeken

Je bent een expert in je vakgebied en bewezen succesvol in meerdere van de genoemde rollen. Je hebt ervaring met het werken in en leiden van projecten. Je beschikt over een relevante hbo-opleiding, aangevuld met actuele kennis van trends en ontwikkelingen binnen leren en ontwikkelen. Je hebt bij voorkeur (maar niet noodzakelijk) kennis van relevante beroeps-, vak- en vervolgopleidingen in de zorg. Voor het schrijven van een beleidsdocument of gedegen advies draai jij je hand niet om. Een leerprogramma opzetten en uitvoeren is jou op het lijf geschreven. Je bent communicatief vaardig en in staat iets kort en bondig voor het voetlicht te krijgen. Je beweegt je gemakkelijk binnen de verschillende niveaus binnen de organisatie. Je profileert je als gelijkwaardig gesprekspartner die soepel kan schakelen tussen de verschillende lagen en onderdelen in de organisatie.

Je beschikt over een gezonde portie doorzettingsvermogen om je rol en positie in de organisatie te verwerven en te behouden. Je bent taakvolwassen en beschikt over overtuigings- en daadkracht. Als je ergens voor staat, dan ga je er ook voor. Je zegt wat je doet, doet wat je zegt en verwacht dat ook van de ander. Je bent een teamplayer, een enthousiaste collega en beschikt over een gezonde dosis humor.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie uitdaging in een unieke zorgorganisatie op een afdeling die volop in beweging is, in een team waar onderling een goede verbinding is, waar naar elkaar wordt geluisterd en waar men elkaar daadwerkelijk ziet. Een team dat afgelopen jaren al vele mooie leerinitiatieven heeft ontplooid, zoals bijvoorbeeld de opzet van een Leerplein en een KennisXperience. Hier zul jij jouw passie volledig ten uitvoer kunnen brengen. Je komt niet in een gespreid bedje en je denkt mee over de inrichting en ontwikkeling van je afdeling. Je mag hier jouw stempel zetten en het verschil gaan maken; daarvoor is ruimte en vrijheid aanwezig.


Op deze functie is de CAO Ziekenhuiswezen van toepassing. De functie is ingedeeld in FWG 55 met een maximum van €4391,- (maart 2023). Het betreft een functie van 32 uur. Naast je loon krijg je 8,33% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en reiskostenvergoeding volgens CAO. Je hebt de mogelijkheid om een deel van je brutosalaris te gebruiken voor de aankoop van een fiets, een vergoeding van je sport abonnement of contributiegelden. Het ZorgSaam Vitaal-portaal bied je de mogelijkheid om je fysieke en mentale vitaliteit in balans te houden.

ZorgSaam heeft mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting als je zou overwegen om uiteindelijk in het mooie Zeeuw-Vlaanderen te gaan wonen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Hub Simons is hiervoor verantwoordelijk. Voordat wij kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Daarvoor hebben wij 19, 20 en 21 april gereserveerd. De live VOORselectiegesprekken vinden plaats op 10, 11 en 12 mei. Het is onze intentie om de procedure vóór 1 juni 2023 af te ronden.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier. Mocht je nadere informatie wensen, neem dan contact op met Hub Simons, hub@voor.nl of bel 06-51666669.