Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim regiomanager

Alkmaar

21-08-2023

Interim regiomanager

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Inspirerende, verbindende en doelgerichte interim regiomanager met ervaring in de dementiezorg

Organisatie

Stichting Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel thuiswonende mensen met dementie als hun familieleden of andere naasten. De missie van Geriant is dat mensen met dementie zo lang en zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De kernwaarden van Geriant zijn:

  • Persoonlijk en betrokken: samen bepalen wat het beste past bij leven met dementie;
  • Thuis: waar u zich prettig voelt, zo lang als het maar kan;
  • Dementie is kenniswerk: doeltreffende hulp door vakmanschap en kennis;
  • Samen is beter: dementiezorg vergt verbinding met iedereen die kan helpen.

De kerntaken van Geriant zijn: diagnostiek, behandeling en casemanagement. Daarvoor zijn er vier regionale teams actief die de hulpverlening bij mensen thuis voor hun rekening nemen, samen zo'n 6.000 cliënten. Naast deze teams is er ook de Geriant-kliniek, een locatie afdeling met zestien plaatsen en één crisisplaats voor screening en tijdelijke behandeling voor mensen met dementie en gedragsproblematiek. De teams die de hulpverlening bij mensen thuis bieden, bieden ook medebehandeling naast de huisarts in enkele woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Geriant werkt in heel Noord-Holland Noord en heeft vestigingen in Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn en Alkmaar. 

Stichting Geriant is een platte organisatie van circa 185 medewerkers met een kleine overhead en een hoofdkantoor in Heerhugowaard bij de Geriant-kliniek, het Geriant Kenniscentrum Dementie en het ambulante team Noord-Kennemerland Noord. Een bedrijfsbureau doet het werk voor Geriant dat niet direct hulp aan cliënten betreft, zoals personeelszaken, zorgregistratie, financiële zaken, communicatie en public relations, ICT, kwaliteitsbeleid en directie-ondersteuning. De omzet bedraagt 14 miljoen euro.

Opdracht

Het ambulante en multidisciplinaire team voor de regio Noord-Kennemerland Zuid heeft als uitvalsbasis een kantoor in Alkmaar. Het team telt 26 medewerkers: casemanagers dementie, GZ-psycholoog, klinisch geriater, specialisten ouderengeneeskunde, secretariaatsmedewerkers, een VIOS, een AIOS en stagiaires bij verschillende disciplines. Het werkgebied omvat een deel van Alkmaar, Heiloo, Bergen, Schoorl, Groet en de Egmonden. Een regiomanager stuurt het team aan, werkt nauw samen met de beleidsarts en is budgetverantwoordelijk. Door het aanstaande vertrek van de regiomanager per 1 oktober 2023 ontstaat er een vacature. Geriant kiest er voor om de vacature in eerste instantie in te vullen met een ervaren interim regiomanager.

Als interim regiomanager ben je lid van het managementteam bestaande uit de bestuurder, vier regiomanagers, een kliniekmanager, een manager bedrijfsbureau, een manager kenniscentrum en een bestuurssecretaris. Je rapporteert aan de directeur/bestuurder van Geriant: Robbert Huijsman. Je hoofdopdracht is tijdelijk invulling geven aan de functie van regiomanager waarbij er een nadruk ligt op het behouden van de continuïteit van werk, goede samenwerking, verbinding en productiviteit van het team. Daarnaast vraagt Geriant je om mee te denken over het profiel van de nieuw te werven regiomanager en het besturingsmodel, mede in het licht van het net opgestelde meerjarenbeleidsplan 2023-2028 en de vele opgaven in de ouderenzorg.

Je werkt vanuit de kernwaarden van Geriant en je organiseert, verbindt en geeft op stimulerende en coachende wijze leiding aan het ambulante team. Van jou wordt verwacht dat je voor het team een goede combinatie weet te maken van sturen op proces en relatie, en borgen op inhoud. Hierbij heb je oog voor de professionele inzet, kennis en vaardigheden van de medewerkers die grotendeels ambulant werken (wel zelfstandig maar niet alleen). Je werkt op basis van geïnformeerd vertrouwen, heldere kadering, balans tussen nabijheid en professionele autonomie en weet zo nodig complexe situaties te ontrafelen en knopen door te hakken samen met de medewerkers. Daarnaast weet je met een goed moreel kompas het team te inspireren en draagvlak te creëren voor organisatiebrede veranderprocessen die een extra impuls krijgen door het meerjarenbeleidsplan. Je hebt ervaring met coachen, prioriteren en sturen van professionals voor een soms veeleisende doelgroep en een steeds ‘bewegende’ zorgomgeving. Je profileert je klantgericht en samenwerkend en kijkt innovatief naar beleid en processen. Als budgetverantwoordelijke combineer je jouw leidinggevende capaciteiten met bedrijfsmatig inzicht en het uitvoeren van beheerstaken.

Wie wij zoeken

Je hebt kennis en ervaring in de ouderenzorg, in het bijzonder de psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie (je bent bekend met de trends en ontwikkelingen). Daarnaast ben je bedrijfskundig goed onderlegd en heb je veel ervaring op het gebied van organisatiesturing en -verandering in professionele organisaties. Je bent koersvast met een servicegerichte opstelling, waarbij zelfstandig en probleemoplossend wordt gewerkt. Je bent betrokken, benaderbaar en in staat tot delegeren, kaderend bij wie welke vraag hoort. Je bent gestructureerd en analytisch met een duidelijke visie op dementiezorg en beschikt over een gezonde dosis humor. Je bent een innovatieve en verbindende gesprekspartner zowel binnen het team Noord-Kennemerland Zuid als in de samenwerking met het managementteam. Externe relaties worden tijdelijk belegd bij je collega-manager van het ambulante team Noord-Kennemerland Noord, die ook jouw sparringpartner zal zijn. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht voor 6 maanden (met een optie tot verlenging), een inzet van 24 tot 32 uur per week en start medio september.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid (per wanneer en voor hoeveel uur per week) en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder. 

David maakt graag eerst kennis via videobellen, voordat hij de best passende kandidaten uitnodigt voor een VOORselectiegesprek. De selectiegesprekken bij Geriant in Heerhugowaard zijn gepland op maandagochtend 4 september 2023. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.