Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Kennis en Kwaliteit

Utrecht

02-03-2023

Interim Manager Kennis en Kwaliteit

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Interim Manager en kwartiermaker Kennis en Kwaliteit

Organisatie

Ter voorbereiding op een nieuw aan te trekken hoofd kenniscentrum zoeken we een interim-manager die als kwartiermaker samen met het team aan de slag gaat.


Over V&VN

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN, ontstaan na een fusie van verschillende verenigingen in 2006), met ruim 105.000 leden de grootste beroepsvereniging in Nederland maakt zich sterk voor de verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Ze wil dat deze beroepsgroepen vanuit vakmanschap de beste zorg kunnen bieden en invloed hebben op ontwikkelingen in verpleegkundig en verzorgend onderwijs, beleid en praktijk. De vereniging behartigt de belangen van de beroepen, aan bestuurlijke en onderhandelingstafels en in de politiek. De vereniging heeft een Ledenraad, met een eigen voorzitter, die het bestuur aanstelt. Daarnaast zijn er bestuurscommissies (voor Ethiek en Onderwijs) en colleges, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde en het Historisch College Florence Nightingale Instituut.

De nieuwe missie, visie en strategie, met daarin de keuze om de drie beroepsgroepen (sterke beroepen in de keten) centraal te stellen, biedt aanknopingspunten voor een optimale ondersteuning.

Het verenigingsbureau werkt vanuit een mooi kantoorpand in Utrecht. Er werken zo’n 100 medewerkers. Het ledental van V&VN is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is sinds 2021 stabiel. Het pand is een echte ontmoetingsplek voor de vereniging en haar leden. V&VN ontwikkelt zich naar een vereniging nieuwe stijl, waarbij de leden en het vertegenwoordigen van hun beroepen en belangen centraal staat. Het bestuur wil meer en meer op hoofdlijnen sturen, gericht op de strategie en bedoeling, en voorwaardenscheppend zijn. Directeur en verenigingsbureau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en de advisering over en voorbereiding van nieuw beleid.

In 2021 is de strategische agenda 2021 – 2025 vastgesteld en ook ligt er een jaarplan voor 2022/2023 voor de drie pijlers de prioriteiten zijn uitgewerkt.

1. Kennis in de praktijk

2. Onderwijs en investering in ontwikkeling en loopbaan

3. Ruimte en zeggenschap voor de professional


Het kenniscentrum

Het nieuwe in te richten kenniscentrum gaat een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de drie beroepsgroepen en de rol van (praktijkgericht) onderzoek en kennisontwikkeling daarin. Het kenniscentrum wordt een plek waar kennis voor de beroepsgroepen wordt ontwikkeld, gebundeld, gevalideerd en verspreid. Het kenniscentrum wil een toonaangevend instituut zijn en de eigen kennisagenda voor en namens de beroepsgroepen opstellen.

Door het samenbrengen van wetenschap, beleid en praktijk wil V&VN, met de middelen die in het Integraal Zorgakkoord zijn vastgelegd (6-8 miljoen per jaar), bouwen aan een kenniscentrum waarin alle kennis en expertise samenkomt en kan worden gebruikt door alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Het kenniscentrum zal een behoorlijke groei gaan doormaken (naar zo’n 30-40 fte).

Het kenniscentrum van V&VN zorgt ervoor dat de beroepsgroep zelf regie voert op wat relevante kennis is en daarmee zelf de kwaliteitsstandaard van het vak bewaakt. Met het kenniscentrum kunnen er eigen kwaliteitsstandaarden en richtlijnen worden geproduceerd op basis van de behoefte in de praktijk. Het kenniscentrum wil een rol hebben in de kennisagenda en maakt kwaliteitsindicatoren, richtlijn & kwaliteitsstandaardontwikkeling en draagt zorg voor de uitvoer van grotere programma’s zoals zorgevaluatie en gepast gebruik, tijd voor verbinding en de ontwikkeling van informatiestandaarden en overdracht. Daarnaast wil het Kenniscentrum een verbinding maken met de toerusting van de drie beroepen in de V&VN academie.

Het huidige programmabureau Kwaliteitsstandaarden, het team dat zich bezighoudt met data, met eOverdracht, met bijdragen aan multidisciplinaire maatregelen en overige projecten zijn onderdelen van het kenniscentrum. Op dit moment werken er zo’n 20 collega’s bij de afdelingen.

Opdracht

De interim-manager heeft in de komende periode de volgende opdracht:

 • Betrouwbaar leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling
 • Zorg dragen voor afstemming en besluitvorming met de collega Mt-leden en bestuur 
 • Het versterken van de afdeling door het invullen van vacatures
 • Het opstellen van een masterplan met team, het MT en bestuur
 • Het maken, indienen en bespreken van een programmaplannen met VWS en andere stakeholders
 • Het voeren van overleg met stakeholders i.s.m. bestuur
 • Een basisontwerp van de afdeling op richting en inrichting maken.
 • Zorgdragen voor de noodzakelijke organisatorische randvoorwaarden en kwartiermaken voor het nog aan te trekken hoofd kenniscentrum

Het beoogde resultaat van je opdracht:

 • Continuïteit van de huidige afdeling door ingevulde vacatures en aandacht voor medewerkers
 • Goedgekeurde programma en bestedingsplannen
 • Ingevulde randvoorwaarden voor een volgende fase en start van het Hoofd Kenniscentrum

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren interimmanager die opdrachten heeft gedaan in kennis gerelateerde organisaties. Je hebt affiniteit met de zorg en een redelijk overzicht van het relevant stakeholderveld voor deze vereniging en ervaring met het voeren van vertegenwoordigende overleggen. Je bent organisatiesensitief en weet wanneer het goed is om af te stemmen en met wie voor het draagvlak. Je bent duidelijk en werkt vanuit vertrouwen met medewerkers. Je hebt ervaring met opstellen, uitvoeren en bewaken van programma’s. Je hebt al gewerkt op MT-niveau. Uit je algemene leidinggevende ervaring en opdrachten blijkt dat je snel en overzichtelijk voortgang boekt in nauwe samenwerking met betrokken teams en andere betrokkenen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een opdracht voor 3 tot 5 maanden voor gemiddeld 3,5 dag per week. Je standplaats is Utrecht. Startdatum direct.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, Tim de Jong is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder. 

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op locatie. Deze VOORselectiegesprekken zijn gepland op 10 maart tussen 9.00 en 14.30 in Zoetermeer. De selectiegesprekken bij V&VN vinden plaats op 14 maart 's middags bij V&VN in Utrecht.