Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Casebehandelaar Complexe Casuïstiek

Leusden/Apeldoorn

29-12-2020

Casebehandelaar Complexe Casuïstiek

Doortastende, analytisch sterke en sensitieve bemiddelaar die gecompliceerde probleemsituaties met cliënten in de GZ/GGZ weet vlot te trekken

Organisatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor is vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aangewezen als uitvoerder in 11 van de 32 zorgkantoorregio’s. Wij zijn voor Zilveren Kruis Zorgkantoor op zoek naar een casebehandelaar complexe casuïstiek die samen met zorgaanbieders en andere stakeholders een zinvolle bijdrage wil leveren aan de zorg voor de meest kwetsbare cliënten.

Over Zilveren Kruis Zorgverzekeraar
Zilveren Kruis is onderdeel van de Achmea groep. Met een omzet van ruim 11 miljard euro en 3,5 miljoen aangesloten verzekerden speelt Zilveren Kruis een essentiële rol in het Nederlandse zorgstelsel. Zilveren Kruis heeft impact en wil het verschil maken. Dit wordt gerealiseerd met 4500 medewerkers waarvan zo’n 400 medewerkers dagelijks invulling geven aan de inkoop van hoogwaardige zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Over Zilveren Kruis Zorgkantoor
Zilveren Kruis Zorgkantoor is de grootste uitvoerder van langdurige zorg in Nederland. Het zorgkantoor koopt zorg in, binnen een verzorgingsgebied van 6 miljoen inwoners, voor ongeveer 100.000 cliënten. Jaarlijks contracteert Zilveren Kruis Zorgkantoor ruim 7,5 miljard euro aan langdurige zorg. Het zorgkantoor heeft als missie om te zorgen voor een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van haar huidige en toekomstige cliënten. Met de beschikbare middelen wordt naar de beste oplossing gezocht voor cliënten binnen de ouderenzorg (V&V), de gehandicaptenzorg (GZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De afdeling zorginkoop van Zilveren Kruis Zorgkantoor bestaat uit verschillende teams. Binnen het GZ inkoopteam wordt gezocht naar een casebehandelaar complexe casuïstiek, die ook deels werkt voor het team GGZ. Het GZ inkoopteam valt onder de manager inkoop langdurige zorg GZ/GGZ en bestaat uit twee casebehandelaars, zes inkopers, drie kwaliteitsadviseurs en drie crisisregisseurs. 

Functie

De primaire taak van de casebehandelaar is het bemiddelen van cliënten met een (zeer) complexe zorgvraag. Vaak gaat het om situaties die zijn vastgelopen en om cliënten die soms al bij meerdere zorgaanbieders zijn geweest. Het betreft voornamelijk gehandicaptenzorg en deels ook geestelijke gezondheidszorg. Je behandelt zelfstandig de vragen of verzoeken van klanten en zorgaanbieders en maakt een afweging tussen diverse oplossingsrichtingen en beschikbare plaatsen. Je analyseert de situatie, pelt deze af en komt, eventueel samen met de inkoper en kwaliteitsadviseur, tot een oplossingsrichting. Naast de cliënt, het netwerk van de cliënt, en de zorgaanbieders werk je nauw samen met verschillende partijen zoals verwijzers, gemeenten, het veiligheidshuis en verslavingsklinieken om tot duurzaam passende zorg te komen.

In onderstaande figuur is weergegeven hoe het zorgkantoor en de zorgaanbieder in deze situaties samenwerken, en wat partijen van elkaar kunnen verwachten. Bij de eerste signalen van vastlopen van een cliënt wordt binnen het team (cirkel 1) of binnen de zorgaanbieder (cirkel 2) een oplossing gezocht. Als dit niet werkt, en samenwerking met andere zorgaanbieders (cirkel 3) ook niet, dan kom jij als casebehandelaar vanuit het zorgkantoor in beeld (cirkel 4 en 5).

Je zit regionale casuïstiek overleggen en zorgconferenties voor, bepaalt hierbij de agenda en hebt contact met de zorgaanbieders en andere partners die complexe casuïstiek inbrengen. Ook oordeel je over verzoeken tot zorgbeëindiging of zorgweigering, als de zorgaanbieder verwacht geen passende zorg meer te kunnen verlenen.

Je bent vraagbaak voor collega’s binnen het zorgkantoor voor afstemming over individuele casuïstiek en werkt samen met de crisisregisseurs in de regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor. Je schat bij ieder casus de risico’s in met betrekking tot situaties die mediagevoelig en/of juridisch van aard kunnen zijn. Je werkt binnen de wettelijke kaders en het inkoopbeleid van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Naast de casuïstiek, kijk je op een overstijgend niveau naar de casussen en analyseer je welke trends en signalen van belang zijn voor de zorginkoop. Je rapporteert hierover binnen het zorgkantoor en in regio overleggen. Je neemt in voorkomende gevallen deel aan projecten en werkgroepen binnen en buiten het zorgkantoor.

Wie wij zoeken

Je bent analytisch sterk en hebt snel een overzicht in complexe situaties. Je kunt ‘er boven hangen’ en in alle rust en redelijkheid de casus afpellen, om vervolgens tot de kern te komen. Je denkt in oplossingen en bent creatief. Je kunt vastgelopen situaties vlot trekken en ziet mogelijkheden waar anderen dat niet meer zien. Je bent doortastend, maakt afspraken en ziet toe op de naleving van deze afspraken. Je bent overtuigend, volhardend en durft besluiten te nemen. Ook -of juist- als je weet dat er geen perfecte oplossing mogelijk is.

Je weet de juiste partners te benaderen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Je staat stevig in je schoenen, je weet wie welke verantwoordelijkheid heeft en kunt partijen daar aan houden. Ook als er tegengestelde belangen zijn. Je bent sensitief en communicatief sterk. Ook in crisissituaties blijf jij rust en overwicht uitstralen. Je hebt hart voor de zorg en bent betrokken maar tegelijkertijd houd je je professionele afstand. Je werkt conform het principe continu verbeteren, benoemt verbeterpunten en bespreekt deze actief met betrokkenen. Je helpt collega's en geeft feedback om te ontwikkelen.

Je hebt ervaring in VG of GGZ en bij voorkeur met complexe casuïstiek. Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO (zorg)opleiding. Zinvol werk doen en waarde toevoegen zijn voor jou essentiële drijfveren in je werk. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een cruciale functie waar je echt het verschil kunt maken voor de meest kwetsbare mensen en hun omgeving. Je komt in een energiek en gedreven team. Je krijgt de nodige ruimte en ook begeleiding.

Zilveren Kruis hanteert conform de CAO Achmea uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 144 verlofuren per jaar en een keuzebudget voor je vakantietoeslag (8%), eindejaarsuitkering (8,33%) en bovenwettelijk verlof (3,85%). Jij kiest zelf wanneer en hoe je je keuzebudget laat uitbetalen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om extra verlofuren te kopen.

De functie is ingeschaald in schaal G met een maximum van 4.192 euro per maand bij een volledige werkweek van 34 uur. Je krijgt een aanstelling voor een jaar, die bij voldoende functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband. Daarnaast kent Zilveren Kruis een uitstekende pensioenvoorziening van 1,875% met een vaste jaarlijkse premie, korting op je zorgverzekering voor jou en/of je gezin bij Zilveren Kruis en korting op je schadeverzekering bij Centraal Beheer en Interpolis.

Je werkt landelijk, bent regelmatig onderweg en werkt ook deels thuis. Het kantoor in Leusden (later in 2021 in Apeldoorn) is je vaste standplaats. Een leaseauto maakt onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en David Zeman zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk gesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Inmiddels is de procedure in zeer vergevorderd stadium en vragen we alleen te reageren als je geheel aan de functie eisen voldoet. Dit kan door het versturen van je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Heb je vragen? Anne-Marie is bereikbaar op anne-marie@voor.nl.

De selectiegesprekken bij Zilveren Kruis vinden plaats op 11 februari 2021. Een referentenonderzoek, een online assessment en een pre-employment screening maken onderdeel uit van deze procedure.