Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Adviseur/Verandermanager Verloskunde

Nederland

19-04-2021

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Senior organisatieadviseur, verandermanager, coach en praktijkmens met ervaring in de cure. Gedegen, respectvol, doortastend en met lef!

Organisatie

Het gaat om de afdeling verloskunde van een algemeen regionaal ziekenhuis in Nederland met een breed zorgaanbod. 

Opdracht

Wij zijn op zoek naar een interim adviseur/verandermanager die de vinger op de gevoelige plek durft te leggen. Objectiveren wat er speelt op de afdeling verloskunde met als doel om na een goede analyse weer verder te bouwen aan de afdeling. Aan welke knoppen kan de opdrachtgever draaien om de huidige cultuur, modus of werkwijze constructief aan te passen? Er spelen diverse interne en externe ontwikkelingen: 

 • Er is sprake van een hoog verzuim op de afdeling verloskunde (met name onder verpleegkundigen), het verzuim leidt tot een verhoogde werkdruk bij het team, het werkplezier wordt minder en het verzuim neemt vervolgens alleen maar toe, dit leidt tot conflicten met de plannen en ambities;
 • De inzet van inhuurkrachten leidt tot een financiële overschrijding op de begroting;
 • Er is meer zorgvraag (zwangere vrouwen) dan zorgaanbod in de regio;
 • Er is frequent overleg met regionale ketenpartners over de optimale benutting van de verloskundige capaciteit maar de verschillende belangen en politieke gevoeligheden maken het complex;
 • De schaarste op de arbeidsmarkt (gespecialiseerd verpleegkundigen) maakt het lastig om op te schalen;
 • Het ziekenhuis heeft groeiambities op het gebied van geboortezorg, hier zijn ook afspraken over gemaakt met de zorgverzekeraar;
 • De ontwikkeling van nieuw-/verbouwplannen verloopt moeizaam.

Wie wij zoeken

Een ervaren interim adviseur/verandermanager met lef en ervaring in de cure, bij voorkeur ook in de geboortezorg.
Je bent in staat om:

 • Harde en zachte componenten te definiëren en te analyseren;
 • Respectvol te zijn naar verschillende stakeholders, doch niet gehinderd te worden door hiërarchische verhoudingen tussen medisch specialisten en de afdeling;
 • Goede vragen te stellen en de respons om te zetten naar vervolgacties voor de korte en de lange termijn.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Start medio mei. Inzet en duur zijn moeilijk vooraf in te schatten. Het gaat in eerste instantie om het maken van een gedegen analyse, op basis van diverse informatiebronnen en input uit een reeks in te plannen interviews. De analyse zal moeten leiden tot een advies of plan van aanpak.

Reactie & informatie

David Zeman van VOOR is verantwoordelijk voor deze opdracht. Ben je beschikbaar en sluiten je kennis en ervaring goed aan op het profiel, dan ontvangt hij graag je reactie via het reactieformulier onder de opdrachtomschrijving op onze website. Reactie graag voorzien van:

 • Actueel CV
 • Korte motivatie/onderbouwing
 • Een voorgestelde aanpak/planning
 • Indicatie van je tarief

VOORselectie gesprekken met David vinden plaats tot en met maandag 26 april. De drie best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever op woensdagmiddag 28 april. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.