Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Teamleider

's-Gravenhage

15-03-2023

Interim Teamleider

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Coördineren, coachen en ontwikkelen

Organisatie

‘Samen voor Passend Onderwijs!’

vertrouwen, samenwerken, ontwikkelen en verantwoorden

Deze uitgangspunten vormen de basis voor passend onderwijs Haaglanden. SPPOH heeft haar koers op hoofdlijnen beschreven in het Ondersteuningsplan 2021 – 2025 ‘Samen voor passend onderwijs’. De cultuur van SPPOH kenmerkt zich als informeel en open met bekwame professionals die met passie hun vak uitoefenen. De sfeer is goed en je zult je er snel op je gemak voelen.

Het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) wordt gevormd door 27 schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen in het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen. In totaal zijn ongeveer 200 scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband Haaglanden. SPPOH werkt nauw samen met diverse ketenpartners, waaronder de gemeenten in instellingen voor (jeugd) zorg.

Opdracht

SPPOH wil in de toekomst de managementstructuur anders inrichten. Ook ligt er voor de organisatie inhoudelijk een stevige veranderopdracht in de ontwikkeling naar Inclusiever Onderwijs. Ter overbrugging naar die toekomst zoeken we nu een interim Teamleider die ondersteunend is aan de zittende Manager Team en Werkgebieden.

In deze transitie ligt de focus van de interim Teamleider op de ondersteuning van het primaire proces en de aansturing en ontwikkeling van het team van 25 adviseurs. Je bent medeverantwoordelijk voor de gezonde bedrijfsvoering en je creëert voorwaarden voor een goede en verantwoorde dienstverlening: het adviseren van de scholen in het realiseren van Inclusiever Onderwijs. Je werkt nauw samen met de manager Team en Werkgebieden die eindverantwoordelijke is voor het team. Je sluit goed aan bij wat er is en ondersteunt, coacht en adviseert waar nodig. Je denkt mee in de verdere ontwikkeling naar de gewenste managementstructuur.

Daarnaast is jouw opdracht om in kaart te brengen hoe de inhoudelijke ambities t.a.v. Inclusiever Onderwijs, vertaald kunnen worden naar de gewenste rol en het gedrag van de adviseurs en naar ontwikkel- en prestatiedoelen voor het team. Je adviseert het MT op basis van een analyse over wat nodig is om deze ambities te verwezenlijken en legt dit vast in een scholing – en ontwikkelplan.

In het team werken bevlogen en kundige medewerkers die een groot hart hebben voor het kind. Je geeft oprechte aandacht zowel aan de individuele medewerker als aan het team. Je faciliteert hen om het werk goed te kunnen uitvoeren waarbij ze oog houden op de resultaten. Je versterkt het lerende klimaat, werkt vanuit vertrouwen en geeft ruimte waar dat kan en je stelt grenzen waar nodig.

Wie wij zoeken

Voor deze mooie organisatie zoeken we een ervaren interim Teamleider met een groot luisterend vermogen én een hands- on mentaliteit. Je bent oprecht en waarderend in je aandacht en kijkt met een open blik naar de organisatie. Je weet vanuit rust en overzicht de bevlogenheid van de medewerkers te waarderen én op de juiste manier te richten. Je voert het echte gesprek.

In een veranderende omgeving breng jij als interim Teamleider verdieping en vertraging waar nodig. Je stelt vanuit nieuwsgierigheid vragen en stelt het geven van advies nog even uit tot je aannames hebt getoetst en het beeld scherp hebt. Je legt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie en stimuleert de potentie en de ontwikkeling van de medewerkers. Je bent een teamspeler en je bent in staat om samen met het team en de manager Team & Werkgebieden de kwaliteit naar een hoger plan te tillen en elkaar te versterken.

Je bewaart het overzicht, werkt planmatig en hebt het vermogen om resultaten te bereiken. Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk transparant en duidelijk.

Je bent een expert op het gebied van (team)coaching. Je hebt een WO werk – en denkniveau en je hebt eerder succesvol leiding gegeven in een vergelijkbare context. Je hebt ervaring of affiniteit met onderwijs of met een vergelijkbare omgeving.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende opdracht in een onderwijsorganisatie waarin jij het verschil kunt maken. De vermoedelijke duur van de opdracht is drie maanden; de opdracht vangt op 1 april 2023 aan en eindigt rond 7 juli 2023. Het aantal uur bedraagt 24 uur per week en kan in overleg worden aangepast.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de beste interim professional voor deze opdracht te selecteren. Esther Mouwe is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 30 maart 2023. Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen we graag zo snel mogelijk je motivatie (inclusief indicatie van het gewenste tarief) en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier. Mocht je nadere informatie willen hebben, dan kun je contact opnemen met Esther: esther@voor.nl