Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Teamleider LVB+ - Ingevuld

Bilthoven, Berg en Bosch

30-06-2022

Interim Teamleider LVB+

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 Daadkrachtige en ondernemende Interim Teamleider met ervaring in LVB+.

Organisatie

Lievegoed biedt kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en mensen met problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving vanuit een Antroposofische missie en visie de best passende specialistische behandeling en begeleiding aan. De zorg wordt geboden binnen een helende, verzorgde en verzorgende gemeenschap (caring community). De vragen en behoeften van de cliënten zijn van invloed op de zorg. De mensen bij Lievegoed werken vanuit de kernwaarden: aandacht, gastvrijheid, ontmoeten en ontwikkelen. 


Locatie de Pauw bevindt zich op het bosrijke terrein van Berg en Bosch in Bilthoven en bestaat uit vier woongroepen voor cliënten met een lichte of matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in de vorm van verslaving en/of psychiatrische aandoening(en). Naast 24-uurszorg in een beschermde vertrouwde en veilige leefomgeving, biedt Lievegoed diverse vormen van dagbesteding aan haar cliënten en vinden er behandelingen bij een kleine GGZ poli plaats. 


Opdracht

Wegens het vertrek van één van beide teamleiders van de Pauw zoekt Lievegoed op korte termijn een interim Teamleider LVB+ die met veel passie en enthousiasme voor minimaal zes maanden twee woongroepen van de Pauw operationeel aanstuurt (twaalf cliënten per woongroep waarvan 1 besloten). Iedere woongroep heeft zijn eigen specialisme, kwaliteiten en uitdagingen. Je overlegt en legt verantwoording af aan de (cluster) Manager wonen, werk en maatschappelijke ondersteuning GHZ & GGZ + behandeling.


Je bent op dagelijkse basis operationeel leidinggevende van jouw teams (8-9 fte per team). Je werkt nauw samen met je collega teamleider binnen de Pauw. Je zorgt voor overzicht en legt verantwoording af over productie, zorginzet, budgetten, formatie en personeelsbezetting. Je draagt zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig actief bij aan de ontwikkeling van de teams en geeft uitvoering aan het vastgestelde personeels- en opleidingsbeleid, de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid binnen het cluster en de verdere ontwikkeling van de antroposofisch geïnspireerde zorg.

Wie wij zoeken

Een interim teamleider met leidinggevende ervaring in de context van LVB+. Je weet hoe je het zorgaanbod in de gehandicaptenzorg, specifiek LVB+, coördineert en organiseert. Je hebt ervaring met bedrijfsvoering binnen de WLZ. Het is fijn als je over een rijbewijs beschikt.


Je benut je leiderschapskwaliteiten graag in een opdracht waarin veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid wordt geboden. Je bent daadkrachtig, communicatief sterk en je beschikt over meerdere leiderschapsstijlen. Je bent stressbestendig en in staat om nabijheid te bieden in crisissituaties. 


Ons aanbod voor de beste kandidaat


Plezier, eigenaarschap en afwisseling in een prettige werkomgeving met gemotiveerde en gepassioneerde collega’s. Een uitdagende en intensieve opdracht waar je direct het onderscheid kan maken voor de cliënten van de Pauw, teams en organisatie. De opdracht is voor minimaal 6 maanden en voor 24-28 uur per week. Je bent direct beschikbaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de opdracht uit te voeren.

Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt, direct beschikbaar bent en aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie voorzien van je CV, een gedegen onderbouwing van je ervaring, je beschikbaarheid (inclusief vakantie) en indicatie van het (scherpe) tarief dat jij verwacht via dit reactieformulier.