Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim teammanager polikliniek volwassenen GGZ

Dordrecht en Gorinchem

27-06-2023

Interim teammanager polikliniek volwassenen GGZ

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Enthousiaste en gedreven change- en peoplemanager met GGZ ervaring

Organisatie

Yulius helpt mensen van alle leeftijden met psychiatrische problemen. Bij de cliënt thuis, bij de huisarts, in een (poli)kliniek of in een beschermde woonomgeving. Yulius beschikt over ongeveer 70 locaties in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem waaronder 14 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Met ruim 2100 medewerkers is Yulius één van de grootste aanbieders van gespecialiseerde en generalistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de regio’s Drechtsteden en Rotterdam Rijnmond. De koers voor de komende jaren ligt op het ontwikkelen van een toekomstbestendig en onderscheidend Yulius. De vier leidende principes (samen het verschil, luisteren, doen en ontplooien) zijn gericht op maximale aandacht voor de cliënt waarbij Yulius samen met de cliënt en zijn of haar omgeving kijkt naar wat nodig is.

Polikiniek volwassenen
In Dordrecht en Gorinchem bevinden zich de poliklinieken waar aan volwassenen zowel de basis GGZ als specialistische GGZ wordt aangeboden. In totaal werken hier ongeveer 150 medewerkers (100 FTE). De poliklinieken bieden verschillende zorgprogramma’s zoals angst, stemming, depressie, bipolaire stoornis, ADHD, persoonlijkheidsproblematiek en neurocognitief somatisch aan volwassenen met ernstige psychiatrische problemen. Yulius biedt een versnelde behandellijn, kortdurende generalistische behandeling en specialistische behandeling. 

Mentaal gezondheidscentrum 
Te beginnen in Gorinchem en later ook ik Dordrecht werkt Yulius samen met andere regionale partijen (huisartsen, sociaal domein en GGZ instellingen) aan de realisatie van een mentaal gezondheidscentrum. Hier komt veel samen: preventie, generalistisch werken, medisch specialistisch werken en herstelgericht werken. Een verschuiving van “wat is er aan de hand” naar “waar moet het voor jou over gaan?”. Hierbij kan de inzet van GGZ één van de oplossingen zijn. De ontwikkeling van regionale mentale gezondheidscentra heeft uiteraard impact op Yulius en de polikliniek volwassenen.

Opdracht

Als interim teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor de operationele aansturing van vier teams (zo’n 65 medewerkers) op de polikliniek volwassenen in Dordrecht en Gorinchem. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken (aansturing, ziekteverzuim, agendabeheer, productiviteitsdoelstellingen). Jouw focus ligt op het realiseren van operationele doelen zoals vastgesteld in het jaarplan. Hier ligt de grootste uitdaging, de realisatie ligt achter op de gestelde doelen. Je draagt actief bij aan het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering en je bent verantwoordelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering en het optimaliseren hiervan op basis van de nieuwe inhoudelijke koers.

Je bent verantwoordelijk voor het maken van resultaatafspraken met je medewerkers en het verbeteren van processen rondom in-, door- en uitstroom. Je bent verantwoordelijk voor het zorgdragen van eenduidige zorg. Door jouw aandacht, betrokkenheid en initiatieven om samen te werken, faciliteer je jouw teams optimaal en geef je medewerkers het vertrouwen en de mogelijkheid om met elkaar de schouders eronder te zetten. Het voeren van jaargesprekken, het begeleiden van ziekteverzuim en het coachen en professionaliseren van je teams zijn je kerntaken. Je werkt nauw samen met je collega teammanager en met de ondersteunende staf op het gebied van de bedrijfsvoering (HR, finance en control). Je rapporteert aan directeur volwassenenzorg Inez van Milt-Versluis.

Wie wij zoeken

Jij hebt ervaring in de GGZ, beschikt over goed ontwikkelde managementvaardigheden in een omgeving met hoogopgeleide professionals en hebt kennis van bedrijfsvoering. Wij zijn op zoek naar een gedreven, enthousiaste interim teammanager, die helder communiceert en op een coachende manier de leiding neemt. Iemand die besluitvaardig is, een team kan sturen en daarbij kan delegeren en ondersteunen wanneer de situatie daarom vraagt. Een manager die staat voor zijn team en de zorg die wordt geboden. Maar ook iemand die de verbinding kan leggen tussen het hoger management en de werkvloer, organisatiebeleid kan vertalen naar de praktijk en bezit over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Je bent resultaatgericht en procesmatig zorgvuldig. Je bent sterk in het onderhouden van een netwerk, samenwerking met andere ketenpartners is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Maar bovenal zoeken wij iemand die positief is ingesteld en met plezier en doorzettingsvermogen van de polikliniek volwassenenzorg een toekomstbestendig, mooi en financieel gezond onderdeel van de organisatie kan maken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Start medio juli, uiterlijk 1 augustus, 28-32 uur per week, voor de duur van 9 maanden met optie tot verlenging. Werklocatie: Dordrecht en zo nu en dan Gorinchem (beide zeer goed bereikbaar met de trein).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag zo snel mogelijk (uiterlijk vóór woensdag 5 juli) je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en zomervakantieplanning en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten zijn gepland op vrijdagochtend 7 juli 2023 bij Yulius in Dordrecht. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.