Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Coördinator Opleiden en Ontwikkeling

Hendrik-Ido-Ambacht

21-02-2024

Coördinator Opleiden en Ontwikkeling

Zet scholing binnen DrechtDokters stevig neer!

Organisatie

DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale huisartsenorganisatie, die streeft naar kwalitatief hoogstaande, toekomstbestendige zorg in haar regio. Bij DrechtDokters zijn 117 huisartsen aangesloten, die werken in 89 huisartsenpraktijken in de regio van de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard.

DrechtDokters bestaat uit een coöperatieve vereniging van vrijgevestigde huisartsen, een zorggroep en een huisartsenpost. DrechtDokters heeft ongeveer 294.000 cliënten en de jaaromzet is 23,5 miljoen. DrechtDokters organiseert onder andere de spoedzorg in de ANW-uren en de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Daarnaast ondersteunt de organisatie huisartsenpraktijken bij het werken met het programma ‘Zorg voor ouderen’ en de inzet van POH-GGZ en praktijkmanagement.

Bij de organisatie werken in totaal 90 medewerkers, waarvan ongeveer 60 op de huisartsenpost. Het kantoor van de organisatie bevindt zich in Hendrik Ido Ambacht. Hier werken zo’n 20 mensen, waaronder de Raad van Bestuur, de programmamanagers, de programmaondersteuners en de medewerkers bedrijfsvoering (HR, financiën, ICT/informatiemanagement en communicatie).

DrechtDokters is een organisatie die initiatieven neemt en innoveert. Die ontwikkelingen monitort, ze samen met zorgpartners in de regio omzet in concrete afspraken en acties, en zich daarbij als betrouwbare en relevante partner opstelt. Op die manier zorgt DrechtDokters ervoor dat doelen worden gerealiseerd en dat de aangesloten huisartsen worden ‘ontzorgd’, zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg.

Context

De recent vastgestelde strategie van DrechtDokters geeft richting aan de activiteiten voor 2024-2026. De strategie komt voort uit de visie dat een blijvende goede eerstelijnszorg niet vanzelfsprekend is. De vergrijzing van de bevolking, de groeiende zorgvraag en de tekorten aan personeel zetten dit onder druk.

DrechtDokters staat hiermee voor een grote opgave. Verandering van de eerstelijn is nodig om de zorg in de regio toegankelijk te houden voor mensen die dat nodig hebben. De programma’s en projecten van DrechtDokters zijn hierop gericht. Continuïteit van de huisartsenpraktijken, verminderen van werkdruk en innovatie van de zorg zijn belangrijke thema’s. Ook wordt hard gewerkt aan een integraal zorgprogramma voor chronische aandoeningen en aan populatiegerichte samenwerking tussen partijen op het gebied van preventie, zorg en welzijn.

DrechtDokters is volop in beweging en er liggen veel mogelijkheden en uitdagingen voor ontwikkeling en vernieuwing in de regio. Kijk op de website om een beeld te krijgen van de programma’s en activiteiten van DrechtDokters.

In verband met een groei van de interne organisatie en een herschikking van taken, is VOOR gevraagd om te ondersteunen bij de werving van een Coördinator Opleiden en ontwikkeling. Het betreft een nieuwe functie binnen DrechtDokters. Je rapporteert aan de manager Bedrijfsvoering & organisatie.

Functie

Je bent binnen DrechtDokters primair verantwoordelijk voor het initiëren, (laten) ontwikkelen en coördineren van de scholingen voor huisartsen, praktijkmedewerkers en triagisten.

De huidige werkzaamheden rondom scholing zijn belegd bij diverse mensen in de organisatie en worden vanuit de verschillende programma’s nog ‘los van elkaar ’georganiseerd. Het is jouw taak om dit bij elkaar te brengen en te zorgen voor een samenhangend en goed gestructureerd geheel.

Voor alle programma’s en thema’s waar de organisatie zich op richt, is scholing een belangrijk aandachtspunt. Je haalt scholingseisen en wensen op bij de expertteams, programmamanagers en managers van de huisartsenpost en zorgt op basis hiervan voor een inhoudelijk sterk en aantrekkelijk scholingspakket. Je coördineert de processen rondom scholing, signaleert knelpunten en kansen en doet voorstellen voor verbetering en vernieuwing. Je onderhoudt het contact met opleiders, zorgt voor een goede jaarplanning, coördineert de verschillende activiteiten en communiceert op heldere wijze over het scholingsaanbod.

Je houdt regie op alle voorkomende werkzaamheden rondom de organisatie van scholing, zoals het aanvragen van accreditatie, deelname van registratie, de planning, de organisatie van bijeenkomsten en de evaluatie van de scholingen. Hierbij kun je rekenen op de ondersteuning van collega’s van het Service Support Center. Je vindt het geen probleem om zelf ook uitvoerende taken op te pakken.

Je inventariseert en analyseert bestaande werkzaamheden en processen en denkt mee over een efficiënte en toekomstbestendige inrichting van scholing binnen DrechtDokters. Hiervoor onderzoek je ook de samenwerking met andere (zorg)partijen in de regio. Je begrijpt de grote richting waarin DrechtDokters zich beweegt en zet deze centraal in al jouw activiteiten. Hiermee leg je een goede basis en zet je scholing binnen DrechtDokters stevig op de kaart.

Wie wij zoeken

Om deze mooie en uitdagende rol bij DrechtDokters goed neer te zetten, beschik je over de volgende kwaliteiten:

 • Je hebt een HBO+ werk -en denkniveau;
 • Je hebt visie op opleiden en scholen en kunt scholingsplannen ontwikkelen en implementeren;
 • Je kent de actuele ontwikkelingen in de (eerstelijns)zorg en weet deze te vertalen naar een passend aanbod van scholing voor de aangesloten praktijken en huisartsenpost;
 • Je werkt vraaggericht en klantgericht en beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je werkt zelfstandig, kunt overstijgend denken en je hebt een ondernemende en praktische instelling. Hierdoor ben je snel in staat om de omvang en complexiteit van het werkpakket te overzien, prioriteiten te stellen en resultaten te boeken.
 • Je hebt een open persoonlijkheid en een flexibele instelling. Binnen een relatief kleine organisatie ben je breed inzetbaar en je vindt het vanzelfsprekend om collega’s te ondersteunen als de situatie daar om vraagt;
 • Het spreekt voor zich dat je de eerstelijn een warm hart toedraagt. Werken met en voor huisartsen betekent dat je ook bereid bent af en toe in de avonden te werken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

 • Een uitdagende functie in een groeiende en ambitieuze huisartsenorganisatie waar je alle ruimte krijgt om te ontwikkelen en mee te bouwen aan een sterke eerstelijn;
 • Een marktconforme waardering binnen de Cao Huisartsenzorg schaal 9 of 10, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • Naast 8% vakantietoeslag ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Een aanstelling van 32 - 38 uur per week;
 • Prima studie- en ontwikkelfaciliteiten, flexibele werktijden en een telefoon en laptop voor zakelijk gebruik;
 • Hybride werken. 2 vaste dagen werk je op kantoor in Hendrik-Ido Ambacht. De overige dagen kun je werken vanuit huis of een andere locatie. Voor thuiswerken geldt een vergoeding;
 • Een werkomgeving waar een gezonde levensstijl wordt nagestreefd en gestimuleerd;
 • Een dynamische, professionele en deskundige werkomgeving in een organisatie die volop in ontwikkeling is!

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacatures uit te voeren. Priscilla de Roo is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen, dan kun je mailen of bellen naar priscilla@voor.nl, tel. 06-43973787. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Deze gesprekken vinden medio maart plaats. De selectie gesprekken bij DrechtDokters vinden eind maart plaats in Hendrik-do Ambacht.

Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onder de vacature op deze website.