Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Programmamanager Langdurige Zorg GGZ

Delft

04-05-2023

Programmamanager Langdurige Zorg GGZ

Ervaren, gedreven en betrokken. Met oog voor kwaliteit en resultaat.

Organisatie

Perspektief staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, die dakloos zijn en die niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Perspektief helpt hen om in balans te komen en het leven (weer) vorm te geven. Met ruim 450 medewerkers en een omzet van 40 miljoen euro, helpt Perspektief jaarlijks meer dan 2500 cliënten in de regio Den Haag, Midden-Holland, Rotterdam en het Westland. Perspektief denkt daarbij in mogelijkheden en kansen, verbinden en ondernemen.


“Wij denken niet in hokjes, problemen en doelgroepen. Wij kijken naar wie je wilt zijn en niet alleen naar wie je bent.”
Miriam Heringa, bestuurder Perspektief


Stichting Perspektief is een organisatie in ontwikkeling. Zij zet zich in op het intensiveren van de samenwerking met collega zorgaanbieders teneinde continuïteit en kwaliteit van zorg te optimaliseren. Een mogelijke fusie per 1 januari 2024 ligt daarbij in het vooruitzicht.

Perspektief biedt de volgende diensten:
• Aanpak Huiselijk Geweld
• Opvang en Begeleiding
• Wonen & Zorg (waaronder Langdurige Zorg)

Langdurige Zorg
Voor mensen met een Wlz GGZ Wonen indicatie, biedt Perspektief langdurige zorg vanuit vijf woonvoorzieningen. Op elke woonvoorziening is een operationeel, betrokken team werkzaam die aangestuurd wordt door een teamleider. De teams bestaan onder andere uit woonbegeleiders, SPV’ers VIG’ers en persoonlijk begeleiders. Per woonvoorziening wonen er circa 25 cliënten die afhankelijk van hun ondersteuningsbehoefte, individuele begeleiding ontvangen bij het voeren van de huishouding en hun persoonlijke verzorging.

Functie

De nieuwe programmamanager is een belangrijke schakel tussen de productmanager Wonen & Zorg en de teamleiders WLZ. Je hebt daarbij een coachende rol, bent een belangrijke factor in het optimaliseren van de processen en het zorgdragen voor excellente dienstverlening.

Samen met de teams kom je tot heldere afspraken over productie, financiële resultaten, kwaliteit van zorg en beleid. Je treedt op als sparringpartner en je coacht de teams naar transitie, optimalisatie en borging van processen. Kwaliteit van zorg en het stimuleren, inspireren van medewerkers staan daarbij voorop.

Je bent medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de langdurige zorg binnen Perspektief, conform de wettelijke kwaliteitseisen vanuit de Wlz en de interne gestelde kwaliteitsnormen. Je ontwikkelt in nauw overleg met de productmanager Wonen & Zorg het strategisch zorgbeleid en vertaalt dit naar tactisch beleid. Om de Wlz opdracht kwalitatief en kwantitatief goed vorm te geven, ben je goed op de hoogte van wat zich afspeelt in de interne organisatie en de externe omgeving. Je onderzoekt de samenwerking met andere zorgorganisaties en/of ketenpartners en onderhoudt het lokale netwerk.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren leidinggevende en kwaliteitsverbeteraar in de zorg met een veerkrachtige, warme en resultaatgerichte persoonlijkheid. Je hebt ervaring met het werk van Perspektief en duidelijke affiniteit met onze doelgroep. Je bent bekend met wet- en regelgeving binnen de gezondheidszorg en van de Wlz in het bijzonder.

Je kent de processen die bijdragen aan goede zorg en toont hierin leiderschap. Je verdiept, verbindt en slaat een brug met (keten)partners. Intern heb je zorg en aandacht voor de teams. Je coacht en begeleidt de teamleiders in het optimaliseren van de dienstverlening. Naast de dagelijkse gang van zaken handel je op een hoger abstractieniveau waardoor je de teams op gemotiveerde, daadkrachtige wijze ondersteunt in het leveren van toekomstbestendige zorg en daarmee kwaliteit van leven voor onze cliënten.

Je communiceert helder en daagt mensen uit het beste uit zichzelf te halen. Je denkt in uitdagingen en kansen, met humor en relativeringsvermogen zonder prioriteiten en doelstellingen uit het oog te verliezen. Je bent op je best in een omgeving waarin je zichtbaar bij kunt dragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een veelzijdige en afwisselende functie in een dynamische omgeving. Samen met de teams ben jij van betekenis en maak je daadwerkelijk het verschil voor mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zitten. De functie is gewaardeerd in FWG 60, max € 4.981,- bruto per maand conform de cao GGZ. Het gaat om een dienstverband van 32-36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Smaggy Biekman is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag jouw motivatie en een actueel CV via het reactieformulier. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten. Reageer daarom zo snel mogelijk! Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij Perspektief zijn gepland in de week van 19 juni. Een referentenonderzoek maakt deel uit van deze procedure. Voor vragen is Smaggy telefonisch bereikbaar op 06-10203157 of per mail via smaggy@voor.nl