Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Clustermanagers

Rhenen en Wageningen

08-09-2023

Clustermanagers


Stevige, doortastende en betrokken managers die ruimte en verantwoordelijkheid geven

Organisatie

Zideris biedt persoonlijke begeleiding en mensgerichte ondersteuning aan 500 cliënten (jongeren en volwassenen) met een verstandelijke beperking. Zideris maakt samen met de zorgorganisaties Prinsenstichting en Silverein onderdeel uit van Zorggroep De Opbouw. Hierbinnen is Zideris een kleinschalige zorgorganisatie met een eigen gezicht. Het werkgebied loopt van de hoofdlocatie in Rhenen via het nabijgelegen Veenendaal en Wageningen tot aan Epe en Mijdrecht. 

Zorg voor mensen met een verstandelijk beperking vraagt om maatwerk, visie en moed. Bij Zideris staan cliënten aan het roer van hun eigen leven. Dat noemt Zideris eigenzinnige zorg. Wat dat is? Om te beginnen is het ‘eigen’. Persoonlijke zorg die afgestemd is op de eigen dromen, wensen en inbreng van cliënten en bewoners. Bovendien is de zorg van Zideris ‘zinnig’. Het draagt bij aan kwaliteit van leven en heeft toegevoegde waarde voor cliënten, familie en medewerkers. De methodiek van Gentle Teaching vormt de basis van werken bij Zideris en is op alle afdelingen binnen de organisatie goed doorgevoerd. Zideris kent drie geografisch afgebakende ‘ringen’. De eerste ring betreft het instellingsterrein in Rhenen, aangestuurd door clustermanagers. De eenheden zijn ingedeeld op beschutte begeleiding, intensieve begeleiding en intensieve zorg. In de clusters is een overlap van de specialisaties. De tweede ring omvat Rhenen Stad, Veenendaal en Wageningen onder aansturing van drie clustermanagers. En de derde ring omvat de verst gelegen locaties in Epe, De Bilt, Huis ter Heide, Bosch en Duin en Mijdrecht.

Er zijn momenteel twee vacatures: clustermanager Rhenen in de eerste ring en clustermanager Wageningen in de tweede ring. Het accent in Rhenen ligt op wonen en beschutte/intensieve begeleiding/zorg op het instellingsterrein. Hier wordt de komende maanden, door middel van een pilot, ervaring opgedaan met de functie van ‘coördinerend regiebegeleider’. In Wageningen draait het om wonen, dagbesteding en begeleiding thuis.

Zideris heeft momenteel een interim directeur, die samen met twee clustermanagers, de manager behandeling, strategisch manager zorg, de business controller en de programmadirecteur een tijdelijk managementteam vormt. In de komende periode wordt hier nader vorm aan gegeven.

Functie

In beide clusters ligt een mooie uitdaging om de uitgezette organisatiestrategie te verstevigen en verder te ontwikkelen. Je zorgt ervoor dat jouw cluster operationeel op orde is en draagt bij aan het tactische en strategische beleid voor de gehele organisatie. Hiervoor werk je nauw samen met je collega managers en de directeur.

Jouw focus ligt op het ondersteunen van de zelforganiserende teams. Daarvoor formuleer je heldere kaders en verwachtingen en maak je duidelijke afspraken over de verwachte resultaten. Het ‘hoe’ laat je over aan de teams. Je draagt zorg voor een optimale inzet van mensen, materialen en middelen en bouwt samen met de teamcoaches aan eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en deskundigheidsbevordering. Hierdoor zijn jouw zelforganiserende teams in staat om professionele zorg te leveren. De teams worden ondersteund door gedragswetenschappers, team- en vakcoaches, de medische dienst en overige ondersteunende disciplines. Jij stuurt en faciliteert deze processen en samenwerking en je bent verantwoordelijk voor een goed eindresultaat.

Je zorgt dat de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering van jouw cluster op orde is door het toegewezen budget te beheren en de realisatie van doelstellingen en productie te bewaken. Je houdt in- en externe ontwikkelingen scherp in de gaten en vertaalt deze naar nieuwe (zorg)diensten en producten. Daarnaast vertegenwoordig je de organisatie binnen de regio en onderhoud je hiervoor het netwerk.

Wie wij zoeken

Je hebt een relevant HBO diploma, aangevuld met een managementopleiding. Je hebt enige jaren ervaring als manager van zelforganiserende teams in de zorg, bijvoorbeeld opgedaan in de gehandicaptenzorg of VVT. Je herkent je in de uitgangspunten van Gentle Teaching. Je hebt actuele kennis van de langdurige zorg of je bent in staat je dit snel eigen te maken. 

Je toont leiderschap door persoonlijk vertrouwen te geven aan medewerkers. Je betrekt hen bij de koers van de organisatie en communiceert helder over het beleid en de verwachtingen. Je bent zichtbaar op jouw locaties en stimuleert mensen om zichzelf te ontwikkelen en zelf beslissingen te nemen. Met jouw ervaring, open mindset en het vermogen om mensen te verbinden, zorg je voor een prettig en veilig werkklimaat en weet je verandering te realiseren. Kernwoorden: integer, betrouwbaar, doortastend, duidelijk, transparant, aandachtig, reflectief en stimulerend.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Bij Zideris voel je dat je echt van betekenis bent voor cliënten, verwanten en collega's. Het is een warme organisatie waar de gelijkwaardige ontmoeting en oprechte connectie centraal staan. De arbeidsvoorwaarden vallen onder de cao gehandicaptenzorg. Deze fulltime functie is ingedeeld in FWG 65, het salaris bedraagt maximaal € 6.136 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Zideris kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je krijgt veel vrijheid en ruimte, ook met betrekking tot de invulling van je werktijden bijvoorbeeld.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Priscilla de Roo en David Zeman zijn hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? Priscilla is bereikbaar op 06-43973787 of priscilla@voor.nl. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 6 oktober 2023 je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder.

Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij eerst digitaal kennis in de vorm van een videogesprek. Een volgende stap is een uitgebreide, persoonlijke live kennismaking in de vorm van een verdiepend gesprek met VOOR. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken bij Zideris in Rhenen in de week van 23 tot 27 oktober 2023. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure. Een assessment is optioneel.