Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Twee Team Managers Huisartsendienst

Velp

15-06-2018

Twee Team Managers Huisartsendienst

‘Twee Team Managers Huisartsendienst die duaal leiderschap vormgeven in een professionele en dynamische omgeving’

Organisatie

Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem waar circa 200 huisartsen bij zijn aangesloten. Onze Huisartsen maakt toegankelijke en goede huisartsgeneeskundige zorg mogelijk voor patiënten in de regio, waarbij de organisatie onder andere het centrale gezicht en aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg is.

Onze Huisartsen draagt bij aan het verhogen en waarborgen van de kwaliteit en doelmatigheid van de 24/7 huisartsenzorg voor patiënten. De organisatie is het aanspreekpunt voor samenwerkingspartners aangaande praktijk overstijgende issues en wil de centrale positie van huisartsen in de regio faciliteren en uitbouwen. Het bieden van zorg tijdens avond-, nacht-, en weekenden alsmede het ondersteunen en toerusten van huisartsenpraktijken in het leveren van zorg aan chronisch zieken, ouderen en GGZ-patiënten zijn speerpunten.

Onze Huisartsen kent vier werkmaatschappijen: Huisartsendienst Arnhem, Ketenzorg Arnhem, GGZorg Arnhem en Kwaliteit en Innovatie (KEI). De Huisartsendienst Arnhem telt als werkmaatschappij drie huisartsenposten (Velp, Arnhem-Zuid en Zevenaar) en een centrale meldkamer. Binnen de Huisartsendienst Arnhem zijn belangrijke ontwikkelingen gaande zoals de afstemming binnen de acute- of spoedketen, de verhuizing van de huisartsenpost Velp naar het terrein van ziekenhuis Rijnstate en het doorvoeren van taakherschikking en zelforganisatie binnen de teams.

De organisatie kenmerkt zich door transparantie, goede communicatie en betrokkenheid. Verbindende elementen zijn vernieuwing, initiatief en betrouwbaarheid. Onze Huisartsen wil een toekomstbestendige organisatie zijn die pro-actief inspeelt op ontwikkelingen en veranderingen binnen de zorg. Daartoe is een herstructurering en veranderproces in gang gezet dat de organisatie en de medewerkers in beweging brengt.

Functie

Directe aanleiding vormt het aangekondigde vertrek van de interim operationeel manager bij Onze Huisartsen. Daarop is besloten een tweetal Team Managers aan te trekken: een duaal leiderschap bestaande uit complementaire profielen dat voor bestendigheid gaat zorgen na een fase waarin belangrijke veranderingen succesvol, maar nog kwetsbaar, zijn doorgevoerd.

De Team Manager Huisartsendienst is een duale functie, beide functies zijn voor 24 uur per week. Als duo leg je gezamenlijk verantwoording af aan de Manager Huisartsendienst Arnhem. Je geeft leiding aan circa 60 tot 70 medewerkers, waaronder triagisten en physician assistants (25 tot 30 FTE), binnen de huisartsenposten.

In jouw rol neem jij jouw team mee in de herinrichting van de Huisartsendienst en lever je een bijdrage aan de bedrijfsvoering (organisatie & beleid). Speerpunten zijn het vergroten van de autonomie van medewerkers, het verlagen van de ervaren werkdruk en het verhogen van het werkplezier. Daarin neem je het voortouw, waarbij je oog hebt voor het verhogen van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Daarbij verwachten we van jou dat jij mede zorgdraagt voor een succesvolle overgang naar de nieuwe locatie in Arnhem Noord en samenwerking met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

Resultaten waarop jij stuurt zijn:

• Borgen & verhogen van de kwaliteit van zorg;

• Een vitaal, leergierig en tevreden groep medewerkers;

• Kwalitatief en kwantitatief voldoende bezetting;

• Voldoen aan contractuele vereisten, zoals aanrijdtijden en telefonische bereikbaarheid;

• Vergroten en behoud van betrokkenheid van de artsen;

• Doorontwikkelen van de samenwerking en communicatie met relevante ketenpartners.

Wie wij zoeken

Voor beide Team Managers geldt: je beschikt over minimaal HBO werk- en denk niveau. (in)Directe ervaring met huisartsenzorg is gewenst, waarbij ervaring met acute zorg een bonus is.

Je bent een moderne manager die gelooft in een bottom-up benadering en zorgt voor een veilige, stimulerende en excellerende omgeving. Onze Huisartsen geeft aan: onze medewerkers zijn ons kapitaal- en zij verdienen een manager die de werkdruk weet te verlagen, het werkplezier weet te vergroten en daarbij continu de autonomie van de professional vergroot.

Je verstaat het vak van bedrijfsvoering op het niveau van een operationeel manager. Je stelt de begroting op en beheert de exploitatie en hebt zicht op de financiele stromen. Je neemt ook kundig de managementverantwoordelijkheid voor de roosterplanning, het verzuimbeleid, kwaliteitsbeleid, scholing etc. Je werkt volgens de PDCA cyclus en levert daarmee duurzame resultaten. Je bent transparant en navolgbaar voor je omgeving en je neemt mensen mee in de ontwikkelingen door open en actief te communiceren.

In de twee complementaire profielen stellen we ons de volgende accent verschillen voor:

1. "Zorg" profiel

• Je kent de zorgsector van binnenuit en heb je (bij)geschoold in management;

• Je bent verantwoordelijk voor de organisatorische processen op de posten en geeft leiding aan de teams;

• Je stelt het formatieplan en het jaarplan op;

• Je stuurt de teams aan om de afgesproken doelstellingen te behalen;

• Je bent duidelijk en voorspelbaar: iedereen weet van van hem of haar verwacht wordt;

• Je verzamelt informatie over resultaten, processen, producten en diensten;

• Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en optimaliseert zaken als planning, logistiek en inkoop (ervaring met Lean is een pré).

2. "People manager" profiel

• Je hebt oog voor de individuele behoeften en drijfveren van zijn medewerkers en voor de teambehoeften;

• Je bent goed in staat te luisteren en begrip te tonen, maar dat maakt je niet minder daadkrachtig: het zou juist een impuls moeten zijn om door te pakken;

• Je weet een veilige omgeving te creëren waarbij de communicatie open is en waarbij feedback constructief kan worden gegeven;

• Je geeft medewerkers waardering, benut hun inbreng en weet een positief werkklimaat te bevorderen;

• Je stimuleert zelfontwikkeling bij medewerkers;

• Je luistert goed naar wat er leeft op de werkvloer en doet hier iets mee;

• Je geeft medewerkers verantwoordelijkheden die passend zijn;

• Je beschikt daarnaast over kennis van verandermethodieken. Je bent in staat die te vertalen naar een pragmatische aanpak.

Ten slotte, voor beide Team Managers geldt: ervaring met sturing op afstand en flexibiliteit in werktijden is belangrijk, omdat medewerkers op verschillende locaties en buiten kantooruren werken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De functie wordt gewaardeerd in schaal 9 CAO Huisartsenzorg (fulltime max €4.403) en betreft 24 uur per week. Onze Huisartsen biedt bij aanvang een jaarcontract met vooruitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie (inclusief in welk profiel je jezelf het meest herkend) en een actueel CV (inclusief Skype adres) voor 14 juli a.s. via het reactieformulier bij deze vacature op onze website: http://voor.nl/vacatures/551/twee-team-managers-huisartsendienst


Een referentenonderzoek maakt standaard onderdeel uit van de procedure evenals een assessment.


De selectiegesprekken bij Onze Huisartsen vinden plaats op donderdag 19 juli a.s.: het assessment bij LabV vindt plaats op donderdag 26 juli a.s.. Met vakantieplanning kan rekening worden gehouden: neem in dat geval contact op Philip Backx via 06 409 801 67.