Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Clustermanager (regio Rivierengebied) - Ingevuld

Meerkerk - Sleeuwijk - Gorichem

10-06-2022

Clustermanager (regio Rivierengebied)


‘Een verbinder, die met aandacht sturing biedt in een verzakelijkende mensgerichte omgeving.’

Syndion is er voor mensen - jong en oud - met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De organisatie, oorspronkelijk gestart door ouders, is kleinschalig georganiseerd en staat midden in de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan. De organisatie is op zoek naar een Clustermanager voor de regio Rivierengebied (Meerkerk en Sleeuwijk) voor 32-36 uur per week.

Organisatie

Met 82 locaties in de lijn Dordrecht-Gorinchem-Tiel biedt Syndion uiteenlopende vormen van ondersteuning aan kinderen en volwassenen. Ongeveer 1.100 medewerkers ondersteunen cliënten met een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel of andere problemen in de ontwikkeling. Dat doen zij in uiteenlopende vormen van dienstverlening. Zo heeft Syndion locaties voor dagbesteding, kinderdagopvang, activiteitencentra en woonvoorzieningen. Ook verleent zij ambulante ondersteuning. De organisatie wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) de Jeugdwet en vanuit de ZorgverzekeringsWet (Zvw). De jaarlijkse omzet bedraagt ruim 60 miljoen euro.

“Syndion is een warm, hulpvaardig bedrijf met een goede ziel. Je kan hier enorm jezelf zijn. Je kan hier echt geraakt en geroerd worden in hoe ver ze willen gaan in het leven van iemand met een beperking.”

Functie

De Clustermanager werkt in de regio Rivierengebied. Deze regio spreidt zich uit over het geografische gebied Nieuwegein – Culemborg – Tiel – Aalst – Leerdam. In de regio werken 4 clustermanagers die ieder leiding geven aan een cluster van gemiddeld 6 locaties. Het aantal medewerkers per locatie varieert. De clustermanagers in de regio werken nauw samen en vormen een hechte club van meer en minder ervaren leidinggevenden.

Het cluster waaraan de nieuwe Clustermanager leiding geeft kent 6 locaties verspreid over de plaatsen Meerkerk en Sleeuwijk.

 • Woonlocatie Meerkant (Meerkerk) is een woonvorm voor mensen met een (zeer) ernstige en meervoudige verstandelijke beperking. Er is plek voor 13 wooncliënten en 2 logeerplekken.
 • In woonlocatie Cocon in Sleeuwijk wonen cliënten met een lichamelijke beperking en/of een licht verstandelijke beperking.
 • ATC Sleeuwijk biedt dagbesteding aan (jong) volwassenen met een lichamelijk beperking, N.A.H., licht verstandelijke beperking (leerproblemen), psychische problematiek waarbij de situatie stabiel is. Of een combinatie hiervan.
 • KDC Sleeuwijk biedt dagbesteding met behandeling aan kinderen van 0 t/m 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand, handicap, autisme of soortgelijke aandoening.
 • Het DAC Sleeuwijk biedt dagbesteding aan cliënten met een VG of EMB-indicatie, die veel structuur, nabijheid, begeleiding en/of intensieve zorg vragen.
 • SYNza in Sleeuwijk biedt Buitenschoolse opvang op zaterdagmiddag/ avond aan thuiswonende kinderen/ jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, ASS, een lichamelijke beperking of het Syndroom van Down.

De Clustermanager ontvangt leiding van de directeur Zorg, Beheer en Financiën. In deze directeur heeft de Clustermanager een goede sparringpartner op zorginhoudelijke, financiële en bedrijfsmatige aspecten van het leiderschap. Op alle thema’s werkt de Clustermanager nauw samen met de 3 andere Clustermanagers binnen de regio Rivierengebied. En met de Gedragsdeskundigen die betrokken zijn bij de inhoud van de zorg.

“Er valt veel te bouwen, je kunt mooie stappen maken in dit cluster. We zoeken een clustermanager die uitstraalt dat we er met elkaar voor gaan.”

De Clustermanager geeft leiding aan ruim 60 medewerkers (32 fte) verspreid over de 6 locaties. De teams werken zelforganiserend. De mate van zelfstandigheid en taakvolwassenheid verschilt daarbij per team. De opgave voor de clustermanager bestaat de komende tijd in ieder geval uit:

 • Het op methodische wijze verbeteren van de kwaliteit en financiële resultaten van de zorgverlening. Je geeft leiding aan (beginnend) professionals in een veranderende omgeving. De verzakelijking van de zorg vraagt om een belangenafweging die professionals niet gewend zijn te maken. Je stuurt op zorg waarbij de ontwikkeling van cliënten wordt gestimuleerd. Van zorgen voor naar zorgen dat…
 • Het bevorderen van de positieve relatie in de driehoek ‘cliënt-verwant-begeleider’ door het stimuleren van de professie en managen van verwachtingen. Je stuurt op duidelijke, vastgelegde afspraken in de driehoek.
 • Brengt teams en medewerkers in ontwikkeling. Je coacht teams en medewerkers in de ontwikkeling van hun professie. Je brengt daarbij rust en stabiliteit in teams die meerdere managementwisselingen hebben gehad en kampen met verzuim en onderbezetting.

Wie wij zoeken

“Als leidinggevende moet je wel uit zorgland komen. Je moet goed aanvoelen wanneer je nabij moet zijn en waar je meer kunt loslaten. Het gaat om leuke dingen doen, de fun er in houden. Je krijgt veel vrijheid. Daar moet je mee kunnen omgaan.”

Voor deze functie zoeken wij een ervaren leidinggevende met ervaring binnen de sector (gehandicapten)zorg. Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Daarnaast geldt:

 • Door jouw inzicht in de zorg, jouw inzichten in financiën, bedrijfseconomische processen en financiering van de zorg ben je in staat de financiële resultaten in jouw cluster positief te beïnvloeden. Je hebt ervaring met teamontwikkeling en coachend leidinggeven.Je bent een leidinggevende die een warm hart heeft voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je bent graag dicht op de werkvloer in contact met de teams. Je kent misschien wel alle namen van de cliënten en hun verwanten. Je weet het zorgproces te ondersteunen door verwachtingen van medewerkers, verwanten en derden te managen en verbinden.
 • Je hebt plezier in het verbeteren van het methodisch werken in de driehoek. Je bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de zorgdienstverlening. Je neemt medewerkers mee in de veranderingen in het zorglandschap en begeleidt hen bij de veranderingen die dit vraagt in de uitvoering van hun vak. Je werkt met bevlogen medewerkers die met veel liefde voor de mens werken. Je begeleidt hen, cliënten en hun verwanten in een samenwerking die past bij deze zorg én zoekt samen naar werkwijzen die passen bij de huidige financieringsstromen. Kort gezegd: je zorgt dat de geboden zorg voldoende wordt betaald.
 • Je geeft leiding aan zelforganiserende teams. Dat betekent dat je ruimte geeft aan ontwikkeling en groei. Je weet wanneer je nabij moet zijn. En wanneer je ruimte kunt geven aan de professionals in jouw teams. Je coacht jouw teams en individuele medewerkers in hun professionele (team)ontwikkeling. Je sluit daarbij aan op wat er al is ontwikkeld. Jouw medewerkers vinden in jou een luisterend oor. Maar ervaren ook jouw besluitvaardigheid en daadkracht.
 • Je hebt een dynamische functie in een organisatie die je alle ruimte geeft. Je schakelt voortdurend tussen praktijk en strategie, teams, diverse vormen van dienstverlening en manieren van communiceren. Je werkt op operationeel-tactisch niveau. Dit alles vraagt van jou een combinatie van flexibiliteit, standvastigheid, doorzettingskracht, helicopterview, inlevingsvermogen en aandacht.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

“Als je iets wilt doen of een goed idee hebt, dan is daarvoor ruimte bij Syndion. Er wordt goed naar je ideeën geluisterd.”

De functie Clustermanager is een functie dichtbij de teams en cliënten in een platte organisatie in beweging. Je krijgt veel ruimte om in jouw cluster bezig te zijn met het verhogen van de kwaliteit en de teamontwikkeling. Je komt te werken in een vriendelijke organisatie waarin mensen betrokken zijn, elkaar ondersteunen en nauw samen werken. Bij Syndion raak je niet snel uitgekeken en uitgeleerd.

De functie van Clustermanager wordt gewaardeerd in FWG 60 conform de CAO Gehandicaptenzorg (max. € 4905,- excl. cao-verhoging). Daar komt de vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%) nog bij. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools en Mariët Hofenk zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats eind september of eind oktober.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.