Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Account-/Contractmanager Zorgfinanciering - Ingevuld

Woerden

29-08-2021

Account-/Contractmanager Zorgfinanciering

Planmatig en samenwerkingsgericht met executiekracht

Organisatie

Deze organisatie is een dynamische en snelgroeiende private zorgorganisatie, die gaat voor ‘andere zorg’ waar kwaliteit van leven en leefplezier van hun cliënten en bewoners centraal staan. In Nederland biedt men zorg in drie pijlers: Woonzorg, Thuiszorg en Geestelijke gezondheidszorg. Binnen de pijler Woonzorg, vallen verschillende merken met kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen, zoals Wonen bij September, Compartijn, Bloemendael en Van Hollant.

Woonzorg

De pijler Woonzorg biedt zorg aan ouderen in zo’n 27 kleinschalige woonzorglocaties verspreid door heel Nederland Met liefde, aandacht en betrokkenheid werken medewerkers voor de cliënten. Kwaliteit van leven, Leefplezier, staat centraal.

De organisatie is in ontwikkeling en groeit behoorlijk snel, door overnames en door autonome groei. Het gaat nu veelal nog om kleinschalige woonzorgvoorzieningen met elk een eigen identiteit.

De groei heeft ook consequenties voor de ondersteuning van de organisatie. In het servicebureau, gevestigd in Woerden, zijn de diverse ondersteunende disciplines georganiseerd (financiën en control, kwaliteit, HR, cliëntadministratie en ICT). Naast de ondersteuning van de huidige locaties zijn zij ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van de start van nieuwe locaties en de integratie van overgenomen zorgorganisaties. Dat vraagt vaak een stapje extra, alertheid en proactief handelen.

Zorgcontractering is afgelopen jaren op verschillende plekken en door verschillende medewerkers neergezet, zowel centraal op overkoepelend organisatieniveau als binnen de pijler, maar het heeft nog niet de regievoerende, gestructureerde, alerte en planmatige invulling die het zou moeten hebben. Daarom zoeken we nu voor de pijler Woonzorg een energieke, gestructureerde en planmatige Account-/Contractmanager die vanuit overzicht en ervaring vorm en inhoud geeft aan de zorgcontractering van Woonzorg.

Functie

De Account-/Contractmanager Zorgfinanciering, een nieuwe functie, ondersteunt de pijler Woonzorg waaronder de directeur en de clustermanagers op de inhoud en het proces van de zorgcontractering. Je bent het aanspreekpunt voor de zorgkantoren, formeel en informeel, en neemt hen mee in toekomstige ontwikkelingen. Je vertaalt de regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorgcontractering naar strategisch, tactisch en operationeel niveau in overleg en afstemming en geeft sturing aan de stappen die daarin intern gezet moeten worden.

Je bent de spin in het web, extern, maar zeker ook intern. Bij jou komt de informatie samen, van toekomstige plannen tot afhandeling van nacalculaties. Jij mobiliseert mensen, neemt hen mee in de processen en zorgt voor tijdige en correcte informatie. Soms verwerk je daarom zelf informatie en maak je overzichten en werkt tegelijkertijd aan bestendige processen voor de toekomst. Je zorgt voor een duidelijke zorgverkoopcyclus waarin je Woonzorg met de verschillende labels positioneert. Je activiteit binnen de zorgverkoopcyclus lopen van aanbestedingen en inschrijvingen, het overleg daarover met de zorgkantoren, het bewaken van lopende contractafspraken tot de daarbij behorende verantwoording.

Je werk speelt zich af binnen de kaders voor financiering van de Wet Langdurige Zorg, maar je kent de ontwikkelingen binnen de andere financiersstromen zoals de die van de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je werkt nauw samen met alle ondersteunende afdelingen en zorgt op relatieniveau ook voor afstemming met je collega inkoopmanagers binnen de andere pijlers. Je legt verantwoording af aan de Directeur Woonzorg.

Je hebt een groot werkgebied, omdat de organisatie landelijk werkt heb je te maken met zo’n tien zorgkantoren. Je werkt vanuit het kantoor van de service organisatie in Woerden.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren analytische professional (HBO+ of WO niveau) in de rol van adviseur, zorginkoper, contractmanager en/of projectmanager. Vanuit jouw ervaring overzie je snel (inhoudelijke, juridische en financiële) consequenties van de zorgcontractering. Je neemt zelf initiatief om lijnen uit te zetten en processen te verbeteren. Hierin ben je kritisch en constructief, vriendelijk en duidelijk.

Je kan jezelf moeiteloos positioneren, je bent sterk relatiegericht zowel intern als extern en je hebt een scherp oog voor ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Je bent analytisch, kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden en je hebt een planmatige en gestructureerde aanpak waarmee je goed in staat bent om deadlines te behalen.

Je voelt je aangetrokken tot de dynamiek van deze groeiende organisatie. Je kan goed schakelen in tempo en toon. Je bent samenwerkingsgericht en ook onafhankelijk en autonoom. Ziet hoofdlijnen, maar ook details.


Kerncriteria

HBO+ WO werk- en denkniveau

Ervaring met (onderdelen van) zorgcontractering

Analytisch vermogen

Initiatief

Gericht op relaties

Overzicht

Planmatig

Procesgericht

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een dynamische functie in een groeiende organisatie met sterke aantrekkelijke ‘zorgmerken’. In deze rol kun je echt invloed uitoefenen en zorgdragen voor goede, innovatieve en aantrekkelijke zorg. De organisatie biedt veel mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. De functie wordt gewaardeerd in FWG 65 van de CAO VVT en kent een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De aanstellingsomvang is 32 tot 36 uur, gestart wordt met een jaarcontract.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze opdracht uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site https://www.voor.nl/vacatures/796/account-contractmanager-zorgfinanciering.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk VOORselectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Een referenten onderzoek is onderdeel van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.