Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Senior Programmamanager Amsterdam Vitaal & Gezond

Amsterdam

20-08-2021

Senior Programmamanager Amsterdam Vitaal & Gezond

Stevige strategische resultaatgerichte programmamanager met ambitie en flair

Organisatie

De zorgvraag van Amsterdammers verandert. De stad groeit. Het aantal ouderen neemt toe. Ook de verschillen in gezondheid tussen mensen en wijken in de stad nemen toe. Bovendien stijgen de kosten en staat de arbeidsmarkt onder druk. Dat stelt Amsterdam voor grote uitdagingen. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Wat kunnen we doen om goede zorgprofessionals aan de stad te binden? Hoe zorgen we dat de zorg en ondersteuning beter aansluiten op de leefwereld van de Amsterdammer? Hoe werken we volop preventief en voorkomen we problemen? Hoe laten we de schotten tussen de vormen van wonen, welzijn en zorg verdwijnen? Hoe dringen we de grote verschillen in levensverwachting tussen de Amsterdammers terug?

Amsterdam Vitaal & Gezond
Amsterdam Vitaal & Gezond (AV&G) is een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in Sigra, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Cliëntenbelang Amsterdam. Het doel van AV&G is dat alle Amsterdammers samen kunnen leven in een gezonde metropool waarin ruimte is om te groeien, te bewegen en gezond te leven. De stip op de horizon in 2040: alle Amsterdammers hebben gelijke kansen op goede gezondheid én tien gezonde levensjaren extra.

AV&G richt zich op vier doelgroepen (GGZ, jeugd en gezin, ouderen en chronisch zieken) en vier thema’s (groei van de groene stad, digitale zorg, arbeidsmarkt en onderwijs, acute zorg). Tot nu toe lag het accent op het neerzetten van AV&G in de basis. Het komende jaar is het zaak om concrete resultaten te boeken zoals beweging naar preventie, het terugdringen van de gezondheidsverschillen in Amsterdam en het samenspel verbeteren tussen medisch en sociaal domein. Onder anderen door de middelen voor zorg en welzijn (jaarlijks € 4,5 miljard voor Wmo, Zvw en Wlz) anders te besteden, in lijn met de doelen van AV&G.

De senior programmamanager AV&G volgt de vorige programmamanager AV&G op bij de gemeente Amsterdam. Meer informatie: www.vitaalgezond.amsterdamGemeente Amsterdam
De gemeentelijke organisatie telt 15.000 werknemers en bestaat uit vijf clusters (Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening, Ruimte en Economie, Stadsbeheer, Sociaal), zeven stadsdelen (Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, West, Zuid, Zuidoost) en een bestuurs- en concernstaf. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein en werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. De senior programmamanager AV&G werkt in opdracht vanuit twee directies van het cluster Sociaal: Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit (OJZD) en de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD).

Amsterdam is een aantrekkelijke, dynamische en diverse stad. Dit vraagt om ambtenaren nieuwe stijl: flexibele en alerte professionals met ambitie die werken aan wat goed is voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Deze ambtenaren zijn actief, open, integer en ze kunnen zich met behulp van veelzijdige, maatschappelijk betrokken onderwerpen goed ontwikkelen. Dat doen ze in een werkcultuur waar iedereen zich thuis voelt, niemand uitgesloten is en verschillen voor betere resultaten zorgen.

Functie

Binnen AV&G wordt samengewerkt in negen coalities. Dit zijn de vier doelgroepen (oranje), de vier thema’s (blauw) en één overall coalitie (groen). Integraal werken en samen adaptief ontwikkelen zijn cruciale factoren. 

De werkzaamheden van de senior programmamanager AV&G vallen grofweg uiteen in twee blokken: 

  • Werkzaamheden gericht op het laten realiseren van de uitvoeringsagenda’s op de coalities;
  • Het verbinden van de inspanningen hierop met de gemeentelijke processen zoals inkoop, beleid, begroting en politiek bestuurlijke besluitvorming.

Je neemt deel namens de gemeente aan het regieteam, samen met een collega van Sigra en een collega van Zilveren Kruis. In het regieteam zijn de portefeuilles verdeeld. Per coalitie is er één aanspreekpunt vanuit het regieteam. Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van de coalities waarbij je betrokken bent waardoor de voorgang erin blijft. Je brengt de gemeentelijke trekkers van de coalities in stelling zodat zij effectief op proces en inhoud kunnen sturen. Hierdoor realiseert de gemeente Amsterdam haar prioriteiten voor de komende jaren. Je zoekt actief verbinding en afstemming met andere strategische opgaven binnen het sociaal domein, zoals de ontwikkeling van buurtteams en het versterken van de sociale basis.

AV&G is een motor van innovatie op inhoud en netwerksamenwerking, de uitkomsten moeten worden geborgd in de lijn. Je organiseert een goede, wederkerige verbinding tussen de initiatieven onder de vlag van AV&G en het beleid en de inkoop in de lijn waardoor opschaling vanzelfsprekend wordt. Je bereidt besluitvorming voor ten behoeve van de overall coalitie, de stuurgroep en de wethouder en de gemeentelijke opdrachtgevers.

Wie wij zoeken

De diversiteit in de gemeentelijke organisatie is groot: in functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar is Amsterdam trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor de stad. De gemeente wil een afspiegeling zijn van de diversiteit van de hoofdstad, zeker ook in de top van de organisatie. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen de gemeente Amsterdam! Wij zien deze functie als een potentiële groeiversneller voor je carrière: slaag je hier dan is dit een mooie springplank richting toekomst. Of is jouw carrière de best denkbare springplank naar deze functie? Dat kan natuurlijk ook!

Voor deze functie zien we graag kandidaten met ervaring als senior consultant en/of programmamanager in de zorg of het publieke domein. Je brengt focus en structuur aan in een complex programma. Je werkt met veel stakeholders samen uit verschillende disciplines. Je bent thuis in veranderkunde en systeemdenken. Je hebt een visie op relevante ontwikkelingen en je bent in staat om de belangen van AV&G en de gemeente te behartigen. Je hebt ervaring met het opereren op (top)ambtelijk en/of bestuurlijk niveau en je kunt tegen een stootje. Kennis van gemeentelijke processen is nuttig, kennis van het sociale en medische domein en de verschillende financieringsstromen Wmo, Zvw en Wlz is essentieel.

Je bent een slimme denker en leider met ambitie. Je ziet verbanden in breder perspectief en je hebt een snelle, onafhankelijke denkkracht. Je bent de olie in de machine en dat is een rol die je past. Dit vraagt enorm veel van je vaardigheden op het gebied van doorzettingsvermogen, samenwerking, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, relatiebeheer en vindingrijkheid. Je werkt graag resultaatgericht ondanks mogelijke tegenkrachten. Je hebt ervaring met het behalen van resultaten en sturen zonder hiërarchische macht in een complex stakeholdersveld. Je hebt ervaring in het coachen en faciliteren van collega’s om van denken en praten naar concrete acties te komen, zonder de (politieke) belangen uit het oog te verliezen. Mensen gaan graag met je om. Je krijgt ideeën bij de organisatie geaccepteerd en je hebt een pragmatische instelling.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit is een ongelooflijk uitdagende functie waar je echt een stempel kunt drukken op de ontwikkeling van de gezondheid in Amsterdam. Zingeving pur sang, hier ben je echt van betekenis. De hoofdstad staat in de picture en je hebt korte lijnen naar Den Haag. 

Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week, met een bruto maandsalaris tot € 6.994,- (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek. Je krijgt een individueel keuzebudget van 17,05% van je salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen. En verder: een pensioenregeling bij ABP (het pensioenfonds voor overheid en onderwijs), een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en voor woon-werkverkeer met fiets, auto of openbaar vervoer ontvangt iedereen dezelfde vergoeding van € 0,10 per kilometer met een maximum van 45 kilometer voor enkele reisafstand. Je krijgt alleen de kosten vergoed voor de dagen dat je daadwerkelijk naar het werk reist.

De gemeente Amsterdam is flexibel als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt. Een mobiele telefoon en een laptop worden ter beschikking gesteld.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? David is bereikbaar op 06-46003160. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 14 september 2021 je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier. 

Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij eerst kennis via videobellen. Een volgende stap is een uitgebreide persoonlijke kennismaking met een verdiepend gesprek. VOOR volgt de richtlijnen van het RIVM.

De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken bij de gemeente Amsterdam op 27 september 2021. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure. Een assessment is optioneel.